Systém živých organizmov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Živé organizmy (po latinsky Biota alebo Vitae) sa taxonomicky členia rôzne. Nasleduje prehľad najbežnejších delení, ako aj delenie používané v tejto Wikipédii.

Orientačný prehľad vzťahov pojmov podľa moderných delení[upraviť | upraviť kód]

Delenie používané v tejto Wikipédii[upraviť | upraviť kód]

Vírusy[upraviť | upraviť kód]

Nešpecifikovaná skupina vírusy (na úrovni domény)

Baktérie[upraviť | upraviť kód]

Doména Bacteria* (Eubacteria; nepresne Prokarya, Prokaryota) – baktérie (eubaktérie):

Baktérie[upraviť | upraviť kód]

(Jediná) Ríša Bacteria (Eubacteria) – baktérie (eubaktérie) [podľa (1) a (2)]:

Kmeň/Oddelenie Trieda Rad
Aquificae Aquificae Aquificales
Thermotogae Thermotogae Thermotogales
Thermodesulfobacteria Thermodesulfobacteria Thermodesulfobacteriales
Deinococcus-Thermus Deinococci Deinococcales
Thermales
Chrysiogenetes Chrysiogenetes Chrysiogenales
Chloroflexi Chloroflexi Chloroflexales
Herpetosiphonales
Anaerolineae Anaerolineales
Thermomicrobia Thermomicrobia Thermomicrobiales
Nitrospira Nitrospira Nitrospirales
Deferribacteres Deferribacteres Deferribacterales
Cyanobacteria Cyanobacteria Subsekcie I – V
Chlorobi Chlorobia Chlorobiales
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhodospirillales
Rickettsiales
Rhodobacterales
Sphingomonadales
Caulobacterales
Rhizobiales
Parvularculales
Betaproteobacteria Burkholderiales
Hydrogenophilales
Methylophilales
Neisseriales
Nitrosomonadales
Rhodocyclales
Procabacteriales
Gammaproteobacteria Chromatiales
Acidithiobacillales
Xanthomonadales
Cardiobacteriales
Thiotrichales
Legionellales
Methylococcales
Oceanospirillales
Pseudomonadales
Alteromonadales
Vibrionales
Aeromonadales
Enterobacteriales
Pasteurellales
Deltaproteobacteria Desulfurellales
Desulfovibrionales
Desulfobacterales
Desulfarcales
Desulfuromonales
Syntrophobacterales
Bdellovibrionales
Myxococcales (3 podrady)
Epsilonproteobacteria Campylobacterales
Firmicutes Clostridia Clostridiales
Thermoanaerobacteriales
Haloanaerobiales
Mollicutes Mycoplasmatales
Entomoplasmatales
Acholeplasmatales
Anaeroplasmatales
Incertae sedis
Bacilli Bacillales
Lactobacillales
Actinobacteria Actinobacteria Acidimicrobiales
Rubrobacterales
Coriobacteriales
Sphaerobacterales
Actinomycetales (17 podradov)
Bifidobacterales
Planctomycetes Planctomycetacia Planctomycetales
Chlamydiae Chlamydiae Chlamydiales
Spirochaetes Spirochaetes Spirochaetales
Fibrobacteres Fibrobacteres Fibrobacterales
Acidobacteria Acidobacteria Acidobacteriales
Bacteroidetes Bacteroidetes Bacteroidales
Flavobacteria Flavobacteriales
Sphingobacteria Sphingobacteriales
Fusobacteria Fusobacteria Fusobacteriales
Verrucomicrobia Verrucomicrobiae Verrucomicrobiales
Dictyoglomi Dictyoglomi Dictyoglomales
Gemmatimonadetes Gemmatimonadetes Gemmatimonadales

plus:

Archaea[upraviť | upraviť kód]

Doména Archaea* (zast. Archaebacteria) – zast. archebaktérie [podľa (1), (2) a angl. wiki]:

Eukaryoty[upraviť | upraviť kód]

Doména Eukaryota (Eukarya) – eukaryoty (jadrové organizmy):

Prvoky[upraviť | upraviť kód]

Ríša: Protozoaprvoky – v starom systéme niektoré nižšie rastliny (Thallobionta) a huby (Fungi) a všetky živočísne jednobunkovce (Monocytozoa, prvoky) [podľa (3),(4), (6) a čiastočne (2); uvedená systematika nie je úplná pre nižšie úrovne a asi nie celkom úplná pre najvyššiu úroveň]:

Poznámka 1: z tzv. nižších rastlín (Thalliobonta) v starom systéme (3) sinice (Cyanophyta) a prvozelené riasy (Prochlorophyta) patria do baktérií, a červené riasy (Rhodophyta) a zelené riasy (Chlorophyta) zostávajú v rastlinách.
Poznámka 2: V tomto systéme sa medzi "nižšie rastliny" zaraďujú: ríša prvoky (čiastočne), ďalej ríša Chromista, ríša huby, podríša Biliphytae, a z podríše zelené rastliny vývojová línia Chlorophytae a vývojová línia Streptophytae. Oproti starému systému sem teda patria aj machorasty.

Chromista[upraviť | upraviť kód]

Ríša: Chromista – v starom systéme niektoré nižšie rastliny (Thallobionta) a huby (Fungi) [podľa (4); uvedená systematika nie je celkom úplná pre najvyššiu úroveň]

Huby[upraviť | upraviť kód]

Tu je uvedená, len tá (podstatná) časť systému, ktorá sa vyskytuje vo väčšine súčasných systémov (rok 2007), podrobnosti pozri v článku huby. V starých systémoch do húb patrili aj niektoré Chromista a prvoky.

Rastliny[upraviť | upraviť kód]

Ríša Plantaerastliny – v starom systéme vrátane Chromista a niektorých prvokov

Živočíchy[upraviť | upraviť kód]

Ríša Animaliaživočíchy – v starom systéme Podríša mnohobunkovce (Polycytozoa) [podľa (3) a (6)]

Poznámky[upraviť | upraviť kód]

(*) Archaea+ Bacteria (prípadne + vírusy)= prokaryoty (prvojadrové organizmy)
Zdroje
(1) Garrity, G. M.; J. A. Bell und T. G. Lilburn: "Taxonomic Outline of the Prokaryotes. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology", Second Edition, Release 5.0, Springer-Verlag, New York, 2004
(2) Taxonomicon (Systema naturae 2000; verzia z apríla-mája 2006, niektoré časti tejto verzie už nie sú dostupné online)
(3) Bioweb-Systém živej prírody (dnes: Biopedia-Systém živej prírody)
(4) nižšie rastliny
(5) vyššie rastliny
(6) bezchordáty (Franc 2005)

Iné systémy[upraviť | upraviť kód]

Prehľad vybraných systémov[upraviť | upraviť kód]

Linnaeus
1735
2 ríše
Haeckel
1866
3 ríše
Chatton
1937
2 impériá
Copeland
1956
4 ríše
Whittaker
1969
5 ríš
Woese et al.
1977
6 ríš
Woese et al.
1990
3 ríše
(neanalyzované) Protista Prokaryota Monera Monera Eubaktérie Baktérie
Archebaktérie Archaea
Eukaryota Protoctista Protista Protista Eukarya
Rastliny Rastliny Huby Huby
Rastliny Rastliny Rastliny
Živočíchy Živočíchy Živočíchy Živočíchy Živočíchy

(Ekvivalencie v tejto tabuľke nie sú zobrazené do všetkých detailov, napriek tomu je to užitočný zjednodušený prehľad)

Linné 18. stor.[upraviť | upraviť kód]

Copeland 1956[upraviť | upraviť kód]

Eukaryoty sú len súhrnný názov pre posledné tri ríše.

Whittacker 1969[upraviť | upraviť kód]

Eukaryoty len súhrnný názov pre spodné 4 ríše. Často sa označujú ako „nadríša“.

Toto bolo desaťročia veľmi populárne delenie a v podstate sa s obmenami používa dodnes.

Starý systém ešte vyučovaný na slovenských gymnáziách (okolo 2000)[upraviť | upraviť kód]

Takéto delenie je dnes vo viacarých smeroch prekonané.

Iné tradičné delenie na Slovensku[upraviť | upraviť kód]

Eukaryoty sú len súhrnné označenie („nadríša“ a pod.) pre posledné tri podríše a časť prvej podríše.

Takéto delenie sa dnes ešte používa aspoň na určenie toho, čo spadá do „kompetencie“ botanikov a čo do kompetencie zoológov.

Woese 1977 (Text)[upraviť | upraviť kód]

Eukaryoty sú len súhrnný názov pre spodné 4 ríše. Často sa označujú ako „nadríša“.

Vírusy nie sú zohľadnené.

Woese 1990 (Text) a iní[upraviť | upraviť kód]

Vírusy nie sú zohľadnené.

Cavalier-Smith (1998, 2004) a iní[upraviť | upraviť kód]

Vírusy nie sú zohľadnené.

Podľa BioLibu[upraviť | upraviť kód]

Poznámka: Takéto vyčleňovanie pomerne „novej“ skupiny Archaezoa spod prvokov je ale cca v roku 2004 už zase prekonané a v nových deleniach už ani len jej členovia netvoria jednotnú skupinu.

Podľa Tohto zdroja – ide prevažne o aktualizovanú prácu: J. Patterson (1999)[upraviť | upraviť kód]

Poznámka: Čo zahŕňajú jednotlivé nižšie uvedené skupiny možno najlepšie odhadnúť podľa moderného delenia uvedeného v článku Prvoky.

Adl et. al. 2005[upraviť | upraviť kód]

Kolektív autorov (Adl et al. 2005 – Journal of Eukaryotic Microbiology 52: 399 – 451) dospel k nasledujúcemu úplne novému deleniu (zaoberali sa len eukaryotmi), ktoré sa asi stane štandardom v nasledujúcich rokoch.

Toto delenie je výsledkom kombinácie fylogenetického prístupu založeného na bázových sekvenciách DNA na jednej strane a morfologických znakov na strane druhej.

Ako vidno, podľa tohto delenia nie je vedecky správne rastliny, živočíchy a huby v systematike oddeliť od Protistov (jednobunkových organizmov), lebo sa z nich vyvinuli a nie je teda dôvod deliť organizmy na také hlavné skupiny ako sa to robilo doteraz. V konečnom dôsledku tak toto delenie paradoxne ukazuje hlavne to, čo sa tradične označovalo ako Protista.

Poznámka: Čo zahŕňajú jednotlivé nižšie uvedené skupiny možno najlepšie odhadnúť podľa moderného delenia uvedeného v článku Prvoky.

Delenie:

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]