Preskočiť na obsah

Sociálny marketing

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sociálny marketing označuje:

  • plánovanie marketingových aktivít a stratégií nekomerčných organizácií a/alebo
  • stratégie priamo alebo nepriamo zamerané na riešenie sociálnych úloh

Pojem „sociálny marketing“ bol prvýkrát použitý v roku 1971 autormi Kotler a Zaltman. Vzťahoval sa na aplikáciu marketingu pri riešení sociálnych a zdravotných problémov. Marketing dosahoval veľké úspechy pri presvedčovaní ľudí na nákup produktov ako Coca Cola, alebo obuv Nike, takže pomocou tohto argumentu vytvorili teóriu, že marketing môže podnietiť ľudí si osvojiť také správanie, ktoré zlepší ich život, ale i život spoluobčanov.

Veľa spoločenských a zdravotných problémov má základ v charaktere správania sa – či už je to šírenie sa AIDS, dopravné nehody, nechcené tehotenstvá – všetko sú to výsledky každodennej, dobrovoľnej ľudskej aktivity. Sociálny marketing poskytuje mechanizmy na riešenie takýchto problémov prostredníctvom osvojenia si zdravšieho životného štýlu.

Sociálny marketing takisto ponúka veľkú možnosť ovplyvnenia správania sa a postojov nielen jednotlivca, ale takisto aj zákonodarcov a vplyvných záujmových skupín. Sociálni marketéri sa takisto môžu zacieliť na médiá, organizácie a iné rozhodujúce subjekty v spoločnosti, vládu nevynímajúc.

Sociálny marketing, podobne ako marketing všeobecný nie je teóriou samou o sebe. Skôr je to „kostra“ poskladaná z kostí iných vied ako psychológia, sociológia, antropológia a komunikačných vied skúmajúcich možnosti ovplyvnenia ľudského správania. Podobne ako „normálny“ marketing, sociálny marketing takisto využíva postup logického plánovania procesov skladajúceho sa z výskumu orientovaného na spotrebiteľa, analýzy trhu, segmentácie, určenia cieľov a identifikáciu stratégie a taktiky. Je založený na dobrovoľnej výmene výdavku a úžitku medzi dvomi, alebo viac stranami.

Sociálny marketing je však oveľa zložitejší ako štandardný. Na rozdiel od neho zahŕňa zmenu hlboko zarytých názorov a postojov, a komplexnú zmenu ekonomického, spoločenského a politického prostredia často s veľmi obmedzenými prostriedkami. Navyše, kým hlavným cieľom marketingu je splniť očakávania vlastníkov, alebo akcionárov, v konečnom súčte sociálny marketér musí naplniť túžbu spoločnosti po zlepšení kvality života. Toto je oveľa viac ctižiadostivý, ale aj nejasný cieľ.

Aj keď existuje niekoľko definícii sociálneho marketingu, všetky majú spoločné určité prvky.

Nemusíte byť expertom na marketing, aby ste mohli robiť marketing sociálny. Ale aj tak treba poznať niektoré základné princípy:

  • Poznajte publikum a vždy ho majte v strede pozornosti pri každom rozhodnutí. Sociálny marketing začína a končí pri cieľovom publiku. Ak chceme poznať príčinu toho, že publikum nerobí to čo očakávame, musíme pochopiť čo mu v tom bráni. A treba si uvedomiť že my sami nie sme cieľové publikum.
  • Akcia – proces zvyšovania pozornosti, zmeny postoja a rozšírenie vedomostí sú len vtedy hodnotné ak vedú k akcii, činu. Vždy majte jasno v tom, čo chcete aby publikum urobilo.
  • Nutnosť premeny – Ak chcete, aby sa osoba vzdala alebo zmenila starý návyk, prípadne prijala nový, musíte jej za odplatu ponúknuť niečo veľmi nápadité. V komerčnom marketingu je to výmena hmotná (Daj mi 20Sk, dám ti Pepsi) a aj nehmotná (pitím Pepsi získavaš všetko spojené s imidžom tejto značky).

Reklamné agentúry takisto očakávajú nejaký úžitok, alebo prospech z tvorby súvisiacej so sociálnym marketingom. Viac-menej ide o zlepšenie imidžu a tvorby goodwillu. Pri niektorých kampaniach sa agentúry dokonca predbiehajú, lebo často ide aj o otázku prestíže.

Analýza sociálnych médií[upraviť | upraviť zdroj]

Analýza sociálnych médií je proces zhromažďovania a analýzy údajov zo sociálnych sietí, ako sú Facebook, Instagram, LinkedIn alebo Twitter. Časť analýzy sociálnych médií sa nazýva monitorovanie sociálnych médií alebo sociálne počúvanie. Bežne ho používajú obchodníci na sledovanie online konverzácií o produktoch a spoločnostiach. Marshall Sponder to definoval takto:

Umenie a veda extrahovať cenné skryté poznatky z obrovského množstva pološtruktúrovaných a neštruktúrovaných údajov sociálnych médií, aby sa umožnilo informované a premyslené rozhodovanie.[1]

Proces[upraviť | upraviť zdroj]

Pri analýze sociálnych médií existujú tri hlavné kroky: identifikácia údajov, analýza údajov (vrátane komunitnej analýzy)[2] a interpretácia informácií.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  1. SPONDER, Marshall; KHAN, Gohar F.. Digital analytics for marketing. New York, NY : [s.n.], 2017. ISBN 9781138190672.
  2. Community Analytics [online]. 2023-05-01. Dostupné online.