Sterilizácia (mikrobiológia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Autokláv, jeden z prístrojov používaných pri sterilizácii.

Sterilizácia je fyzikálny alebo chemický postup, pomocou ktorého sa v danom prostredí, predmete alebo zariadení zničia všetky mikroorganizmy – baktérie, vírusy, huby, vrátane spór. Sterilizácia sa využíva najmä v zdravotníctve, kde zabezpečuje sterilitu zdravotníckych pomôcok a liečiv. Sterilizované predmety sú zväčša uložené vo vhodných obaloch, ktorý ich chráni pred sekundárnou kontamináciou.

Výsledkom sterilizácie je sterilita, čiže neprítomnosť životaschopných mikroorganizmov. Dosahuje sa pôsobením letálnych fyzikálnych alebo chemických faktorov alebo ich kombinovaním.

Druhy sterilizácie:

  1. plameňom – zohriatie kontaminovaného predmetu do žerava nad liehovým alebo plynovým kahanom
  2. teplom – suchým (sušiarne 170 – 180 °C) alebo vlhkým (v prúde pary) teplom do 60 minút
  3. frakčná sterilizácia (alebo tintalizácia) – materiál sa uvedie do bodu varu
  4. chemická sterilizácia – chemické látky musia byť prchavé (etylénoxid, β-propiolaktón)
  5. sterilizácia filtráciou – len kvapaliny; filtráciou nemožno odstrániť vírusy; membránové filtre z celulózy alebo mikrocelulózy, filtre so zmesou azbestu a celulózy, filtre z tavenín jemných sklenených čiastočiek, filtre z neglazurovaného porcelánu