Sublimácia (psychológia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sublimácia je v psychológií obranný mechanizmus spočívajúci v premene nižšieho vitálneho pudu (obyčajne sexuálneho) na vyššiu, spoločensky prijateľnejšiu a uznávanú činnosť (kultúrnu, umeleckú, sociálnu a i.).

V zmysle Freudovho ponímania je to napr. prenos energie libida na iný cieľ, vzdialený od sexuálneho uspokojovania, a pudová energia sa transformuje na sociálne prijateľnú, morálne schvaľovanú a uvoľňuje napätie spoločensky prípustnejšou formou. Na základe sublimácie vznikajú náboženské kulty, umenie, veda, spoločenské inštitúcie, vývoj ľudstva.