Preskočiť na obsah

Spoločenská zmluva (právo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Spoločenská zmluva je písomná dohoda najmenej dvoch spoločníkov o založení obchodnej spoločnosti. V prípade akciovej spoločnosti jej úlohu plní zakladateľská zmluva spolu so stanovami (pričom sa za "spoločenskú zmluvu" spravidla považuje len zakladateľská zmluva). V prípade založenia obchodnej spoločnosti len jednou osobou spoločenskú zmluvu nahradzuje zakladateľská listina.

Na platnosť spoločenskej zmluvy postačuje, aby bola podpísaná všetkými zakladateľmi, resp. osobami, ktoré nato splnomocnili zakladatelia, ktorých podpisy na zmluve budú úradne osvedčené a bude obsahovať všetky zákonom ustanovené podstatné náležitosti.

Podrobnosti ustanovuje Obchodný zákonník.