Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Škola masmediálnych a informačných štúdií
ŠKIŠ.JPG

Základné údaje
Rok založenia1953
Zameraniemasmediálne štúdiá, marketingová komunikácia, informačné systémy a služby
Dĺžka štúdia4 roky
RiaditeľkaMgr. Jana Mašlejová
Kontaktné údaje
AdresaKadnárova 7, 834 14 Bratislava
Telefón02/4920 3510
Oficiálny webStránka školy
Oficiálny e-mailsos.kadnarova@region-bsk.sk

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií (SOŠ MIŠ) je štátna stredná škola so sídlom v mestskej časti Bratislava-Rača, miestna časť Krasňany. Je jedinou odbornou školou svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje stredoškolské vzdelávanie v oblasti informačných systémov, masmédií a marketingovej komunikácie.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Škola bola založená v roku 1953 ako Osvetová škola v Bratislave. Týmto rokom sa datuje vznik stredného knihovníckeho školstva na Slovensku. Ťažiskovým študijným odborom sa v súvislosti s personálnym zabezpečením činnosti knižníc postupne stalo knihovníctvo. V 60. rokoch došlo ku kvalitatívnemu posunu v stredoškolskej príprave knižnično-informačných a kultúrno-výchovných pracovníkov, čo sa odrazilo i v zmene názvu Osvetovej školy v r. 1962 na Strednú knihovnícku školu (SKŠ). Podľa potrieb aktuálnej praxe vychovávala formou denného, nadstavbového a diaľkového štúdia knihovníkov, informačných, osvetových pracovníkov a archivárov v odboroch knihovníctvo, vedecko-technické informácie, archívnictvo a kultúrno-výchovná práca. SKŠ sa významne podieľala aj na podpore rozvoja regionálneho knihovníctva a knižníc, keď v súlade s ich narastajúcimi potrebami zriadila konzultačné strediská a štúdium popri zamestnaní v Martine, Banskej Bystrici a Košiciach. V priebehu 30 rokov (do r. 1992) koexistovala so Strednou priemyselnou školou grafickou, vychovávajúcou odborníkov pre polygrafický priemysel.

K významnejšej modifikácii učebných plánov SKŠ došlo v r. 1984, keď sa štúdium budúcich knihovníkov a informačných pracovníkov začalo realizovať v integrovanom študijnom odbore vedecké informácie a knihovníctvo. V roku 1992 sa prijalo rozhodnutie rozšíriť študijný profil absolventa odklonom od úzko špecializovaného a inštitucionálne zameraného štúdia v súlade s vývojom informačných odborov a študijnými programami škôl podobného zamerania v zahraničí a otvoril sa nový študijný odbor informačné systémy a služby s odborným zameraním na knihovníctvo a vedecké informácie, archívnictvo a hospodárske informácie. Hlavným vzdelávacím cieľom novokoncipovaného študijného programu sa stala príprava stredoškolsky kvalifikovaných knižnično-informačných pracovníkov na samostatné vykonávanie činností informačného charakteru v rôznych typoch knižničných a informačných pracovísk, systémov a sietí. Zavedením netradičného štúdia odborného zamerania hospodárske informácie (Business Information) sa dospelo k vhodnému spojeniu štúdia informačných predmetov najmä s ekonomicky zameraným vzdelaním, čím došlo k užšiemu prepojeniu odborného firemného záujmu (napr. účtovníctvo, finančníctvo, peňažníctvo, manažment, dane, marketing) vo vedomostiach a zručnostiach absolventa s kvalifikáciou v informačnej oblasti. Zvýšený dôraz sa začal klásť na výučbu cudzích jazykov, aplikácií výpočtovej techniky a na skvalitnenie praktickej výučby. Skĺbením štúdia informačných a sociálno-ekonomicky zameraných predmetov bol absolvent pripravený uchádzať sa o zamestnanie nielen vo sfére verejných informačných služieb, ale aj v peňažníctve, informačnom systéme podnikov, štátnej a miestnej správe, samospráve a pod. Na základe zmeny koncepcie poskytovaného štúdia smerom k posilneniu všeobecného informačného vzdelávania sa v roku 1993 zmenil aj názov školy zo Strednej knihovníckej školy na Školu knihovníckych a informačných štúdií (ŠKIŠ).

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Keďže informačná veda sa stále posúva ďalej, s dobou kráča aj škola. Okrem toho, že postupne inovovala študijný odbor Informačné systémy a služby, od roku 2011 zavádza nový študijný odbor masmediálne štúdiá a tak sa škola stáva prvou na Slovensku, ktorá vzdeláva mladých ľudí v oblasti masmédií na stredoškolskej úrovni. Študijný odbor sa zameriava na štúdium médií (tlač, rozhlas, televízia a online médiá). V roku 2015 prichádza škola s ďalšou novinkou z danej oblasti a svoje zameranie rozširuje o tretí študijný odbor, ktorý úzko súvisí s masmédiami - marketingová komunikácia.

So zavedením nových študijných odborov súvisela aj zmena názvu školy v roku 2013 na terajšiu podobu pre výstižnosť možností vzdelávania.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°11′50″S 17°08′22″V / 48,197321°S 17,139388°V / 48.197321; 17.139388