Swap (derivát)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Swap (iné názvy: swapový obchod, swapová operácia, swapový kontrakt; zriedkavo výmena [1] ; z angl. "swap - vzájomná výmena") je termínová zmluva, ktorou sa dva ekonomické subjekty zaväzujú vymeniť si medzi sebou buď dohodnuté predmetné aktíva alebo finančné toky za vopred pevne stanovených podmienok.

Druhy[upraviť | upraviť zdroj]

Úrokový swap (IRS - interest rate swap): jeden z najčastejšie uzatváraných druhov swapových obchodov, ktoré ekonomické subjekty využívajú najmä na optimalizáciu svojich aktív a pasív. Je to termínová zmluva, v ktorej sa subjekty zaväzujú previesť si predom dohodnuté finančné toky odpovedajúce úrokovým platbám za teoreticky si vzájomne poskytnuté rovnako veľké úvery, denominované v rovnakej mene. To znamená, že si medzi sebou vyplatia iba rozdiel dohodnutých úrokov, nikto nikomu nedlží istinu.

Menový swap (currency swap): subjekty si vzájomne vymenia úrokové platby denominované v dvoch rôznych menách, pričom na začiatku a na konci dochádza i k výmene nominálnych hodnôt podkladových mien za dohodnutý kurz.

Devízový swap (foreign exchange swap): na začiatku sa nakúpi jedna mena proti druhej mene za aktuálny spotový kurz; následne v okamihu splatnosti kontraktu realizovaný spätný predaj potom prebehne za vopred dohodnutú termínovú cenu.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]