Stanislava Reparová

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Stanislava Repar)
Stanislava Chrobáková Repar
slovenská spisovateľka, prekladateľka a literárna vedkyňa
Stanislava Reparová
Narodenie5. máj 1960 (63 rokov)
Bratislava, Slovensko

Stanislava Chrobáková Repar (rod. Kvapilová; * 5. máj 1960, Bratislava) je slovenská poetka, spisovateľka a prekladateľka, literárna vedkyňa, redaktorka a vydavateľka.

Život[upraviť | upraviť zdroj]

Vyštudovala filozofiu a estetiku na Univerzite Komenského v Bratislave (1984), doktorát z literárnej vedy získala na SAV (1995), na docentku literatúry sa habilitovala na Univerzite v Novej Gorici (UNG) v Slovinsku (2010). Na Slovensku pomáhala zakladať nezávislú spisovateľskú platformu pred i po r. 1989, neskôr vystúpila zo všetkých spisovateľských združení. Pracovala ako vedecko-výskumná pracovníčka na FF Univerzity Komenského a v ÚSlL SAV, od roku 2001 žije v Ľubľane, od r. 2009 oficiálne v slobodnom povolaní. V rokoch 2016 – 2021 sa zdržiavala najmä vo Fínsku, v ostatných rokoch najmä na Slovensku.

V Ľubľane po celý čas intenzívne spolupracuje s vydavateľstvom KUD Apokalipsa, takmer dve desaťročia sa koncepčne spolupodieľala na jeho programoch a celkovom smerovaní. Ako výskumníčka tiež externe spolupracovala s FF Univerzity v Ľubľane, Peace Institute Ljubljana, Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a prednášala na UNG. Je spoluzakladateľka medzinárodného projektu „Časopis v časopise“ (2002), Medzinárodného filozofického sympózia Miklavža Ocepka (2007) a Ženské[1]ho odboru Slovinského centra PEN Mira (2013),[2] členka Spolku slovinských spisovateľov a Slovinského centra PEN.[3] V rokoch 2007 – 2008 bola zamestnaná na Piece Institute Ľubľana, kde sa venovala výskumu rodových politík v rámci medzinárodného projektu "Quality in Gender + Equality Policies".

V roku 2016 pracovala ako šéfredaktorka literárneho mesačníka Romboid (v rokoch 1997 – 2003 bola jeho zodpovedná, do roku 2010 externá redaktorka), po nezhodách s vydavateľom v r. 2017 na Slovensku založila občianske združenie Fraktál, pod jeho strechou bilaterálny projekt „Fraktály SK/SI“ a v januári 2018 aj literárny štvrťročník Fraktál, ktorý odvtedy vedie spolu s knižným vydavateľstvom. Je aktívna organizačne aj edične, zostavovateľka a editorka mnohých antológií a výberov zo slovenskej i slovinskej literatúry doma aj v zahraničí (USA, Mexiko, Veľká Británia, krajiny V4 a bývalej Juhoslávie a i.), prekladateľka literatúry, filozofie a humanistiky zo slovinčiny do slovenčiny a vice versa.

S. Chrobáková Repar píše v slovenčine aj slovinčine poéziu, prózu, esejistiku a kultúrnu publicistiku, a tiež literárnovedné žánre. Autorsky doteraz uverejnila 30 samostatných kníh, monografií a rozsiahlych expertíz, preložila okolo 30 knižných titulov, najmä výberov z poézie, ale aj románovú tvorbu, pripravila tiež špeciálne slovinské číslo časopisu Filozofia (FÚ SAV) a ucelené prekladové bloky v literárnych a odborných časopisoch Revue svetovej literatúry, Romboid, Fraktál, Acta Kierkegaardiana a Glosolália; preklady takisto publikovala v časopisoch Vlna, Vertigo a i. Príležitostne spolupracuje s Radiom Ars (SIovinsko)[4] a Rádiom Devín (Slovensko), pre ktoré píše literárne kritiky, pásma a eseje. Na základe jej autofikcie Slovenka na kvadrát (2009, 2011, druhé vydanie 2013)[5] vznikla rovnomenná kabaretná monodráma v medzinárodnej koprodukcii (réžia N. Upper),[6] ktorá bola na jeseň r. 2013 premiérovo uvedená na divadelnom festivale ExPonto v Ľubľane a v A4 – Nultom priestore v Bratislave, úspešne hosťovala aj v zahraničí.

Texty Stanislavy Chrobákovej Repar sú preložené do šestnástich jazykov. Na Slovensku jej udelili Prémiu Alexandra Matušku za literánokritické texty (1995), Cenu OSS za najlepšiu knihu roka (2003 – za monografiu o poézii M. Haugovej)[7] a Prému Literárneho fondu za preklad (2019 – za preklad výberu z poézie B. Korun)[8]; nominovaná bola aj na Cenu Bibliotéky (2011 – za básnickú zbierku Tichožitia). V Slovinsku získala Literárnu cenu Mira (2018 – za autorskú tvorbu a osobnostné postoje);[9][10] nominovaná bola aj na Cenu M. Rožanca za najlepšiu esejistickú knihu roka (2016 – za eseje a články Agonija smisla)[11][12] a medzinárodnú Pretnarovu cenu (2017). V roku 2014 ju na European Institute for Gender Equality (EIGE) zaradili medzi „Women and Men inspiring Europe“.[13]

V rokoch 1982 – 1991 bola vydatá za architekta Ondreja Chrobáka, v rokoch 2001 – 2015 za slovinského básnika a filozofa Primoža Repara. Má dospelého syna Ondreja.

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Poézia[upraviť | upraviť zdroj]

Próza[upraviť | upraviť zdroj]

Dráma, scenáre[upraviť | upraviť zdroj]

 • Hnoj je zlato a zlato je hnoj. Srečko Kosovel – znepokojujúca istota slovinskej poézie. Rozhlasový scenár (rel. Zóna poézie). RTVS Košice. Premiéra: december 2019.
 • Slovenka na kvadrát. Reality kabaret show. Divadelná autorská adaptácia rovnomennej predlohy, uvedená v medzinárodnej koprodukcii ŠKUC Ľubľana a OZ AEON Bratislava, 2013.
 • Off-Beat Poetry. Divadelné literárno-tanečné predstavenie. Koncept, básnické libreto, režijné vedenie: Stanislava Repar. Tanec a choreografia (Off-Beat): Milan Tomášik. Interpretácia: Ana Hribar. Premiérové uvedenie na udeľovaní prvej Literárnej ceny MIRA, Ľubľana, Cankarov dom, november 2013.
 • Oheň v ústach. Ozveny poézie v dnešnom svete; Dane Zajc a Slovinsko. Rozhlasový scenár (fíčer). RTVS Košice. Premiera: 3. 2. 2012.
 • Mlčať, hovoriť, mlčať. Dva príbehy, jedna literatúra, jedna generácia: Svetlana Makarovič, Breda Smolnikar – a Slovinsko. Rozhlasový scenár (fíčer). RTVS Košice. Premiéra: 30. 9. 2011.
 • Nietzscheho paradoxy v literatúre. Román Alamut Vladimira Bartola – literárny inotaj alebo filozofická metafora? Rozhlasový scenár (fíčer). RTVS Košice. Premiéra: 14. 10. 2011.
 • Tesna maska ženske. Literárna relácia o poézii a s poéziou slovenskej poetky Mily Haugovej. RTV Slovenija, program Ars. Premiéra: 2008.

Vedecké monografie, odborné publikácie a eseje, expertízy[upraviť | upraviť zdroj]

 • DiaGnóza L (Cesta okolo hlavy – básňou & Kníhkolotoč). Bratislava : Fraktál, o.z., 2020, 222 strán. ISBN 978-80-973669-0-2.
 • Bielym atramentom: feministická literárna kritika a gynokritika. Bratislava : Aspekt, 2019, 272 strán. ISBN 978-80-8151-079-3.
 • Iniciacije ali književnost onkraj vidnega. Subverzivna premišljevanja o ustvarjanju žensk in reprezentacijah ženske diskurzivnosti v literaturi. Závod : Fraktál, o.z., edícia Large, 2018, 262 strán. ISBN 978-80-972950-5-9[16]
 • Agonija smisla. Premišljevanja o civilizaciji bogatih barbarov, propadu (med)kulturnih izbir, feminističnem oplajanju – in vztrajanju. Ľubľana : KUD Apokalipsa, edícia Fraktal, 2015, 191 strán. ISBN 978-961-6894-72-2.[17]
 • Existenciály I; kniha rozhovorov s osobnosťami (nielen) slovenského (nielen) literárneho života (34 rozhovorov s 29 respondentmi). Pezinok : Renesans, s. r. o., 2014, 406 strán. ISBN 978-80-89402-76-2.
 • Úzkosť dokorán. Nové čítanie poézie Viery Prokešovej. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012, 118 strán. ISBN 978-80-8119-066-7.
 • Quality in Gender + Equality Policies. Series of LARG Country reports: Slovak Republic. Gender equality generally, Non-employment, Intimate citizenship, and Gender-based violence. Ľubľana : Peace Institute (QUING intra-website), 2008, 560 strán. http://www.quing.eu/content/view/41/59/ ; výsledky verejne neprístupné -- na projekte QUING sa ďalej pracuje (2006-2011).
 • Quality in Gender + Equality Policies. Issue Histories. Series of timelines of policy debates in selected topics: Slovakia. Ľubľana : Peace Institute (QUING intra-website), 2007 (2008 aktualizácia), 133 strán. http://www.quing.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=44
 • Quality in Gender + Equality Policies. State of the art and mapping of competences report: Slovak Republic. Ľubľana : Peace Institute (QUING intra-website), 2007, 70 strán. http://www.quing.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=52
 • Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu. Úvahy a štúdie (nielen) o jazykoch poézie. Interdisciplinárna vedecká monografia. Bratislava : Kalligram, edícia Domino, 2007, 400 strán. ISBN 80-7149-907-2.
 • Prednosti in pomanjkljivosti morebitne uveljavitve enotne davčne stopnje v Sloveniji za področje kulturnih dejavnosti na osnovi primerjalne analize s Slovaško ter njeno tovrstno izkušnjo. Ekspertíza. Webová stránka Ministerstva kultúry Republiky Slovinsko, november 2005 (aktualizácia marec 2006), 78 strán. https://web.archive.org/web/20070721164104/http://www.mk.gov.si/si/podatki/raziskave_in_analize/kulturna_politika/
 • Mila Haugová (Alfa). Vedecká monografia o poézii slovenskej poetky Mily Haugovej a básnickej hermeneutike. Bratislava : Kalligram, edícia Váhy, 2002, 264 strán. ISBN 80-7149-483-6.

Antológie a zborníky[upraviť | upraviť zdroj]

 • Iz jezika v jezik. Antologija sodobne manjšinske in priseljenske književnosti v Sloveniji. Ľubľana : Društvo slovenskih pisateljev, 2014.
 • Ako sa číta báseň. Dvadsaťsedem autorských interpretácií. Levoča : Modrý Peter 2013.
 • Atlas evropske lirike. Baňa Luka (Bosna a Hercegovina) : Savez nacionalnih manina Republike Srpske - Udruženje književnika Srpske, 2013.
 • Belo lebdenje med nama. Antologija literarnih branj v Trstu. / Bianco levitare tra noi due. Antologia di letture poetiche a Trieste. Ľubľana (Slovinsko) : KUD Apokalipsa – Gruppo 85 Trieste, 2011.
 • Razsipane jagode. Višegrajska haiku antologija. Ľubľana (Slovinsko) : KUD Apokalipsa, 2011.
 • Marsipaania. Slovenialaista nykyrunoutta. Helsinki (Fínsko) : Mansarda, 2009.
 • Savremena slovenačka poezija (Ludilo singulariteta). Belo Polje (Čierna Hora): Kulturni forum, 2008.
 • Antología de la Poesía Eslovaca Contemporánea. Guadalajara (Mexiko): Lá Zonámbula, 2008.
 • Iz veka v vek. Slovackaja poezija XX-XXI. Ed. S. N. Glovjuk, J. Kalnickij. Moskva : Pranat, 2006.
 • Antológia súčasnej slovenskej poézie. Ed. Peter Milčák. Varšava : Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, 2006.
 • (Antologia della poesia slovacca contemporanea. Ed. Pavol Koprda. Fasano : Schena Editore 2003.)
 • Les jeux charmants de l´aristocratie; Anthologie de la poésie slovaque contemporare. Levoča : Modrý Peter, 1996.
 • Not Waiting for Miracles; Seventeen Contemporary Slovak Poets. Levoča : Modrý Peter, 1993.
 • Kruh. Zborník mladej poézie a prózy. Ed. Stanislava Chrobáková a Peter Valček. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1987.
 • Druhý dych. Básnický zborník. Bratislava : Smena, 1985.

Knižné preklady autorskej tvorby do cudzích jazykov[upraviť | upraviť zdroj]

Preklady z cudzích a do cudzích jazykov - knižné, zborníky, antológie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Jaroslava Blažková: Happyendi. Preklad zo slovenčiny do slovinčiny. Maribor : Zložba Pivec, 2024. ISBN 978-961-7204-14-8.
 • Uroš Prah: Prepad a iné básne. Preklad zo slovinčiny do slovenčiny. Závod : Fraktál, o. z., 2023. ISBN 978-80-973669-8-8.
 • Klarisa Jovanović: DIPTYCH / Sklonený nad Murou // Vyhnaná. Preklad zo slovinčiny do slovenčiny. Závod : Fraktál, o. z., 2023. ISBN 978-80-973669-5-7.
 • Barbara Korun: Prídem hneď a iné básne. Preklad zo slovinčiny do slovenčiny. Kordíky : Skalná ruža, 2018. ISBN 978-80-89816-17-0.
 • Primož Repar: Chcieť nemožné alebo Skandalon rozhodnutia. Štyri štúdie o Kierkegaardovi. Preklad zo slovinčiny do slovenčiny (spolu s Hedwigou Tkáčovou a Michalom Valčom). Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2016. ISBN 978-80-7165-993-8.
 • Polonca Kovač: Bylinky malej čarodejnice. Preklad zo slovinčiny do slovenčiny. Bratislava : Slovart, 2016. ISBN 978-80-556-1466-3.
 • Štefan Strážay: Interier in druge pesmi. Preklad zo slovenčiny do slovinčiny (spolu s Andrejom Pleterskim). Ľubľana : KUD Apokalipsa, 2015. ISBN 978-961-6894-73-9.
 • Maja Vidmar: Izby a iné básne. Preklad zo slovinčiny do slovenčiny. Bratislava - Ľubľana : Literárna nadácia Studňa - JSKD RS, 2015. ISBN 978-80-89207-17-6 (SK), ISBN 978-961-6819-81-7 (SI) .
 • Ivan Kadlečík: Mati vseh besed / Matka všetkých slov (výber); dvojjazyčné vydanie. Preklad zo slovenčiny do slovinčiny. Ľubľana : KUD Apokalipsa, 2014. ISBN (samostatne); ISBN 978-961-6894-57-9 (v komplete).
 • Stanislava Repar: Fabrika porcelana / Fabrika na porcelán; dvojjazyčné vydanie. Preklad zo a do slovenčiny aj slovinčiny. Ľubľana : KUD Apokalipsa, 2014. ISBN 978-961-6894-53-1 (samostatne); ISBN 978-961-6894-57-9 (v komplete).
 • Daniel Hevier: Luna na niti / Na niti mesiac. Preklad zo slovenčiny do slovinčiny (spolu s Primožom Reparom). Ľubľana : KUD Apokalipsa, 2014. ISBN (samostatne); ISBN 978-961-6894-57-9 (v komplete).
 • Daniela Bojnanská: Tri sonca / Tri slnká. Preklad zo slovenčiny do slovinčiny (spolu s Primožom Reparom). Ľubľana : KUD Apokalipsa, 2014. ISBN (samostatne); ISBN 978-961-6894-57-9 (v komplete).
 • Primož Repar, ed.: Breskvini popki / Broskyňové puky / Peach Buds / Pupeny broskví / Muguri de piersic / Pfirsichblüten (Mala antologija slovenskega haikuja / Krátka antológia slovinského haiku / Short Slovenian Haiku Anthology). Preklad zo slovinčiny do slovenčiny. Ľubľana : KUD Apokalipsa, 2014. ISBN 961-6894-56-2; ISBN 978-961-6894-57-9 (v komplete).
 • Gordana Beltram in dr.: Škocjanské jeskyně. V útrobách klasického Krasu. Preklad zo slovinčiny do češtiny. Škocjan : Park Škocjanske jame, 2014.
 • Krátka antológia súčasného filozofického myslenia v Slovinsku: Cvetka Hadžet Tóth, Miklavž Ocepek, Alenka Zupančič, Mladen Dolar, Slavoj Žižek, Dean Komel, Primož Repar. Filozofia, roč. 67 (2012), č. 8, s. 613-704. ISSN 0046-385X.
 • Srečko Kosovel: Zelený papagáj / Zeleni papagaj. Výber z poézie; dvojjazyčné vydanie. Bratislava – Ľubľana : Drewo a srd, OZ Vlna – KUD Apokalipsa, 2012, 167 strán. ISBN 978-80-89550-02-9 (Slovensko). ISBN 978-961-6894-03-6, ISSN 1318-3680 (Slovinsko).
 • Breda Smolnikar: Ko se tam gori olistajo breze. Preklad románu zo slovinčiny do slovenčiny. Bratislava : Kalligram, edícia Svetová próza, 2011. ISBN 978-80-8101-397-3.
 • Erik Jakub Groch: Druga naivnost : zbrane in nove pesmi in zgodbe. Preklad básnickej zbierky zo slovenčiny do slovinčiny (spolu so Zoranom Triglavom). Ľubľana : Društvo Apokalipsa, edícia Apokalipsa, 2009. ISBN 978-961-6644-45-7
 • Suzana Tratnik: Volám sa Damián. Preklad románu zo slovinčiny do slovenčiny. Bratislava : Literárne informačné centrum, edícia 100 slovanských románov, 2008. ISBN 978-80-89222-60-5.
 • Ján Ondruš: Kretnja s cvetom in V stanju žolča. Preklad básnických zbierok zo slovenčiny do slovinčiny (spolu s Andrejom Rozmanom). Ľubľana : Društvo Apokalipsa, edícia Apokalipsa, 2008. ISBN 978-961-6644-35-8.
 • Meta Kušar: Ľubľana. Preklad básnickej zbierky zo slovinčiny do slovenčiny. Bratislava : Ars Poetica, 2008. ISBN 978-80-89283-10-1
 • Stanislava Chrobáková Repar: Iz skupne zime. Autorský preklad zo slovenčiny do slovinčiny (spolu s Barbarou Korun a Primožom Reparom). Ľubľana : Društvo Apokalipsa, edícia Apokalipsa, 2006. ISBN 961-6644-00-9.
 • Mlada Vilenica, zbornik. Preklad slovenskej detskej poézie zo slovenčiny do slovinčiny. Sežana : Kulturno društvo Vilenica, 2006. ISBN 961-91265-6-4
 • Balla: Dvosamljenost. Výber z poviedok. Preklad zo slovenčiny do slovinčiny (spolu so Špelou Šramel). Ľubľana : Društvo Apokalipsa, edícia Apokalipsa, 2005. ISBN 961-6314-62-9.
 • Vladimir Bartol: Alamut. Preklad románu zo slovinčiny do slovenčiny. Bratislava : Slovart, 2004. ISBN 80-7145-926-7.
 • Petr Hruška: Meseci in druge pesmi. Výber básní. Preklad z češtiny do slovinčiny (spolu s Ankou Polajnar). Ľubľana : Društvo Apokalipsa, edícia Fraktal, 2004. ISBN 961-6314-44-0.
 • Primož Repar: Krehké pavučiny. Výber básní. Preklad zo slovinčiny do slovenčiny. Bratislava : Drewo a srd, 2003. ISBN 80-88965-62-4.
 • Stanislava Chrobáková Repar: Angelske utopije. Autorský preklad zo slovenčiny do slovinčiny (spolu so Špelou Šramel). Ľubľana : Društvo Apokalipsa, edícia Fraktal, 2003. ISBN 961-6314-34-3.
 • Milan Hodža: Federácia v strednej Európe. Preklad z angličtiny do slovenčiny (spolu s Petrou Bombíková a Janou Plulíkovou). Redakčne pripravil Pavol Lukáč. Bratislava : Kalligram, 1997. ISBN 80-7149-161-6

Zdroje a ďalšie informácie[upraviť | upraviť zdroj]


Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Stanislava Repar [online]. European Institute for Gender Equality, [cit. 2021-10-31]. Dostupné online. (po anglicky)
 2. Stanka-Repar – MIRA [online]. [Cit. 2021-11-08]. Dostupné online. Archivované 2021-11-08 z originálu. (po slovinsky)
 3. Stanislava Chrobakova Repar – Društvo slovenskih pisateljev [online]. [Cit. 2021-11-08]. Dostupné online. (po slovinsky)
 4. KONTAKTI; 01 475 22 13; ARS@RTVSLO.SI. Stanislava Chrobáková Repar: Tri stanja pesmi - Magenta Mile Haugove [online]. ARS, [cit. 2021-11-08]. Dostupné online.
 5. REPAR, Stanislava; MIHURKO PONIŽ, Katja; BEDNÁROVÁ, Katarina. Slovenka na kvadrat: razglednice iz Slovenije, [Slov]aške : 2001-2010. Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013. OCLC: 868245691. Dostupné online. ISBN 978-961-6894-20-3. (Slovenian)
 6. BE 22: Slovenka na kvadrát | 21/10 | NoD [online]. goout.net, [cit. 2021-10-31]. Dostupné online. (po anglicky)
 7. CHROBÁKOVÁ, Stanislava. Mila Haugová (Alfa). Bratislava : Kalligram, 2002. OCLC: 51504881. Dostupné online. ISBN 978-80-7149-483-6. (Slovak)
 8. Prídem hneď a iné básne [online]. Literárne informačné centrum, 2018-10-24, [cit. 2021-11-09]. Dostupné online.
 9. Stanislava Chrobáková Repar: Iniciacije ali književnost onkraj vidnega [online]. RTVSLO.si, [cit. 2021-11-08]. Dostupné online. (po slovinsky)
 10. REPAR, Stanislava; ŠRIBAR, Renata; MALTARIĆ, Bojana. Iniciacije ali KnjiŽevnost onkraj vidnega: [subverzivna premišljevanja o ustvarjanju žensk in reprezentacijah ženske diskurzivnosti v literaturi. Zavod : Fraktal, 2018. OCLC: 1039624487. Dostupné online. ISBN 978-80-972950-5-9. (Slovenian)
 11. REPAR, Stanislava. Agonija smisla: premišljevanja o civilizaciji bogatih barbarov, propadu (med)kulturnih izbir, feminističnem oplajanju - in vztrajanju. [s.l.] : KUD Apokalipsa, 2015. Google-Books-ID: ePC1DAEACAAJ. Dostupné online. ISBN 978-961-6894-72-2. (po slovinsky)
 12. STA. Znani so nominiranci za Rožančevo nagrado [online]. old.delo.si, 2016-09-05, [cit. 2021-11-08]. Dostupné online. (po slovinsky)
 13. Stanislava Repar [online]. European Institute for Gender Equality, [cit. 2021-11-08]. Dostupné online. (po anglicky)
 14. CESTNIK, Mare. Državljanstvo medrobja : Stanislava Chrobákova Repar: Slovenka na kvadrat - razglednice iz Slovenije/Slovaške 2001-2009 .... Apokalipsa, 1.10.2010, s. 282-285. ISSN 1318-3680.
 15. ZAJC, Ivana. Na kvadrat in še enkrat. Literatura (Ljubljana: Lud Literatura), 18.12.2013. ISSN 2350-5893.
 16. PORENTA, Ana. Razkrivanje zastrtega Stanislave Chrobákove Repar / Iniciacije ali književnost onkraj vidnega. Mentor (Ljubljana), 28.8.2019, s. 126-127. ISSN 0351-367X.
 17. ŠRIBAR, Renata. Stanislava Chrobáková Repar: Agonija smisla: premišljevanja o civilizaciji bogatih barbarov, propadu (med)kulturnih izbir, feminističnem oplajanju - in vztrajanju.. Apokalipsa (Ljubljana: KUD Apokalipsa), 22.9.2017, s. 97-103. ISSN 0352-3608.