Stavebné konanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Stavebné konanie je osobitným druhom správneho konania, v ktorom stavebný úrad rozhoduje o stavebnom povolení na stavbu, na zmenu stavby a udržiavacích prác na stavbe. Stavebné konanie teda zjednodušene predstavuje proces od podania žiadosti o stavebné povolenie po jeho vydanie.[1]

Právna úprava stavebného konania je upravená v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (tzv. „stavebný zákon”)[2] a vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z.[3], ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Okrem uvedených právnych predpisov sa na stavebné konanie subsidiárne vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok”). V stavebnom zákone upravujú stavebné konanie najmä ust. § 60 až § 70.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Čo je stavebné konanie. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2003-02-21. Dostupné online [cit. 2021-03-08]. ISSN 1335-4418.
  2. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1976-04-27, [cit. 2021-03-08]. Dostupné online.
  3. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2000-12-11, [cit. 2021-03-08]. Dostupné online.