Sviatosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Náboženstvo
Kresťanstvo
StJohnsAshfield StainedGlass GoodShepherd Portrait.jpg
Hlavné znaky
Viera v jedného Boha v troch osobách
Ježiš Kristus je človek a Boží Syn
Hlavné osobnosti
Ježiš Kristus
Panna MáriaDvanásti apoštoliCirkevní otcovia
Zoznam osobností kresťanstva
Hlavné náboženské obrady
Omša/LiturgiaSviatosti • Denná modlitba (liturgia hodín/časoslov/...)
Knihy
Biblia (Starý zákon, Nový zákon)
Vetvy kresťanstva
Katolícka cirkev (Latinská cirkev, Východné katolícke cirkvi)

Pravoslávna cirkev (Východné pravoslávne cirkvi, Orientálne ortodoxné cirkvi)

Protestantská cirkev (Anglikánska cirkev, Luteránska cirkev, ďalšie)
História a kultúra
Dejiny kresťanstvaKresťanské umenie
Hlavné sviatky
Veľká noc
Narodenie Pána (Vianoce)
z  d  u

Sviatosť alebo sväté tajomstvo je pojem kresťanskej teológie. Poňatie sviatosti sa v rôznych kresťanských denomináciách líši. Sviatosti krstu, birmovania (myropomazania), eucharistie, pokánia, pomazania chorých, posvätenia kňazstva a manželstva sú pre katolícku cirkev a pravoslávnu cirkev dogmou.

Protestantské cirkvi uznávajú ako sviatosť krst a Večeru Pánovu (prijímanie).

V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa pre sviatosť používa termín sväté tajomstvo, prípadne cirkevnoslovanský kalk svätá tajina.

Katolícka cirkev (latinská cirkev a východné katolícke cirkvi) a pravoslávna cirkev uznáva sedem nasledovných sviatostí:

  1. Krst
  2. Birmovanie (myropomazanie)
  3. Eucharistia
  4. Sviatosť zmierenia (pokánia, spovede)
  5. Pomazanie chorých (pomazanie olejom)
  6. Sviatosť kňazstva (posvätná vysviacka, sviatosť posvätného stavu)
  7. Sviatosť manželstva

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Sviatosti (Rímskokatolícka cirkev)
Sviatosť krstu | Sviatosť birmovania | Oltárna sviatosť | Sviatosť zmierenia | Sviatosť pomazania chorých | Sviatosť kňazstva | Sviatosť manželstva