Preskočiť na obsah

Spoločensko-ekonomická formácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Spoločensko-ekonomická formácia (iné názvy: spoločensko-hospodárska formácia, sociálno-ekonomická formácia, spoločenská formácia, formácia, zriedkavo: socioekonomická formácia) je v marxistickej historiografii forma (vývojový stupeň) spoločnosti daná jej výrobným spôsobom a spoločenskou nadstavbou; čiže jedna zo základných etáp historického vývoja spoločnosti. Výrobný spôsob (presnejšie: spoločenský výrobný spôsob) je jednota výrobných síl a výrobných vzťahov charakterizujúca dosiahnutý stupeň vývoja. Spoločenská nadstavba sú politické, právne, morálne, náboženské a iné názory, idey, teórie, normy a im zodpovedajúce inštitúcie a organizácie.[1][2]

Zoznam spoločensko-ekonomických formácií[upraviť | upraviť zdroj]

Existujú tieto spoločensko-ekonomické formácie:[3][4][5][2][6][7][8][9]

Z uvedených formácií sú prvotnopospolná spoločnosť a komunizmus v užšom zmysle beztriedne spoločnosti[13], zatiaľ čo ostatné formácie (otrokárstvo, feudalizmus, kapitalizmus a socializmus) sú triedne spoločnosti[14].

Poznámky:
1. Mimo ZSSR sa niekedy namiesto vyššie uvedenej komunistickej spoločensko-ekonomickej formácie v širšom zmysle (=komunizmus v širšom zmysle) uvádzali dve samostatné spoločensko-ekonomické formácie vecne zodpovedajúce dvom vyššie uvedeným fázam: t.j. socialistická [spoločensko-ekonomická] formácia a komunistická [spoločensko-ekonomická] formácia v užšom zmysle.
2. Obdobie tzv. budovania základov socializmu, ktoré napríklad v Česko-Slovensku trvalo od r. 1948 do roku 1960 a ktoré sa (v dejinách Česko-Slovenska a niektorých krajín) niekedy označuje aj ako ľudová demokracia (=ľudovodemokratické zriadenie), sa v literatúre chápe (1) buď ako prechodné obdobie medzi kapitalizmom a socializmom, čiže ako osobitné obdobie medzi kapitalizmom a komunizmom v širšom zmysle, (2) alebo ako prvá etapa (a teda súčasť) socializmu. V prvom prípade sa socializmus v Česko-Slovensku začal až v roku 1960 (prijatím tzv. socialistickej ústavy) a v ZSSR až v druhej polovici 30. rokov 20. storočia, zatiaľ čo v druhom prípade sa socializmus v Česko-Slovensku začal už v roku 1948 a v ZSSR už v roku 1917.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. spoločensko-ekonomická formácia (S. 638, 639); spôsob výroby (S. 648, 649). In: DADO, M. Slovník politickej ekonómie. Bratislava: Vyd. SAV. 1966. S. 648-649
 2. a b sociálně ekonomická formace. In: Ekonomická encyklopedie 2 P-Z. Praha: Svoboda. 1984. S. 378-379
 3. spoločensko-ekonomická formácia (S. 638, 639); prvotnopospolné zriadenie (S. 538, 539); otrokárske zriadenie (S. 429, 430); feudalizmus (S. 153, 154); kapitalizmus (S. 254, 255), komunistická spoločensko-ekonomická formácia (S. 277), komunizmus (S. 277, 278), socializmus (S. 624). In: DADO, M. Slovník politickej ekonómie. Bratislava: Vyd. SAV. 1966.
 4. spoločensko-ekonomická formácia. In: Ekonomický slovník. Bratislava: Nakladateľstvo Pravda. S. 336-337
 5. WILCZYNSKI, J.. An Encyclopedic Dictionary of Marxism, Socialism and Communism (Economic, Philosophical, Political and Sociological Theories, Concepts, Institutions and Practices - Classical and Modern, East-West Relations Included). [s.l.] : Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2019. 660 s. Dostupné online. ISBN 978-3-11085205-9. S. 528.
 6. komunismus. In: Malá československá encyklopedie III. S. 469
 7. BUSCH, U. Zur Differenz zwischen Marxscher Theorie und Wirtschaftspolitik in der DDR. In: JahrBuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Mai 2013. II. S. 12-14 [1]
 8. Das KPD-Verbot - BVerfGE 5, 85 (Auszüge). Rz. 310 [2]
 9. Politická ekonómia - učebnica. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry. 1958. kapitoly II, XX, XXIII
 10. prakomunizmus. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 11. Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien (Germany). Aktuelle Studien. [s.l.] : [s.n.], 1963. 252 s. S. 68.
 12. ČERVEŇANSKÝ, František. Podstata socialistického štátu (vývoj a charakter v etape budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti v ČSSR). [s.l.] : Vydala Univerzita Komenského, 1985. 207 s. S. 76.
 13. DADO, M. Slovník politickej ekonómie. Bratislava: Vyd. SAV. 1966. S. 44
 14. DADO, M. Slovník politickej ekonómie. Bratislava: Vyd. SAV. 1966. S. 719