Preskočiť na obsah

Sulfid vápenatý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Sulfid vápenatý
Sulfid vápenatý
Sulfid vápenatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CaS
Synonymá oldhamit
Vzhľad biele hygroskopické kryštály
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 72,143 g/mol
Teplota topenia 2 525 °C
Hustota 2,59 g/cm³
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
Vety H H319 H335 H315 H400 EUH031
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R31 R36/37/38 R50
Vety S S2 S28 S61
Ďalšie informácie
Číslo CAS 20548-54-3
EINECS číslo 243-873-5
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Sulfid vápenatý je anorganická zlúčenina so vzorcom CaS. Táto biela látka kryštalizuje v kockovej sústave, podobne ako chlorid sodný. Sulfid vápenatý bol študovaný ako súčasť procesu recyklácie sadry vznikajúci pri odsírovaní dymových plynov. Ako mnoho iných solí obsahujúcich sulfidové ióny, má sulfid vápenatý typický sulfanový zápach (ako skazené vajcia), pretože sa malé množstvá tohto plynu uvoľňujú hydrolýzou soli.

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Sulfid vápenatý sa vyrába karbotermickou redukciou síranu vápenatého, kedy prebieha konverzia uhlíka, zvyčajne drevného uhlia, na oxid uhličitý:

CaSO4 + 2 C → CaS + 2 CO2

Reakcia môže ďalej pokračovať:

3 CaSO4 + CaS → 4 CaO + 4 SO2

Reaktivita a použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Sulfid vápenatý sa rozkladá pri kontakte s vodou, vrátane vlhkého vzduchu, a poskytuje zmes Ca(SH)2, Ca(OH)2, a Ca(SH)(OH).

CaS + H2O → Ca(SH)(OH)

Ca(SH)(OH) + H2O → Ca(OH)2 + H2S

Vápenné mlieko, Ca(OH)2, reaguje s elementárnou sírou na vápennú síru, ktorá sa používala ako insekticíd. Aktívnou zložkou je pravdepodobne polysulfid vápenatý, nie CaS

Výskyt v prírode[upraviť | upraviť zdroj]

Minerálnou formou CaS je nerast oldhamit. Je vzácnou zložkou niektorých meteoritov a má vedecký význam pre výskum slnečných hmlovín. Sulfid vápenatý vzniká tiež pri horení uhoľných slojov.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Sulfid vápenatý na českej Wikipédii.