Sval brucha

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Svaly brucha alebo brušné svaly (musculi abdominis) sú skupina svalov zahŕňajúca priečne pruhované svaly brušnej steny.

V súvislosti s tým, že brušné svaly stratili svoju lokomočnu funkciu, zaniká aj ich pôvodná segmentácia.

Rozlišujeme tri skupiny svalov:

  • ventrálna skupina:
  • laterálna skupina:
  • dorzálna skupina:
    • musculi intertransversarii laterales lumborum vypĺňajú priestory medzi processus costarii driekových stavcov. Je ich 6 párov a vykonávajú úklon chrbtice.
    • štvorcový driekový sval (musculus quadratus lumborum) je plochý sval napnútý medzi 12. rebrom a crista iliaca. Tvorí veľkú časť dorzálnej brušnej steny. Spôsobuje úklon chrbtice a fixuje 12. rebro, čím pomáha pri výdychu.

Funkciou brušných svalov je predovšetkým vytvárať brušný lis. okrem toho tieto svaly podopierajú vnútornosti a pomáhajú pri výdychu. Pri súčasnom sťahu vyvolávajú predklon, pri jednostrannej kontrakcii vyvolávajú úklon na svoju stranu, prípadne rotáciu trupu.