Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Základné informácie
SkratkaSPU
Typuniverzitná vysoká škola
Rok založenia1952
Vedenie
RektorKlaudia Halászová
KvestorZuzana Gálová
Štatistické údaje
Počet fakúlt6
Kontaktné údaje
MiestoNitra, Slovensko
AdresaTrieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra
Oficiálny webhttps://www.uniag.sk/
Oficiálny e-mailinfo@uniag.sk, verejnost@uniag.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (skr. SPU) so sídlom v Nitre je verejná vysoká škola univerzitného typu a svoj aktuálny názov nesie od roku 1996.

Z histórie univerzity[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 1946 Slovenská národná rada ustanovila z odboru lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave samostatnú školu - Vysokú školu poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, ktorá v roku 1952 rozhodnutím vlády v rámci reorganizácie vysokých škôl prešla zásadnou zmenou z dvoch fakúlt vznikli dve samostatné vysoké školy - Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre a Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre začala svoju činnosť dvoma študijnými odbormi - fytotechnickým a zootechnickým. V organizačnej štruktúre bola tvorená Agronomickou a Zootechnickou fakultou. Neskôr sa tieto dve fakulty zlúčili do Agronomickej fakulty a zároveň bola zriadená nová, Prevádzkovo-ekonomická fakulta, ktorá od roku 1997 pôsobí pod názvom Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. S rozvojom poľnohospodárskej techniky a jej uplatnením v praxi sa vytvorili v rámci Prevádzkovo – ekonomickej fakulty podmienky pre nový študijný odbor Mechanizácia poľnohospodárstva (1962). Následne, v roku 1969 vznikla Mechanizačná fakulta, ktorá od roku 2009 pôsobí pod názvom Technická fakulta.

V roku 1995 vznikla Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, v roku 2003 rozdelením Agronomickej fakulty vznikli dve samostatné fakulty, a to Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulta biotechnológie a potravinárstva.

Najmladšou fakultou je Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - pôsobí od roku 2004. Fakulta vznikla odčlenením katedier z Fakulty ekonomiky a manažmentu (Katedra práva, Katedra regionálneho rozvoja, Katedra environmentálneho manažmentu so sídlom na detašovanom pracovisku v Košiciach) a katedier z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (Katedra ekológie a Katedra trvalo udržateľného rozvoja) a bola založená Katedra európskych štúdií ako nová katedra.

Rozhodnutím ministra školstva SR zo dňa 10. decembra 2009 bola začlenená v sústave vysokých škôl Slovenskej republiky ako univerzitná vysoká škola.

Slovenská poľnohospodárska univerzita je nositeľom značky kvality ECTS Label, ako aj Diploma Supplement Label (DS Label) na roky 2013 – 2016.[1] V roku 2015 Akreditačná komisia zaradila SPU v Nitre medzi sedem najlepších univerzít na Slovensku.[chýba zdroj]

23. júna 2022 prezidentka Zuzana Čaputová za rektorku vymenovala Klaudiu Halászovú.[2]

Profil univerzity[upraviť | upraviť zdroj]

SPU v Nitre je vrcholná vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách. Pedagogický proces je budovaný na základe vedeckých poznatkov prioritne v oblasti pôdohospodárstva a príbuzných oblastí poznania, ale aj v širších tematických kontextoch spoločenských vied. Súčasťou pôsobenia je formovanie a budovanie tvorivého vedeckého bádania. Vychádzajúc z uvedených úloh má SPU v rámci slovenských univerzít svoje jedinečné postavenie a celonárodnú pôsobnosť. Jej poslaním je zabezpečenie vzdelávania, výskumu a poradenstva tak, aby vytvárala a prenášala poznatky potrebné na rozvoj poľnohospodárstva, potravinárstva a príbuzných odvetví, rozvoja vidieka a regionálneho rozvoja na Slovensku s celkovým prepojením na medzinárodné spoločenstvo. Trvalo udržateľný rozvoj, ochrana životného prostredia, zachovanie prírodného bohatstva a biologickej diverzity, zdravia prostredníctvom kvalitnej výživy a výroby bezpečných potravín, tvorba krajiny, ekológia, efektívny rozvoj poľnohospodárstva a vidieckych oblastí, využívanie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie, to sú nadčasové hodnoty, ktoré sú základom vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti SPU v Nitre.

V rámci projektu Vybudovanie výskumného centra "AgroBioTech" s finančnou podporou štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Výskum a vývoj vzniklo na SPU v Nitre Výskumné centrum AgroBioTech, vybavené špičkovou výskumnou infraštruktúrou, ktoré bolo otvorené v októbri 2015.

Centrá excelentnosti :

Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA)

Excelentné centrum pre integrovaný manažment povodní v meniacich sa podmienkach prostredia 

Excelentné centrum pre bielo-zelenú biotechnológiu

Areál SPU v Nitre - národná kultúrna pamiatka

Rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky z 11. apríla 2014 bolo deväť objektov v areáli SPU v Nitre vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku.

Vysokoškolský komplex SPU bol postavený v rokoch 1961 – 1966 podľa projektu architekta Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského z roku 1959.

Možnosti štúdia[upraviť | upraviť zdroj]

Univerzita a jej fakulty poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných odboroch a študijných programoch uskutočňovaných v troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalársky, inžiniersky a doktorandský.

Vzdelávacie aktivity zahŕňajú aj oblasť celoživotného vzdelávania - v rámci Univerzity tretieho veku je dostupná atraktívna ponuka vzdelávacích programov. Univerzita ponúka aj prestížne štúdium MBA v agrárnom obchode a podnikaní (MBA Agribusiness and Commerce).

Fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Univerzita má tieto fakulty[3]:

Edičná činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

SPU v Nitre vydáva sériu vlastných vedeckých časopisov, ktoré umožňujú prezentovať výsledky vedeckej a výskumnej činnosti tak odborníkov pôsobiacich na univerzite, ako aj autorov zo zahraničia. Tri tituly z piatich sú dostupné online do úrovne plných textov.

Vedecké časopisy Acta[4]

 • Acta fytotechnica et zootechnica (časopis pre fytotechniku a zootechniku), E-ISSN 1336-9245, P-ISSN 1335-258X
 • Acta horticulturae et regiotecturae (časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo, architektúru a ekológiu), ISSN 1335-2563
 • Acta oeconomica et informatica (časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve), E-ISSN 1336-9261, P-ISSN 1335-2571
 • Acta technologica agriculturae (časopis pre mechanizáciu poľnohospodárstva), ISSN 1335-2555
 • Acta regionalia et environmentalica (časopis pre regionálne a environmentálne vedy), E-ISSN 1336-9253, P-ISSN 1336-5452

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • FLOJDOVSKÝ, Gregor - KALÚZ, Karol - PARILÁKOVÁ, Klaudia. 2005. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva : 10. výročie 1995-2005. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 55 s.
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita : Multimediálna prezentácia. Banská Bystrica : PRO, s.r.o., 2002. CD-ROM.
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. 26 s. ISBN 80-7137-905-0.
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2. uprav. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007.
 • OKENKA, Imrich. 2005. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1941-1946-1952 : 60 rokov od otvorenia štúdia poľnohospodárskych vied na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave : 55 rokov od založenia Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach : 50 rokov od otvorenia samostatnej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. CD-ROM.
 • VONTORČÍK, Emil. 1974. Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Bratislava : Príroda, 1974. 24 s.
 • Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. 1946 - 1976. Nitra : VŠP, 1976. 36 s.
 • Vysoká škola poľnohospodárska v polstoročí svojho vývoja 1946-1996. Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1996. 212 s. ISBN 80-7137-287-0.
 • KOVÁČ, Michal. 1987. Vysoká škola poľnohospodárska (1946-1986). Bratislava : Príroda, 1987. 266 s.
 • Zoznam absolventov 1946-1996 - Vysoká škola poľnohospodárska. Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1996. 206 s. ISBN 80-7137-289-7.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre [online]. Nitra: SPU v Nitre, 2010, [cit. 2011-01-04]. Dostupné online.
 2. Prezidentka Slovenskej republiky | Vymenovania a odvolania [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 3. Fakulty [online]. uniag.sk, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 4. Vedecké časopisy Acta [online]. Nitra: SPU v Nitre, [cit. 2011-01-04]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°18′21″S 18°05′39″V / 48,305841°S 18,094139°V / 48.305841; 18.094139