Stavový diagram UML

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Príklad stavového diagramu

Stavový diagram je typ diagramu v jazyku UML.

V stavových diagramoch sa používajú nasledovné symboly:

  • Vyplnená kružnica, znamenajúca štart. Nie je nevyhnutné zakresľovať.
  • Kružnica s bodom uprostred, znamenajúca stop alebo koniec. Nie je nevyhnutné zakresľovať.
  • Obdĺžnik znamenajúci stav. Hore sa zapisuje názov stavu. Môže obsahovať horizontálnu čiaru v strede, pod ktorou je napísané, čo v danom stave je vykonané.
  • Šípka znamenajúca prechod. Môže byť označená výrazom uzavretým v hranatých zátvorkách („[]“), čo znamená, že výraz musí byť pravdivý, aby sa daný prechod uskutočnil.
  • Hrubá horizontálna čiara s hrúbkou väčšou ako 1, znamená spojenie.