Konferencia biskupov Slovenska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z TK KBS)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Súradnice: 48°08′36″S 17°06′19″V / 48,143317°S 17,105193°V / 48.143317; 17.105193

Sídlo na Kapitulskej 11 v Bratislave

Konferencia biskupov Slovenska, (skr. KBS) je biskupská konferencia katolíckych biskupov na území Slovenska. Na základe požiadavky slovenských biskupov a po súhlase Svätej stolice ju prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Bernardinus Gantin erigoval 23. marca 1993[1]. Dňa 22. novembra 2018 bol za predsedu KBS štyrikrát za sebou zvolený Mons. Stanislav Zvolenský.[2] Sídlom KBS je Bratislava.

Vyňaté niektoré definície KBS podľa jej štatútu[upraviť | upraviť zdroj]

Tento štatút Konferencie biskupov Slovenska bol schválený Kongregáciou pre biskupov dňa 21. júna 2000 pod číslom 221/93. Na základe žiadosti Konferencie biskupov Slovenska zo dňa 27. apríla 2016 po schválení jej Plenárnym zasadaním 1. marca 2016, udelila Kongregácia pre biskupov dekrétom zo dňa 2. decembra 2016 recognitio ku novému zneniu štatútu Konferencie biskupov Slovenska.

čl. 1
Konferencia biskupov Slovenska, zriadená Apoštolskou stolicou, je zhromaždenie biskupov Slovenskej republiky, ktorí spoločne plnia niektoré pastoračné úlohy pre veriacich svojho územia, aby sa čoraz viac vzmáhalo dobro, ktoré Cirkev poskytuje ľuďom najmä formami a spôsobmi apoštolátu, vhodne prispôsobenými okolnostiam času a miesta podľa normy práva (porov. kán. 447 a 449, § 1, CIC).
čl. 2
Konferencia biskupov Slovenska má na základe samého práva právnu subjektivitu (porovnaj kánon 449, § 2, CIC).[3]
čl. 3 – § l
Do Konferencie biskupov Slovenska patria všetci diecézni biskupi územia Slovenska a im podľa práva na roveň postavení, biskupi koadjútori a pomocní biskupi a ostatní titulárni biskupi, ktorí na tomto území alebo mimo neho plnia osobitnú úlohu zverenú im Apoštolskou stolicou alebo Konferenciou biskupov na spoločné dobro krajiny (porov. kán. 450, § l, CIC).[4]
čl. 3 – § 2
Členmi Konferencie biskupov Slovenska sú aj eparchiálni biskupi a im podľa práva na roveň postavení, biskupi koadjútori a pomocní biskupi východného obradu na Slovensku, ktorí nepatria do inej Konferencie biskupov.
čl. 3 – § 3
Emeritní biskupi nie sú členmi Konferencie biskupov Slovenska.
čl. 4
Konferenciu biskupov Slovenska tvoria: plenárne zasadanie, stála rada, generálny sekretariát, rada pre ekonomické záležitosti, ako aj komisie a rady ustanovené konferenciou na vymedzený cieľ.[5]

Orgány KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Generálny sekretariát KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Generálny sekretariát KBS
Predseda

Konferencie biskupov Slovenska

Mons. Stanislav Zvolenský
Podpredseda

Konferencie biskupov Slovenska

Mons. Bernard Bober
Generálny sekretár

Konferencie biskupov Slovenska

Mons. Marián Chovanec
Výkonný sekretár

Konferencie biskupov Slovenska

Anton Ziolkovský
Hovorca

Konferencie biskupov Slovenska

Martin Kramara

Predsedovia KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Predseda KBS Funkčné obdobie
začiatok koniec
Mons. František Tondra 4. máj 1993 13. apríl 1994
Mons. Rudolf Baláž 13. apríl 1994 29. apríl 1997
29. apríl 1997 31. august 2000
Mons. František Tondra 31. august 2000 16. september 2003
16. september 2003 3. október 2006[6]
3. október 2006 28. október 2009[7]
Mons. Stanislav Zvolenský 28. október 2009 8. november 2012[8]
8. november 2012[9] 21. september 2015
21. september 2015 22. november 2018
22. november 2018 v súčasnosti

Stála rada KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Stála rada KBS
Predseda

Konferencie biskupov Slovenska

Mons. Stanislav Zvolenský
Podpredseda

Konferencie biskupov Slovenska

Mons. Bernard Bober
Generálny sekretár

Konferencie biskupov Slovenska

Mons. Marián Chovanec
1. zvolený člen Mons. Ján Orosch
2. zvolený člen Mons. Viliam Judák

Tlačová kancelária (TK KBS)[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasťou sekretariátu KBS je Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, ktorá slúži aj ako tlačové oddelenie KBS. Vydáva spravodajský servis zo života Cirkvi vo svete a na Slovensku, elektronický spravodajský bulletin Život Cirkvi a zabezpečuje kontakty medzi médiami a Katolíckou cirkvou na Slovensku ako aj monitoring dennej tlače.[10]

Komisie KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Rady KBS[upraviť | upraviť zdroj]

 • Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky
 • Rada pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života
 • Rada pre laické a apoštolské hnutia
 • Rada pre rodinu
 • Rada pre mládež a univerzity
 • Rada pre misie
 • Rada pre ekumenizmus
 • Ekonomicko-právna rada
 • Rada Iustitia et Pax
 • Rada pre Rómov a menšiny
 • Rada pre Slovákov v zahraničí
 • Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru
 • Rada pre pastoráciu v zdravotníctve a Slovenskej katolíckej charity
 • Rada pre migrantov, utečencov / pútnikov
 • Rada pre realizáciu zmlúv medzi Svätou stolicou a SR
 • Rada pre históriu
 • Ekonomická rada KBS
  1. volený člen (na tri roky od 12.10.2016): Dp. Mgr. D. Dzurovčin
  2. volený člen (na tri roky od 12.10.2016): Ing. M. Marcinčin

Členovia KBS v súčasnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Diecéza Biskup Biskupská

vysviacka

Prevzatie

aktuálneho úradu

Biskupské tituly
SLOVENSKÁ ZÁPADNÁ CIRKEVNÁ PROVINCIA
Bratislavská arcidiecéza arcibiskup

metropolita

Mons. Stanislav Zvolenský Trnava

2. máj 2004

8. marec 2008 2004 - 2008: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

2004 - 2008: titulárny biskup sídla Nova Sinna

2008 - súčasnosť: arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy

pomocný

biskup

Mons. Jozef Haľko Bratislava

17. marec 2012

17. marec 2012 2012 - súčasnosť: pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy

2012 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Serra

Trnavská arcidiecéza arcibiskup Mons. Ján Orosch Trnava

2. máj 2004

30. august 2013 2004 - 2012: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej (Trnavskej) arcidiecézy

2004 - 2013: titulárny biskup sídla Semina

2012 - 2013: apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy

2013 - súčasnosť: arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

Nitrianska diecéza diecézny

biskup

Mons. Viliam Judák Nitra

16. júl 2005

16. júl 2005 2005 - súčasnosť: diecézny biskup Nitrianskej diecézy
Žilinská diecéza diecézny

biskup

Mons. Tomáš Galis Banská Bystrica

25. september 1999

15. marec 2008 1999 - 2008: pomocný biskup Banskobystrickej diecézy

1999 - 2008: titulárny biskup sídla Bita

2008 - súčasnosť: diecézny biskup Žilinskej diecézy

Banskobystrická diecéza diecézny

biskup

Mons. Marián Chovanec Nitra

18. september 1999

15. december 2012 1999 - 2012: pomocný biskup Nitrianskej diecézy

1999 - 2012: titulárny biskup sídla Maxita

2012 - súčasnosť: diecézny biskup Banskobystrickej diecézy

SLOVENSKÁ VÝCHODNÁ CIRKEVNÁ PROVINCIA
Košická arcidiecéza arcibiskup

metropolita

Mons. Bernard Bober Košice

30. január 1993

10. júl 2010 1992 - 2010: pomocný biskup Košickej diecézy (arcidiecézy)

1992 - 2010: titulárny biskup sídla Vissalsa

2010 - súčasnosť: arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy

pomocný

biskup

Mons. Marek Forgáč Košice

1. september 2016

1. september 2016 2016 - súčasnosť: pomocný biskup Košickej arcidiecézy

2016 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Seleuciana

Rožňavská diecéza diecézny

biskup

Mons. Stanislav Stolárik Košice

20. marec 2004

16. máj 2015 2004 - 2015: pomocný biskup Košickej arcidiecézy

2004 - 2015: titulárny biskup sídla Barica

2015 - súčasnosť: diecézny biskup Rožňavskej diecézy

Spišská diecéza diecézny

biskup

Mons. Štefan Sečka Spišské Podhradie

27. júl 2002

10. september 2011 2002 - 2011: pomocný biskup Spišskej diecézy

2002 - 2011: titulárny biskup sídla Sita

2011 - súčasnosť: diecézny biskup Spišskej diecézy

SLOVENSKÁ GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV SUI IURIS
Prešovská archieparchia arcibiskup

metropolita

Mons. Ján Babjak SJ Vatikán

6. január 2003

17. február 2008 2002 - 2008: eparcha Prešovskej eparchie

2008 - súčasnosť: arcibiskup metropolita Prešovskej archieparchie

Košická eparchia eparcha Mons. Milan Chautur CSsR Prešov

29. február 1992

18. február 2008 1992 - 1997: pomocný biskup Prešovskej eparchie

1992 - 2008: titulárny biskup sídla Cresima

1997 - 2008: apoštolský exarcha Košického exarchátu

2008 - súčasnosť: eparcha Košickej eparchie

Bratislavská eparchia eparcha Mons. Peter Rusnák Prešov

16. február 2008

9. marec 2008 2008 - súčasnosť: eparcha Bratislavskej eparchie
ORDINARIÁT OZBROJENÝCH SÍL A OZBROJENÝCH ZBOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ordinariát OS a OZ SR ordinár Mons. František Rábek Nitra

27. júl 1991

1. marec 2003 1991 - 2003: pomocný biskup Nitrianskej diecézy

1991 - 2003: titulárny biskup sídla Catrum

2003 - súčasnosť: ordinár OS a OZ SR

Členovia KBS v minulosti[upraviť | upraviť zdroj]

č. Biskup (ordinár) Biskupská

vysviacka

Biskupské tituly
1. Mons. Dominik Hrušovský

† 27.07.2016, Nitra

Vatikán

6. január 1983

1983 - 2016: titulárny biskup (arcibiskup) sídla Tubia

1992 - 1996: pomocný biskup Trnavskej (Bratislavsko-trnavskej) arcidiecézy

1996 - 2001: apoštolský nuncius v Bielorusku

2001 - 2016: emeritný apoštolský nuncius v Bielorusku

2. Mons. Peter Dubovský SJ

† 10.04.2008, Ivanka pri Dunaji

Praha

18. máj 1961

1991 - 1997: pomocný biskup Banskobystrickej diecézy

1991 - 2008: titulárny biskup sídla Carcabia

1997 - 2008: emeritný pomocný biskup Banskobystrickej diecézy

3. Mons. Ján Hirka

† 10.04.2014, Prešov

Prešov

17. február 1990

1990 - 2002: eparcha Prešovskej gréckokatolíckej eparchie

2002 - 2014: emeritný eparcha Prešovskej gréckokatolíckej eparchie

4. Mons. Štefan Vrablec

† 01.09.2017, Nitra

Šaštín

26. júl 1998

1998 - 2004: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

1998 - 2017: titulárny biskup sídla Thasbalta

2004 - 2017: emeritný pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

5. Mons. Dominik Tóth

† 16.05.2015, Nitra

Trnava

16. apríl 1990

1990 - 2004: pomocný biskup Trnavskej (Bratislavsko-trnavskej) arcidiecézy

1990 - 2015: titulárny biskup sídla Ubaba

2004 - 2015: emeritný pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

6. Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec

† 24.10.2015, Nitra

Bratislava

24. august 1951

1990 - 2005: diecézny biskup Nitrianskej diecézy

1991 - 2015: kardinál-kňaz

2005 - 2015: emeritný diecézny biskup Nitrianskej diecézy

7. Mons. Eduard Kojnok

† 27.10.2011, Rožňava

Rožňava

18. marec 1990

1990 - 2008: diecézny biskup Rožňavskej diecézy

2008 - 2011: emeritný diecézny biskup Rožňavskej diecézy

8. Mons. Ján Sokol Trnava

12. jún 1988

1987 - 1989: apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy (kňaz)

1988 - 1989: titulárny biskup sídla Luni

1989 - 1995: arcibiskup Trnavskej arcidiecézy a metropolita Slovenska

1995 - 2008: arcibiskup metropolita Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

2008 - 2009: arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

2009 - súčasnosť: emeritný arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

9. Mons. Alojz Tkáč Košice

17. marec 1990

1990 - 1995: diecézny biskup Košickej diecézy

1995 - 2010: arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy

2010 - súčasnosť: emeritný arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy

10. Mons. Rudolf Baláž

† 27.07.2011, Banská Bystrica

Banská Bystrica

19. marec 1990

1990 - 2011: diecézny biskup Banskobystrickej diecézy
11. Mons. Marián Bublinec 2011 - 2012: diecézny administrátor Banskobystrickej diecézy (kňaz)
12. Mons. František Tondra

† 03.05.2012, Košice

Spišské Podhradie

9. september 1989

1989 - 2011: diecézny biskup Spišskej diecézy

2011 - 2012: emeritný diecézny biskup Spišskej diecézy

13. Mons. Róbert Bezák CSsR Trnava

6. jún 2009

2009 - 2012: arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

2012 - súčasnosť: emeritný arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

14. Mons. Vladimír Filo

† 18.08.2015, Nitra

Trnava

16. apríl 1990

1990 - 2002: pomocný biskup Trnavskej (Bratislavsko-trnavskej) arcidiecézy

1990 - 2002: titulárny biskup sídla Thucca v Mauretánii

2002 - 2008: biskup-koadjútor Rožňavskej diecézy

2008 - 2015: diecézny biskup Rožňavskej diecézy

2015 - 2015: emeritný diecézny biskup Rožňavskej diecézy

15. Mons. Andrej Imrich Spišské Podhradie

11. júl 1992

1992 - 2015: pomocný biskup Spišskej diecézy

1992 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Castellum Titulianum

2015 - súčasnosť: emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy

16. Mons. Milan Lach SJ Ľutina

1. jún 2013

2013 - 2017: pomocný biskup Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie

2013 - 2018: titulárny biskup sídla Ostracina

2017 - 2018: apoštolský administátor Parmskej eparchie v Ohio, USA

2018 - súčasnosť: eparcha Parmskej eparchie v Ohio, USA

Slovenskí biskupi v zahraničí nepatriaci do KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Biskup Biskupská

konsekrácia

Biskupské tituly
Mons. Pavol Hnilica SJ

† 08.10.2006, Nové Hrady, Česko

Rožňava

2. január 1951

1964 - 2006: titulárny biskup sídla Rusadus
Mons. Dominik Kaľata SJ

† 24.08.2018, Ivanka pri Dunaji

Bratislava

9. september 1955

1976 - 2009: pomocný biskup Freiburgskej arcidiecézy v Nemecku

1985 - 2018: titulárny biskup sídla Semta

2009 - 2018: emeritný pomocný biskup Freiburgskej arcidiecézy v Nemecku

Mons. Jozef kardinál Tomko Vatikán

15. september 1979

1979 - 1985: generálny sekretár Biskupskej synody v Ríme

1979 - 1985: titulárny arcibiskup sídla Doclea

1985 - 1996: kardinál-diakon

1985 - 2001: prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov v Ríme

1996 - súčasnosť: kardinál-kňaz titulárneho chrámu sv. Sabiny v Ríme

2001 - 2007: prezident Pápežského komitátu pre Medzinárodné eucharistické kongresy

2001 - súčasnosť: emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov v Ríme

Mons. Dominik Hrušovský

† 27.07.2016, Nitra

Vatikán

6. január 1983

1983 - 2016: titulárny biskup (arcibiskup) sídla Tubia

1992 - 1996: pomocný biskup Trnavskej (Bratislavsko-trnavskej) arcidiecézy

1996 - 2001: apoštolský nuncius v Bielorusku

2001 - 2016: emeritný apoštolský nuncius v Bielorusku

Mons. Ján Bukovský SVD

† 18.12.2010, Techny, USA

Rím

13. október 1990

1990 - 1994: apoštolský nuncius v Rumunsku

1990 - 2010: titulárny arcibiskup sídla Tabalta

1994 - 2000: apoštolský nuncius v Ruskej Federácii

2000 - 2010: emeritný apoštolský nuncius v Ruskej Federácii

Mons. Jozef Zlatňanský

† 11.02.2017, Nitra

Topoľčianky

20. júl 1997

1997 - 2004: sekretár Rímskej kúrie

1997 - 2017: titulárny biskup sídla Mons Faliscus

2004 - 2017: emeritný sekretár Rímskej kúrie

Mons. Milan Šášik CM Vatikán

6. január 2003

2002 - 2010: apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie na Ukrajine

2002 - 2010: titulárny biskup sídla Bononia

2010 - súčasnosť: eparcha Mukačevskej eparchie na Ukrajine

Mons. Ladislav Hučko Praha

24. apríl 2003

2003 - súčasnosť: apoštolský exarcha Pražského exarchátu

2003 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Horaea

Mons. Ján Eugen Kočiš Praha

15. máj 2004

2004 - 2006: pomocný biskup Pražského exarchátu

2004 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Abrittum

2006 - súčasnosť: emeritný pomocný biskup Pražského exarchátu

Mons. Cyril Vasiľ SJ Rím

14. jún 2009

2009 - súčasnosť: sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme

2009 - súčasnosť: titulárny arcibiskup sídla Ptolemaie v Líbyi

Mons. Dávid Tencer OFMCap Reyjkjavík, Island

31. október 2015

2015 - súčasnosť: diecézny biskup Reyjkjavickej diecézy na Islande
Mons. Vladimír Fekete SDB Baku, Azerbajdžan

11. február 2018

2018 - súčasnosť: biskup-apoštolský prefekt Apoštolskej prefektúry v Azerbajdžane

2018 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Municipa

Mons. Milan Lach SJ Ľutina

1. jún 2013

2013 - 2017: pomocný biskup Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie

2013 - 2018: titulárny biskup sídla Ostracina

2017 - 2018: apoštolský administátor Parmskej eparchie v Ohio, USA

2018 - súčasnosť: eparcha Parmskej eparchie v Ohio, USA

Mons. Marián Andrej Pacák CSsR Michalovce

2. september 2018

2018 - súčasnosť: eparcha slovenskej Torontskej eparchie v Kanade

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. KBS. Historický prierez desaťročnej činnosti Konferencie biskupov Slovenska [online]. [Cit. 2012-07-20]. Dostupné online.
 2. MIKLOŠKO, František. Pravda nás oslobodí. Týždeň, 09 2015, roč. 12, čís. 40, s. 26. ISSN 1336-653X.
 3. Kánon 449 § 2 CIC [online]. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online. (slov.)
 4. Kánon 450 § 1 CIC [online]. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online. (slov.)
 5. KBS. Štatút Konferencie biskupov Slovenska [online]. [Cit. 2016-07-07]. Dostupné online. (slov.)
 6. TK KBS. Staronovým predsedom KBS Mons. František Tondra [online]. 16. 09. 2003 17:10, [cit. 2012-12-01]. Dostupné online.
 7. TK KBS. Biskup Tondra naďalej na čele Konferencie biskupov Slovenska [online]. 03. 10. 2006 10:58, [cit. 2012-12-01]. Dostupné online.
 8. TK KBS. Novým predsedom KBS Mons. Stanislav Zvolenský [online]. 28. 10. 2009 14:04, [cit. 2012-12-01]. Dostupné online.
 9. KBS. 73. plenárne zasadanie KBS [online]. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online.
 10. TK KBS. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online.

Externé stránky[upraviť | upraviť zdroj]