Svrčiak riečny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Svrčiak riečny
Schlagschwirl.jpg
Stupeň ohrozenia
VyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozenýIUCN stupne ohrozenia
(globálne[1])
VyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozenýIUCN stupne ohrozenia
(na Slovensku[2])
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Locustella fluviatilis
Wolf, 1810
Synonymá
trsteniarik riečny
LocustellaFluviatilisIUCN.svg
Mapa rozšírenia svrčiaka riečneho
      Hniezdiaci, výskyt v letnom období
      Migrujúci
      Nehniezdiaci
      Migrujúci (predpokladaný)
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Svrčiak riečny alebo trsteniarik riečny[3] lat. (Locustella fluviatilis) je druh vtáka z čeľade svrčiakovité (Locustellidae). Hniezdi v palearktickej oblasti, v Európe je rozšírený v strednej a východnej časti, najmä v Rusku. Zimuje v juhovýchodnej Afrike, južne od Zambie a Malawi po Juhoafrickú republiku. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov svrčiak riečny patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, stavy v Európe v rokoch 1982 – 2013 klesali.[1] Podľa výsledkov paneurópskeho sčítania bežných druhov vtákov mal trend svrčiaka riečneho v Európe za roky 1982  –  2017 mierny pokles[4].

Opis[upraviť | upraviť zdroj]

Svrčiak riečny meria 13,5[5] – 14 cm[6] a váži 15 – 23 g.[7] Samec i samička majú chrbtovú stranu sivohnedú[6] s olivovým nádychom[7], spodnú časť tela bledú. Nad okom majú nenápadný svetlý pásik. Hrdlo a hrvoľ sú pozdĺžne pásikavé, chvost je okrúhly s veľmi dlhými podchvostovými krovkami so svetlými polmesiačikovitými okrajmi[5], nohy ružovohnedé[7] a zobák hnedý. Mláďatá nemajú olivový nádych a pásiky na hrdle a hrvole majú menej ostré.[7]

Výrazne čiarkovaný hrvoľ a sivohnedý chrbát bez čiarok je dôležitý odlišovací znak od svrčiaka slávikovitého a svrčiaka zelenkavého.[5]

Hlas[upraviť | upraviť zdroj]

Žije skryto v húštine bylín pod stromami a preto je spev najhlavnejší poznávací znak. Spev je dvojčlenný[6], mechanicky znejúci súvislý zvuk, pripomínajúci kombajn so zreteľne odlíšiteľnými slabikami "ce ce ce ce".[5] Rýchlosť spevu je nižšia a spieva vyššie ako svrčiak slávikovitý.[6] Spieva z vyšších miest ako svrčiak zelenkavý, často zo spodných konárov kríkov v tieni vyšších stromov[6] najčastejšie 2 - 5 m.[5]

Výskyt a stav na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku hniezdi skoro na celom území, hniezdenie bolo dokázané alebo pravdepodobné na 84,4 % mapovacích kvadrátov od nížiny pod 600 - 700 m n. m., vzácne i vyššie (1 600 m n. m. júl 1996, Nízke Tatry, záver Vajskovskej doliny).[8]. Prenikanie do vyšších nadmorských výšok, z nížin do dolín hôr, začalo od roku 1965[9]. Zo zimovísk prilieta v apríli a začiatkom mája.[7] Najskoršie pozorovania sú zo 7. apríla 2013, močiar pri osade Béter[10], z 11. apríla 2015, lúky južne od obce Senné[11] a z 15. apríla 2017, rieka Torysa, Šarišské Michaľany[12]

Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 10 000 - 15 000. Veľkosť populácie i územie na ktorom sa vyskytuje sú stabilné, maximálna zmena do 20%. Ekosozologický status v rokoch 1995, 1998[8] a 2001 žiadny.[13] V roku 2014 NT* A2bc - takmer ohrozený.[2][14][15] Európsky ochranársky status SPEC4 - druhy, ktorých globálne populácie sú koncentrované v Európe a majú tam vhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia S - vyhovujúci ochranársky status.[8]

Trend početnosti svrčiaka riečneho na Slovensku bol podľa sčítania bežných druhov vtákov v rokoch 2005  –  2012 výrazne klesajúci.[16]

Biotop[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku hniezdi hlavne v lužných lesoch s krovinami a bylinami, vyhľadáva porasty pŕhľavy, kde dosahuje maximálne hustotu 12 párov / 10 ha (lužný les pri Novom Meste nad Váhom, mapoval Kaňuščák[8] a lužný les v NPR Botiansky luh, staršie Latorický luh, publikoval Mošanský[17]). Maximálna zaznamenaná lokálna hustota bola 5 párov / 1 ha (taktiež lužný les rieky Váh, skúmali Kaňuščák a Mutkovič). Okrem lužných lesov obýva aj brehové porasty vodných tokov (zistená hustota 0,9 - 6,0 spievajúcich samcov / 1 km, potoky Ublianka, Pčolinka a Cirocha, mapoval Pčola) a stojacích vôd (s hustotou napríklad 1 - 3 páry / 1 ha, Trnavské rybníky, zistil Trnka).[8]

Hniezdenie[upraviť | upraviť zdroj]

Svrčiak riečny hniezdi jedenkrát za rok v mesiacoch máj a júl. Hniezdo stavia pri zemi v bylinách alebo pri kríkoch a býva postavené z listov, machov, vnútro je jemnejšie. Znáška sa skladá zo 4 – 5 (6) žltkavých vajíčok so sivými podkladovými škvrnami a hnedými vrchnými škvrnkami. Sedenie na vajíčkach trvá 13 dní.[7]

Potrava[upraviť | upraviť zdroj]

Svrčiak riečny sa živý hmyzom v rôznych štádiách vývoja a pavúkmi, zbiera ich z rastlín v hustých podrastoch.[7]

Ochrana[upraviť | upraviť zdroj]

Je zákonom chránený, spoločenská hodnota je 500 € (Vyhláška MŽP č. 170/2021).[18] Druh je zaradený do Bonnského dohovoru (Príloha II) a Bernského dohovoru (Príloha II).[19]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b IUCN Red list 2021.2. Prístup 22. novembra 2021.
 2. a b Demko M., Krištín A. & Pačenovský S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko, 52 pp. [online]. vtaky.sk, 2014, [cit. 2018-03-03]. Dostupné online.
 3. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov sveta [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2016), rev. 2016-10-23, [cit. 2017-01-09]. Dostupné online.
 4. Species trends of Locustella fluviatilis (Eurasian River Warbler) [online]. pecbms.info, [cit. 2021-11-22]. Dostupné online. (En)
 5. a b c d e JONSSON, Lars. Die Vögel Europas und des Mittelmeerraumes. Stuttgart : Franckh-Kosmos, 1992. ISBN 3-440-06357-7. (po nemecky)
 6. a b c d e PETERSON, R. T.; MOUNTFORT, G.; HOLLOM, P. A. D.. Európa madarai. Budapest : Gondolat, 1986. ISBN 978-80-7234-292-1. (preklad do maďarčiny)
 7. a b c d e f g FERIANC, Oskár. Vtáky Slovenska 2. Bratislava : Veda, 1979.
 8. a b c d e DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. Autori druhu Pavel Kaňuščák, Alfréd Trnka. ISBN 80-224-0714-3. Kapitola Svrčiak riečny, s. 491 – 493.
 9. PAČENOVSKÝ, Samuel; DANKO, Štefan, a kol. Vtáctvo Volovských vrchov a ich predhorí. Bratislava : Slovenská ornitologická spoločnosť, 2014. 180 s. ISBN 978-80-89526-12-3. Kapitola Locustellidae - svrčiakovité, s. 126.
 10. KERESTÚR, Dušan; MOJŽIŠ, Marian. databázový systém Aves-Symfony [online]. aves.vtaky.sk, [cit. 2017-11-19]. Dostupné online.
 11. CHRAŠČ, Peter. databázový systém Aves-Symfony [online]. aves.vtaky.sk, [cit. 2017-11-19]. Dostupné online.
 12. KRIŠOVSKÝ, Peter St. databázový systém Aves-Symfony [online]. aves.vtaky.sk, [cit. 2017-11-19]. Dostupné online.
 13. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska: Anton Krištín, Ľudovít Kocian, Peter Rác (en: Red (Ecosozological) List of Birds (Aves) of Slovakia), s. 150 - 153.
 14. DEMKO, Miroslav; KRIŠTÍN, Anton; PUCHALA, Peter. Červený zoznam vtákov Slovenska. Tichodroma, roč. 25, čís. 2013, s. 69 - 78. Dostupné online [cit. 2018-03-03].
 15. JEDLIČKA, Ladislav; KOCIAN, Ľudovít; KADLEČÍK, Ján; FERÁKOVÁ, Viera. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry [online]. Bratislava: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Univerzita Komenského v Bratislave, vydavateľstvo Faunima, online in vtaky.sk, 2007, [cit. 2018-03-04]. Dostupné online.
 16. RIDZOŇ, Jozef. Vyhodnotenie trendov zo sčítania bežných druhov vtákov na Slovensku v rokoch 2005 – 2012 [online]. SOS/BL vtaky.sk, [cit. 2021-11-22]. Dostupné online.
 17. DANKO, Štefan; BALLA, Miloš; REPEL, Matej. Vtáctvo slovenskej časti Medzibodrožia. Bratislava : Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovakia, 2017. 505 s. ISBN 978-80-89526-17-8. Kapitola Locusteliidae - svrčiakovité, s. 365 - 366.
 18. Vyhláška č. 170/2021 Z. z. [online]. [Cit. 2021-06-23]. Dostupné online.
 19. BirdLife International (2020) Species factsheet: Locustella fluviatilis [online]. datazone.birdlife.org, [cit. 2020-02-14]. Dostupné online. (En)

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]