Spojené štáty Veľkého Rakúska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Spojené štáty Veľkého Rakúska (nem. Vereinigte Staaten von Groß-Österreich) bol návrh reformy štátosprávneho usporiadania Rakúsko-Uhorska, vytvorený skupinou vzdelancov, obklopujúcich nástupníka trónu Františka Ferdinanda, ktorý sa nikdy neuskutočnil. Myšlienkovým otcom tejto koncepcie bol Aurel Popovici v 1906.

Jazyková mapa Rakúsko-Uhorska

Ku koncu 19. storočia sa začalo čoraz výraznejšie ukazovať, že najväčším problémom, ktorému čelí dualistická monarchia Rakúsko-Uhorsko bole, že obyvateľstvo pozostávalo z dvanástich rozličných etnických skupín, z ktorých len dve, Nemci a Maďari (tvorili spolu 44% obyvateľstva), mali moc. Ostatných 10 etnických skupín (Česi, Poliaci, Rusíni, Rumuni, Chorváti, Slováci, Bosniaci, Srbi, Slovinci a Taliani) nemalo takmer akúkoľvek politickú moc, jedine Chorváti a Srbi mali obmedzenú autonómiu v Chorvátsko-slavónskom kráľovstve, ktoré vzniklo v roku 1868 po maďarsko-chorvátskom vyrovnaní. František Ferdinand d’Este plánoval radikálne prekresliť mapu Rakúska-Uhorska, vytvoriac tak množstvo národnostne a jazykovo homogénnych poloautonómnych "štátov", ktoré by boli súčasť únie Spojených štátov Veľkého Rakúska. Po zavraždení arcivojvodu plán ustúpil do úzadia a vojna, ktorá vypukla, ukončila stáročnú históriu Habsburskej monarchie

Útvary navrhované Aurelom Popovicim[upraviť | upraviť zdroj]

Navrhovaná mapa Spojených štátov Veľkého Rakúska a hlavné národnostné skupiny Rakúsko-Uhorska

Nápad pochádzal od Ľudovíta Košúta, ktorý navrhoval pretvoriť Rakúske cisárstvo na tzv. "Podunajský štát", federatívny štát s autonómnymi oblasťami.[1][2]

Mapa Spojených štátov Veľkého Rakúska navrhovaná Popovicim, 1906

K týmto štátom by navyše patrilo množstvo nemecky hovoriacich enkláv vo východnom Sedmohradsku, Banáte a ďalších častiach Maďarska, južnom Slovinsku, aj na Spiši a v okolí Smolníka, aj veľké mestá (ako napríklad Praha, Budapešť, Ľvov, Brno) a na ďalších miestach kde by mali autonómiu.

Veľká rozdielnosť pôvodu, jazykov, obyčajov a mentality rôznych národností si vyžaduje pre celú habsburskú monarchiu, také štátne usporiadanie, ktoré by dokázalo zaručiť, že žiadna národnosť nebude ohrozená, blokovaná alebo dotknutá v svojom národno-politickom živote, v svojom vlastnom rozvoji, v svojej národnej hrdosti, jedným slovom – vo svojom spôsobe cítenia a žitia
Aurel Popovici (1906)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  • (po anglicky) ISAC, Iulian Nicusor. The United States of Greater Austria – a step towards European Union?. [s.l.] : [s.n.]. Dostupné online.
  • (po nemecky) KOWALSKI, Erich. Die Pläne zur Reichsreform der Militärkanzlei des Thronfolgers Franz Ferdinand im Spannungsfeld von Trialismus und Föderalismus. Viedeň : Universitätsbibliothek Universität Wien, 2005.
  • (po nemecky) POPOVICI, Aurel. Die Vereinigten Staaten von Groß-Österreich. Politische Studien zur Lösung der nationalen Fragen und staatrechtlichen Krisen in Österreich-Ungarn. Lipsko : [s.n.], 1906.
  • (po nemecky) TESLARU-BORN, Alina. Ideen und Projekte zur Föderalisierung des Habsburgischen Reiches mit besonderer Berücksichtigung Siebenbürgens 1848–1918 (Inauguraldissertation). Frankfurt nad Mohanom : Johann-Wolfgang-Goethe-Universität zu Frankfurt am Main, 2005. Dostupné online.
  1. "Encyclopedia Britannica: Kossuth article"
  2. Lessons of the War and the Peace Conference : Oreste Ferrara

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku United States of Greater Austria na anglickej Wikipédii.