Svíb

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Svíb (staršie: svíba[1][2], zastarano: svída, svidna[3], svíd[1]) môže byť:

 • v súvislosti s časťou čeľade drieňovité (=svíbovité):
  • slovenský názov rodu Swida (ktorý je dnes súčasťou rodu Cornus v širšom zmysle), resp. v niektorých systémoch ekvivalentného podrodu Swida z rodu Cornus v širšom zmysle[4], pozri svíb (rod)
  • v niektorých systémoch slovenské rodové meno tých druhov rodu Cornus v širšom zmysle, ktoré staršie patrili do (pod)rodu Swida (napr. v názve svíb krvavý - Cornus sanguinea)[5], pozri pod drieň (rod)
  • v niektorých starších systémoch slovenský názov (celého) rodu Cornus v širšom zmysle[6], súčasný slovenský názov tohto rodu je drieň, pozri drieň (rod)
  • ľudovo alebo zastarano: svíb krvavý (Cornus sanguinea, =Swida sanguinea)[7][8]
 • zastarano:[9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]

Svíb môže byť zastarano aj: nejaký vták s tenkými a vysokými nohami[22][23]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Dom a škola (vychovateľský časopis pre rodičov a učitelov). [s.l.] : tlačou kníhtlačiarne K. Salvu, 1890. 784 s. Dostupné online. S. 82.
 2. Les. [s.l.] : [s.n.], 1965. 1104 s. S. 28.
 3. svíba. In: Historický slovník slovenského jazyka (online)
 4. Pozri zdroje uvedené v článku svíb (rod).
 5. MIČIETA, Karol; ZAHRADNÍKOVÁ, Eva; HRABOVSKÝ, Michal; ŠČEVKOVÁ, Jana. Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín. Prvé. vyd. V Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 339 s. ISBN 978-80-223-4403-6. S. 227.
 6. ČERVENKA, M. Z našej prírody - rastliny, horniny, minerály, skameneliny. Bratislava: Prírody. 1984. S. 88
 7. svíb. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 8. Matica slovenská. Letopis Matice slovenskej. [s.l.] : Tlač. K. Goriška, 1871. 232 s. Dostupné online. S. 34.
 9. swída. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 10. svíba. In: Historický slovník slovenského jazyka (Poznámka: Vysvetľovacia časť významu č 2. je chybná: Historické slovo ilex (Ilex) je chybne stotožnené s dnešným rodom Ilex (cezmína), hoci do 18. storočia malo spravidla úplne iný význam (dva južné druhy duba). Okrem toho je úplne odignorovaný význam korok, hoci je tento v citátovej časti priamo odcitovaný z dobového slovníka. Porov. ostatné tu citované zdroje.)
 11. swjd. In: PALKOVIČ, J. Böhmisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch: mit Beyfügung der den Slowaken und Mähren eigenen Ausdrücke und Redensarten. O - Z, Zväzok 2. Vetterl, 1821, S. 2309 (k jednému z uvedených slov porov. aj Slovník Grimmovcov 1893 S. 2203)
 12. VERBORUM IN INSTITUTIONE grammatica contentorum IN UNGARICUM ET SCLAVONICUM translatio (Secundum ordinem Alphabeticum). [s.l.] : Typis Academicis, Per Joann. Christoph. Beck, 1688. 66 s. Dostupné online. S. 55.
 13. MATTIOLI, Pietro Andrea. Herbář aneb Bylinář Wysoce včeného a wznesseného P. Doktora Petra Ondřege Mathiola. [s.l.] : v M. Danyele Adama z Veleslawjna nákladem geho a Wáclawa Trewtlara z Krosswic, 1596. 952 s. Dostupné online. S. 64-66.
 14. DODONAEUS, Rembertus. Cruydt boeck volgens sijne laetzte verbeteringhe: met bijvoeghsels ... uyt verscheiden Cruydt beschrijvers, item in't laeste een beschrijvinghe van de indiaensche ghewassen meest ghetrocken uyt de schriften van Carolus Clusius. Nu wederom ... oversien en verbetert. [s.l.] : Balthasar Moretus, 1644. 772 s. Dostupné online. S. 1195. (detto: [1])
 15. swjd. In: JUNGMANN, J. Slovník česko-německý, Díl IV., S–U. Praha, 1838. S. 406
 16. PARKINSON, John. Theatrum Botanicvm. [s.l.] : Tho. Cotes, 1640. 1745 s. Dostupné online. S. 1394-1396.
 17. THEODORUS, Jacobus; BAUHIN, Caspar. Neuw vollkommentlich Kreuterbuch, mit schönen und künstlichen Figuren, aller Gewächs der Bäumen, Stauden und Kräutern .... [s.l.] : Dreutel, 1625. 642 s. Dostupné online. S. 61-63.
 18. ŠPAŇÁR, J. Latinsko-slovenský slovník. Bratislava: SPN. 1987. S. 280, 576
 19. ilex [online]. lsj.gr, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.
 20. Ilex colchica [online]. havlis.cz, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.
 21. murcia flora, q-r [online]. homeinspain.org, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.
 22. swíb. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 23. ZÁTURECKÝ, Adolf Peter. Slovenská přísloví, pořekadla a úsloví. [s.l.] : Nákl. České akademie císaře Františka Josefa, 1896. 389 s. S. 64.
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.