Stevensov zákon sily

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Stevensov zákon sily hovorí: P = k * Fn alebo P = k * (F - F0 )n

P - veľkosť pocitu

k - konštanta

F - veľkosť pôsobiaceho podnetu

F0 - prahová hodnota podnetu

n - experimentálne určený exponent (0,20 – 3,50)

Ide o upresnenie Fechnerovho zákona.

Exponent n je pre každý zmyslový orgán iný, z uvedeného rozpätia:

  • Jas - 0,3
  • Elektrický šok - 3,5
  • Zvuk - 0,6