Slovenská priestorová observačná služba

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Robustne ukotvená anténa prijímača referenčnej stanice nemeckej diferenčnej siete SAPOS, obdoby slovenskej SKPOS. Anténa v dielektrickom kryte je typu choke-ring s dostatočne širokým smerovým diagramom a zároveň dobrým potlačením nepriamych, odrazených signálov.

Slovenská priestorová observačná služba (skr. SKPOS) je permanentná lokalizačná služba, poskytovaná na Slovensku Geodetickým a kartografickým ústavom. Využíva globálne navigačné družicové systémy (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou) na presné priestorové určovanie polohy objektov v reálnom čase.[1]

Princíp[upraviť | upraviť kód]

Služba je založená na využití diferenčnej metódy určovania polohy. Prevádzkovateľ služby má územie Slovenska pokryté sieťou statických referenčných staníc, neustále merajúcich diferencie (rozdiely) medzi ich presne známou polohou a polohou, vypočítanou v danom momente pomocou jednotlivých navigačných systémov. Diferencie sú cez virtuálnu privátnu sieť v reálnom čase zasielané do Národného servisného centra v Geodetickom a kartografickom ústave v Bratislave, kde sú spracúvané a ukladané.

Používatelia služby môžu následne odoberať spracované korekcie, umožňujúce výrazne spresniť lokálne merania polohy pomocou navigačných systémov, či už na statických miestach alebo v teréne. Korekcie je možné uplatňovať buď v reálnom čase, alebo dodatočne, na zaznamenané údaje z meraní.[2]

Dosiahnuteľná absolútna presnosť meraní polohy s využitím služby je v rádoch desiatok cm až jednotiek mm, v závislosti od roviny (horizontálna, vertikálna), produktu, použitého vybavenia a spôsobu spracovania.[2]

Dejiny[upraviť | upraviť kód]

Inštalácia prvých referenčných staníc začala v máji 2006, skúšobná prevádzka siete bola spustená v novembri 2006.[3]

1. apríla 2009 bola testovacia prevádzka ukončená a služba bola spustená v ostrej prevádzke.[4]

V roku 2016 bolo v sieti zapojených 53 permanentných staníc (34 na území Slovenska, 19 za hranicami) s priemernou odľahlosťou 44,6 km (Slovensko) resp. 49,2 km (všetky).[4]

Legislatíva[upraviť | upraviť kód]

  • zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii zavádza pojem permanentná lokalizačná služba („Permanentná lokalizačná služba, ktorá využíva globálne navigačné satelitné systémy, je sieť kooperujúcich staníc, ktorá spracúva a v reálnom čase poskytuje geocentrické súradnice na presnú lokalizáciu objektov a javov“) a poveruje Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) zabezpečením vytvorenia a prevádzkovania takejto služby s využitím globálnych navigačných družicových systémov.[5]
  • vyhláškou ÚGKK SR č. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 215/1995, poveril úrad realizáciou úlohy svoju výkonnú organizáciu GKÚ Bratislava.[6][2]

Kritika[upraviť | upraviť kód]

Denník SME informoval v roku 2012 o zakázke GKÚ v hodnote viac než 766 000 EUR, týkajúcej sa 25 prijímačov pre službu SKPOS, zverejnenej v centrálnom registri zmlúv tri dni pred parlamentnými voľbami. Kritizované bolo načasovanie, hodnota zakázky, diskriminácia dodávateľov lacnejších prístrojov a v čase objednávky otázna využiteľnosť podpory európskeho navigačného systému Galileo.[7] Autor tiež v predchádzajúcom článku kritizoval dotované vytvorenie štátneho monopolu na diferenčnú službu.[8]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. SKPOS: Informácie o službe [online]. geoportal.sk, 2015-01-02, [cit. 2016-10-19]. Dostupné online.
  2. a b c Informácie o službe [online]. GKÚ, [cit. 2016-10-19]. Dostupné online.
  3. KOTOČ, Július. Zavádzanie technológií globálnych navigačných satelitných systémov v Slovenskej republike [online]. VÚS, 2006, [cit. 2016-10-20]. Dostupné online.
  4. a b DROŠČÁK, Branislav; ROHÁČEK, Miroslav; SMOLÍK, Karol; STEINHÜBEL, Miroslav. 10 rokov SKPOS: Novinky, zaujímavosti, štatistiky [online]. GKÚ, 2016-02-04, [cit. 2016-10-20]. Dostupné online.
  5. Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii [online]. Ministerstvo spravodlivosti SR, 1995-09-12, [cit. 2016-10-20]. Dostupné online.
  6. Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov [online]. Ministerstvo spravodlivosti SR, 2009-07-14, [cit. 2016-10-20]. Dostupné online.
  7. PIŠKO, Michal. Do presných súradníc štát investuje pochybne. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2012-04-10. Dostupné online [cit. 2016-10-19]. ISSN 1335-4418.
  8. PIŠKO, Michal. Štát zameria pôdu aj cez GPS, buduje si drahý monopol. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2012-03-25. Dostupné online [cit. 2016-10-19]. ISSN 1335-4418.

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]