Sviatosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kresťanstvo
Hlavné znaky
Viera v jedného Boha v troch osobách
Ježiš Kristus je človek a Boží Syn
Hlavné osobnosti
Ježiš Kristus

Panna Mária
Dvanásti apoštoli
Svätí

Zoznam osobností kresťanstva
Hlavné náboženské obrady
Omša/LiturgiaSviatosti
Knihy
Biblia (Starý zákon, Nový zákon)
História a kultúra
Dejiny kresťanstvaKresťanské umenie
Hlavné sviatky
Veľká noc, Vianoce / Narodenie Pána, Turíce, Zjavenie Pána / Bohozjavenie, …
z  d  u

Sviatosť alebo sväté tajomstvo je pojem kresťanskej teológie. Poňatie sviatosti sa v rôznych kresťanských denomináciách líši. Sviatosti krstu, birmovania (myropomazania), eucharistie, pokánia, pomazania chorých, posvätenia kňazstva a manželstva sú pre katolícku cirkev a pravoslávnu cirkev dogmou.

Protestantské cirkvi uznávajú ako sviatosť krst a Večeru Pánovu (prijímanie pod spôsobom tela a krvi).

Anglikánska cirkev tiež uznáva sedem sviatostí, ale dve z nich – krst a eucharistia sú vnímané ako priamo iniciované či zriadené Kristom (presnejšie sú definované v Článku 25. 39-tich článkov [anglikánskej] viery). Tieto dve sviatosti sú teda vnímané ako dôležitejšie a primárne pre dosiahnutie spásy ako zvyšných päť sviatostí.

V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa pre sviatosť používa termín sväté tajomstvo, prípadne cirkevnoslovanský kalk svätá tajina.

Katolícka cirkev, pravoslávna cirkev, starokatolícka cirkev a anglikánska cirkev uznáva sedem nasledovných sviatostí:

  1. Krst
  2. Birmovanie (myropomazanie)
  3. Eucharistia
  4. Sviatosť zmierenia (pokánia, spovede)
  5. Pomazanie chorých (pomazanie olejom)
  6. Sviatosť kňazstva (posvätná vysviacka, sviatosť posvätného stavu)
  7. Sviatosť manželstva

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Wikicitátoch Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Sviatosť
  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Sviatosť
Sviatosti (Rímskokatolícka cirkev)
Sviatosť krstu | Sviatosť birmovania | Oltárna sviatosť | Sviatosť zmierenia | Sviatosť pomazania chorých | Sviatosť kňazstva | Sviatosť manželstva