Stupnica (hudba)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Stupnica C dur – stúpajúca aj klesajúca

Stupnica (iné názvy: tónová stupnica, hudobná stupnica) je v muzikológii rad tónov, stupňovito zoradených v stúpajúcom alebo klesajúcom smere podľa určitých pravidiel od základného (prvého) tónu – toniky stupnice k jeho oktáve (oktáva je vzdialenosť tónov z ktorých ten vyšší má dvojnásobnú frekvenciu). Skupinu tónov danej stupnice, použitú v určitej hudobnej skladbe alebo piesni nazývame tónina.[1]

Stupnice sú v podstate konvencie, ktoré sa vytvorili tak, aby ladili nášmu sluchu. Rôzne stupnice sa líšia hlavne počtom tónov a ich vzdialenosťami (intervalmi), t. j. hlavne umiestnením poltónov a celých tónov.

Stupnice môžeme rozdeliť podľa počtu tónov. Stupnice sa však zvyčajne hrajú tak, že sa zahrá aj prvý tón nasledujúcej (o oktávu vyššej) stupnice. Preto napr. bežná „sedemtónová“ stupnica má celkovo 8 tónov. Najznámejšie stupnice sú:

 • päťtónové stupnice (pentatonické, sú typické pre hudbu z oblasti Číny a Japonska);
 • šesťtónové (celotónové);
 • sedemtónové (diatonické, cirkevné, cigánske);
 • dvanásťtónové (chromatická, alternovaná).

Tradičná európska hudba vychádza zo stupníc, ktoré sa ustálili v 17. storočí. Pracuje so stupnicami diatonickými, ktoré rozdeľujeme na tvrdé, durové (tvrdé) a tri typy mäkkých, molových (aiolská, harmonická, melodická).

Diatonické stupnice[upraviť | upraviť zdroj]

Diatonické stupnice obsahujú celotónové aj poltónové vzdialenosti (intervaly) medzi tónmi. Jednotlivé tóny diatonickej stupnice sa označujú rímskymi číslicami a nazývajú sa:

I Tonika
II Supertonika
III Medianta/Modal
IV Subdominanta
V Dominanta
VI Superdominanta
VII Subtonika

Durové stupnice[upraviť | upraviť zdroj]

Základnou durovou stupnicou je C dur. Skladá sa z týchto tónov: C, D, E, F, G, A, H, C (na klavíri sú to iba biele klávesy):

Klaviatúra klavíra s označením názvov tónov bielych klávesov

zápis stupnice C-dur

Na vokálne (hlasové) účely majú tóny C dur aj svoje slabičné názvy, to je tzv. solmizačná stupnica:

I II III IV V VI VII VIII
do re mi fa sol la si do

Prvý tón C, je základný tón stupnice. Medzi C/D, D/E, F/G, G/A a A/H je rozdiel jedného stupňa (na klavíri sa medzi nimi nachádza čierny kláves), kým medzi E/F a H/C je len poltónový rozdiel (na klavíri medzi nimi nie je žiadny kláves). Stupnicu C dur teda tvorí 5 celotónových a 2 poltónové vzdialenosti medzi jej tónmi, pričom poltónové vzdialenosti sú medzi 3. a 4., a medzi 7. a 8. tónom. Táto vlastnosť platí pre všetky ďalšie durové stupnice, ktorých názov je odvodený vždy od prvého tónu stupnice (toniky). Názvy durových stupníc píšeme veľkými začiatočnými písmenami.

Durové stupnice
Stupnica Tóny stupnice Predznamenanie
Cis dur cis dis eis fis gis ais his cis 7#
Fis dur fis gis ais h cis dis eis fis 6#
H dur h cis dis e fis gis ais h 5#
E dur e fis gis a h cis dis e 4#
A dur a h cis d e fis gis a 3#
D dur d e fis g a h cis d 2#
G dur g a h c d e fis g 1#
C dur c d e f g a h c žiadne
F dur f g a b c d e f 1b
B dur b c d es f g a b 2b
Es dur es f g as b c d es 3b
As dur as b c des es f g as 4b
Des dur des es f ges as b c des 5b
Ges dur ges as b ces des es f ges 6b
Ces dur ces des es fes ges as b ces 7b

Molové stupnice[upraviť | upraviť zdroj]

Molové stupnice znejú smutnejšie ako durové. Základnou molovou stupnicou je prirodzená (alebo aj aiolská) a mol, ktorá sa skladá z tónov A, H, C, D, E, F, G, A.

zápis stupnice a-mol

Obsahuje rovnaké tóny ako základná durová stupnica C dur, ale poltóny má medzi 2. a 3., a medzi 5. a 6. stupňom. Názvy molových stupníc označujeme malými písmenami.

Okrem prirodzenej majú molové stupnice dva ďalšie tvary: harmonický a melodický.

Molové stupnice
Stupnice tóny Predznamenania
ais mol ais his cis dis eis fis gis ais 7#
dis mol dis eis fis gis ais h cis dis 6#
gis mol gis ais h cis dis e fis gis 5#
cis mol cis dis e fis gis a h cis 4#
fis mol fis gis a h cis d e fis 3#
h mol h cis d e fis g a h 2#
e mol e fis g a h c d e 1#
a mol a h c d e f g a žiadne
d mol d e f g a b c d 1b
g mol g a b c d es f g 2b
c mol c d es f g as b c 3b
f mol f g as b c des es f 4b
b mol b c des es f ges as b 5b
es mol es f ges as b ces des es 6b
as mol as b ces des es fes ges as 7b

Harmonická molová stupnica[upraviť | upraviť zdroj]

Harmonické molové stupnice majú poltónové vzdialenosti medzi 2. a 3., 5. a 6., a medzi 7. a 8. stupňom, kým medzi 6. a 7. tónom je vzdialenosť až 1,5 tónu tzv. Hyatus pred ktorým je medzi 5. a 6. stupňom 0,5 tón je to tón napätia. Teda keď vychádzame z prirodzenej molovej stupnice, táto má zvýšený o poltón 7. tón stupnice. (V obidvoch smeroch – nadol aj nahor.)

Napr.:

 • a-mol prirodzená: A H C D E F G A

 • a-mol harmonická: A H C D E F Gis A

Melodická molová stupnica[upraviť | upraviť zdroj]

Melodické molové stupnice sa vyznačujú tým, že sú iné v stúpajúcom ako v klesajúcom smere. V stúpajúcom smere majú poltónové vzdialenosti medzi 2. a 3., a medzi 7. a 8. stupňom, kým v klesajúcom smere je to medzi 6. a 5., a medzi 3. a 2. stupňom. Teda keď vychádzame z prirodzenej molovej stupnice, tak v stúpajúcom smere má zvýšený o poltón 6. a 7. tón a v smere nadol sa hrá ako aiolská molová stupnica bez zmien.

Napr.:

 • a mol prirodzená: A H C D E F G A - A G F E D C H A

 • a-mol Melodická: A H C D E Fis Gis A - A G F E D C H A

Iné druhy stupníc[upraviť | upraviť zdroj]

 • Stredoveké stupnice
  • Iónska (dnešná durová) C, D, E, F, G, A, H, C
  • Dórska D, E, F, G, A, H, C, D
  • Frygická E, F, G, A, H, C, D, E
  • Lydická F, G, A, H, C, D, E, F
  • Mixolydická G, A, H, C, D, E, F, G
  • Aiolská (dnešná molová) A, H, C, D, E, F, G, A
  • Lokrická H, C, D, E, F, G, A, H
 • Stupnica skladajúca sa iba z poltónových vzdialeností sa nazýva Chromatická stupnica. Má 12 + 1 stupňov (C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, H, C).
 • Celotónová stupnica má len vzdialenosti 1 tónu, má 6 + 1 stupňov (C, D, E, Fis, Gis, Ais, C).
 • Pentatonická stupnica (čínska) sa skladá z piatich tónov a obsahuje vzdialenosti jedného, alebo poldruha tónu. Základná pentatonická stupnica sa skladá z tónov C, D, E, G, A
 • Inú pentatonickú stupnicu možno zahrať len z čiernymi klávesmi klavíra (sú to tóny: Fis, Gis, Ais, Cis, Dis).
  • Z tejto stupnice väčšinou vychádza čínska alebo japonská hudba. Možno ju nájsť aj v európskych ľudových piesňach. Naopak, súčasná hudba používa predovšetkým diatonické stupnice a chromatické stupnice.
 • Podhalanská stupnica má durový charakter a je zložená z lydickej a mixolydickej stupnice – bude obsahovať zv.4 (charakteristický interval lydickej) a m.7 (charakteristický interval mixolydickej). Napr. c d e fis g a b c
 • Bluesová stupnica - Je identická Pentatonickej až na to že je 6. tónová napr. a c d dis e g a.
 • Má tzv. prechodný ton z d do e krížikom dis.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. DROPPOVÁ, Antónia. Elementárna hudobná teória [online]. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Pedagogická fakulta, 1998. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]