Slovenské telefónne predvoľby

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Národný cieľový kód (NDC, National Destination Code) identifikuje samostatnú geograficky určenú číslovaciu oblasť (primárna oblasť) alebo funkčne určenú číslovaciu oblasť (sieť, služba). Spolu s národným rozlišovacím číslom alebo medzinárodným rozlišovacím číslom a medzinárodným smerovým číslom tvorí telefónnu predvoľbu, ktorá sa volí pred účastníckym telefónnym číslom.

Počas telefonovania zo zahraničia pridáme k predvoľbe +421 telefónnu predvoľbu konkrétneho mesta, v závislosti od obvodu, do ktorého voláme, ale z telefónnej predvoľby mesta vynecháme 0 a pridáme konkrétne účastnícke číslo. Všetky mestské obvody majú svoje predvoľby začínajúce 0. Ak napríklad číslo na Slovensku je 02/55667788, pri telefonovaní zo zahraničia sa mení na +421 2 55667788 alebo 00421 2 55667788.[1][1]

Priradenie množín číslovacieho plánu verejnej telefónnej siete[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa číslovacieho plánu zverejneného dňa 1. februára 2007

Typ čísla Množina číselných kódov
Medzinárodné rozlišovacie číslo 00421
Národné rozlišovacie číslo 055
Prístupové kódy do spolupracujúcich sietí
(dĺžka čísla 4 číslice)
sprostredkovanie prístupu do siete internet a prístup do verejných dátových sietí (0) 19xx
Národné čísla pre geograficky určené číslovacie oblasti
(jednotná dĺžka čísla 9 číslic)
verejná telefónna služba PO Bratislava (0) 2 xxxxxxxx
rezerva (0) 30 xxxxxxx
verejná telefónna služba PO Dunajská Streda, Trenčín, Trnava, Senica, Nové Zámky, Levice, Nitra, Topoľčany (0) 31 xxxxxxx až (0) 38 xxxxxxx
rezerva (0) 39 xxxxxxx až (0) 40 xxxxxxx
verejná telefónna služba PO Žilina, Považská Bystrica, Martin, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Prievidza, Lučenec, Banská Bystrica (0) 41 xxxxxxx až (0) 48 xxxxxxx
rezerva (0) 49 xxxxxxx až (0) 50 xxxxxxx
verejná telefónna služba PO Prešov, Poprad, Spišská Nová Ves, Bardejov, Košice, Michalovce, Humenné, Rožňava (0) 51 xxxxxxx až (0) 58 xxxxxxx
rezerva (0) 59 xxxxxxx
Národné čísla pre geograficky neurčené číslovacie oblasti
(jednotná dĺžka čísla 9 číslic)
rezerva (0) 600 xxxxxx
sprostredkovanie prístupu do Internetu - očíslovanie prístupových bodov poskytovateľov Internetu (0) 601 xxxxxx
prístupové kódy poskytovateľov prenosu hlasu internetovým protokolom (0) 602 xxxxxx
rezerva (0) 603 xxxxxx až (0) 649 xxxxxx
elektronická komunikačná služba hlas prostredníctvom internetového protokolu - očíslovanie účastníkov (0) 650 xxxxxx až (0) 654 xxxxxx
rezerva (0) 655 xxxxxx až (0) 679 xxxxxx
elektronická komunikačná služba hlas prostredníctvom internetového protokolu s využitím protokolu ENUM - očíslovanie účastníkov (0) 680 xxxxxx
rezerva (0) 681 xxxxxx až (0) 689 xxxxxx
elektronická komunikačná služba hlas prostredníctvom internetového protokolu - očíslovanie účastníkov (0) 690 xxxxxx až (0) 696 xxxxxx
rezerva (0) 697 xxxxxx až (0) 799 xxxxxx
služby volanie na účet volaného (freephone) (0) 800 xxxxxx
rezerva (0) 801 xxxxxx až (0) 805 xxxxxx
služby so zvýšenou tarifou (napr.hlasová informácia) (0) 806 xxxxxx až (0) 809 xxxxxx
rezerva (0) 810 xxxxxx až (0) 818 xxxxxx
sprostredkovanie prístupu do Internetu (0) 819 0000xx
rezerva (0) 819 0001xx až (0) 849 xxxxxx
služby s rozdelením poplatkov (shared cost services) (0) 850 xxxxxx až (0) 899 xxxxxx
služby so zvýšenou tarifou (premium rate services) (0) 900 xxxxxx
mobilné verejné telefónne siete, paging (0) 901 xxxxxx až (0) 919 xxxxxx
rezerva (0) 92x xxxxxx až (0) 93x xxxxxx
mobilné verejné telefónne siete (0) 940 xxxxxx až (0) 959 xxxxxx
osobitné siete (0) 96x xxxxxx
služby so zvýšenou tarifou (premium rate services) (0) 97x xxxxxx až (0) 98x xxxxxx
sieťové smerovacie čísla (NRN) (0) 99xx xxxxx
Účastnícke čísla
dĺžka účastníckeho čísla (v pevnej sieti)
8 číslic v PO Bratislava 2xxxxxxx - 9xxxxxxx
7 číslic v ostatných PO okrem PO Bratislava 2xxxxxx - 9xxxxxx
Služby so špeciálnym očíslovaním
(dĺžka čísla 3 až 5 číslic)
výber podniku individuálnou voľbou a predvoľbou 10xx
harmonizované európske čísla služieb, napríklad 112, 118x(x), 116xxx atď. 11x(xx)
celoštátne informačné a operátorské služby prevádzkovateľov verejnej telefónnej siete a informačné, ponukové a pohotovostné služby 12xxx
neverejné služobné čísla prevádzkovateľov sietí 13xxx
celoštátne informačné a asistenčné služby prevádzkovateľov verejnej telefónnej siete 14xxx
tiesňové volania 112, 150, 155, 158
regionálne skrátené čísla na služby všeobecne prospešného charakteru 16xxx
regionálne skrátené čísla na služby všeobecne prospešného charakteru 17xxx
celoštátne skrátené čísla na služby všeobecne prospešného charakteru 18xxx
PO = Primárna Oblasť
SO = Sekundárna Oblasť

Podľa Vyhlášky č. 286/2022 Z. z. (Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky o národnom číslovacom pláne (v znení č. 98/2023 Z. z.)):[2]

Typ čísla Množina číselných kódov
Priradenie množín číslovacieho plánu E.164 verejnej elektronickej komunikačnej siete
služby priameho marketingu (0) 888 xxxxxx[3]

Národné cieľové kódy geografických číslovacích oblastí verejnej telefónnej siete[upraviť | upraviť zdroj]

Číslovanie je platné od 1. júla 2001.

Sekundárna oblasť
(4)
Primárna oblasť
(25)
Národné číslo
NDC
 
SN
(počet číslic)
Bratislava Bratislava 2 8
Dunajská Streda 31 7
Trenčín 32 7
Trnava 33 7
Senica 34 7
Nové Zámky 35 7
Levice 36 7
Nitra 37 7
Topoľčany 38 7
Žilina Žilina 41 7
Považská Bystrica 42 7
Martin 43 7
Liptovský Mikuláš 44 7
Banská Bystrica Zvolen 45 7
Prievidza 46 7
Lučenec 47 7
Banská Bystrica 48 7
Košice Prešov 51 7
Poprad 52 7
Spišská Nová Ves 53 7
Bardejov 54 7
Košice 55 7
Michalovce 56 7
Humenné 57 7
Rožňava 58 7

Národný cieľový kód v mobilnej verejnej telefónnej sieti[upraviť | upraviť zdroj]

NDC použitie poskytovateľ poznámka
901 mobilná sieť Slovak Telekom
902 mobilná sieť Slovak Telekom
903 mobilná sieť Slovak Telekom
904 mobilná sieť Slovak Telekom
905 mobilná sieť Orange Slovensko
906 VPN Orange Slovensko
907 mobilná sieť Orange Slovensko
908 mobilná sieť Orange Slovensko
909-0 nepridelené
909-1 až 909-9 mobilná sieť Slovak Telekom Juro
910 mobilná sieť Slovak Telekom
911 mobilná sieť Slovak Telekom
912 CVPN Slovak Telekom
913 nepridelené
914 UMTS Slovak Telekom
915 mobilná sieť Orange Slovensko
916 VPN Orange Slovensko
917 UMTS Orange Slovensko
918 mobilná sieť Orange Slovensko
919 mobilná sieť Orange Slovensko Funfón
940 mobilná sieť O2 Slovakia TESCO mobile
941 mobilná sieť Nordic Telecom Slovensko
942 nepridelené
943-00 až 943-32 nepridelené
943-33 IPfon
943-34 až 943-99 nepridelené
944 mobilná sieť O2 Slovakia Radosť
945 mobilná sieť Orange Slovensko
946 mobilná sieť Nordic Telecom Slovensko
947 mobilná sieť O2 Slovakia
948 mobilná sieť O2 Slovakia
949 mobilná sieť O2 Slovakia
950 mobilná sieť SWAN Mobile 4KA
951 mobilná sieť SWAN Mobile 4KA
952 mobilná sieť SWAN Mobile
953 nepridelené
954 nepridelené
955 nepridelené
956 nepridelené
957 nepridelené
958 nepridelené
959-0 až 959-7 nepridelené
959-8 žel. mobilná sieť GSM-R ŽSR
959-9 nepridelené

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Telefonovanie na Slovensku
  2. https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-286#prilohy 286/2022 Z. z. VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky z 12. augusta 2022 o národnom číslovacom pláne
  3. https://www.teleoff.gov.sk/informacie-o-nevyziadanych-volaniach-a-marketingovej-predvolbe-0888/

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]