Styrén

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Styrén (fenyletylén, etylénbenzén, vinylbenzén) je nenasýtený uhľovodík, ktorý sa používa ako surovina na výrobu polystyrénu a syntetického kaučuku

Styren

Styrén je organická zlúčenina, chemický vzorec  C6H5CH=CH2. Tento derivát benzénu je bezfarebná olejovitá kvapalina sladkastej vône, ktorá sa ľahko vyparuje, na vzduchu oxiduje za tvorby peroxidov. V prírode se voľne nevyskytuje, môže byť produktom metabolického rozkladu kyseliny škoricovej. Styrén je zle rozpustný vo vode, avšak dobre sa ropúšťa v organických rozpúšťadlách (alkoholy, acetón a sírouhlík a pod.).

Použitie:

Styrén je vyrábaný a/alebo dovážaný v rámci EU v množstvách 1 000 000 - 10 000 000 t/rok.

Táto látka sa používa pri výrobe produktov ako sú náterové látky, plniče, tmely, v plastikárskom a gumárenskom priemysle. Látka je využívaná tiež ako tzv. medziprodukt – teda pri výrobe ďalších látok. Najvýznamnejšie je využite styrénu ako monoméru pre výrobu polystyrénu  príp. kopolymérov styrénu.

Polymerizácia

Prítomnosť vinylovej skupiny dovoľuje styrénu polymerizovať. Komerčne významné  produkty sú polystyrén, kopolyméry akrylonitril-butadién-styrén, styrén-butadiénový kaučuk, styrén-izoprén-styrén, styrén-etylén/butylén-styrén), styrén-divinylbenzén, akrylonitril- styrénová živica a nenasýtené polestery používané v živiciach a termosetoch.  Tieto materiály sú používané v produktoch ako guma, plasty, izolačné materiály, laminát, rúry, súčasti automobilov a člnov, nádoby na potraviny a výstuže kobercov.

Vplyv na životné prostredie:

Najpravdepodobnejšie uvoľňovanie tejto látky do životného prostredia je v rámci priemyselného použitia styrénu: pri výrobe a spracovaní polymérov. Pri uvoľnení do ovzdušia sa styrén mení v benzaldehyd a formaldehyd. Polčas rozpadu v ovzduší je cca 2h.

Vplyv na zdravie ľudí:

Styrén má narkotické a  lokálne dráždivé účinky. Koncentrácia 70 ppm ešte nevyvoláva podráždenie, koncentrácia 200 ppm až 400 ppm vyvoláva nepríjemný pocit zápachu, nad 800 ppm sa prejavuje narkotický účinok, pri koncentrácii nad 1 300 ppm je dýchanie pár styrénu neznesiteľné.

Klasifikácia a označovanie

V súlade s harmonizovanou klasifikáciou schválenou EU styrén je horľavou kvapalinou s parami a zároveň predstavuje nasledujúce nebezpečenstvá pre zdravie ľudí: spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii, spôsobuje vážne podráždenie očí, dráždi kožu, je škodlivý pri požití a je podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]


Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]