Stavová rovnica ideálneho plynu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Zobrazenie stavovej rovnice ideálneho plynu v súradniciach tlak,objem,teplota

Stavová rovnica ideálneho plynu je termická stavová rovnica pre ideálne plyny. Jej konkrétnu podobu pozri nižšie.

Vyjadrenie pomocou Boltzmannovej konštanty[upraviť | upraviť zdroj]

kde

– je tlak plynu
– je jeho objem
– je celkový počet jeho častíc
– je Boltzmannova konštanta (má hodnotu )
– je teplota plynu.

Stavová rovnica sa odvádza pomocou kinetickej teórie plynov. Najdôležitejšie je si uvedomiť, že tlak plynu je daný odrazmi jeho molekúl od stien nádoby a hľadať rýchlosti, ktorými sa tieto molekuly pohybujú (a odrážajú). Celé odvodenie je však pomerne komplikované.

Vyjadrenie pomocou plynovej konštanty[upraviť | upraviť zdroj]

Stavová rovnica ideálneho plynu sa niekedy zapisuje v trochu inom tvare, kedy je počet častíc nahradený ich látkovým množstvom . Rovnica má potom tvar

pV/T=konst.

Konštanta sa nazýva univerzálna plynová konštanta a má hodnotu približne 8,31 J/molK.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]