Konferencia biskupov Slovenska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z TK KBS)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Súradnice: 48°08′36″S 17°06′19″V / 48,143317°S 17,105193°V / 48.143317; 17.105193

Sídlo na Kapitulskej 11 v Bratislave

Konferencia biskupov Slovenska, (skr. KBS) je biskupská konferencia katolíckych biskupov na území Slovenskej republiky. Na základe požiadavky slovenských biskupov a po súhlase Svätej stolice ju prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Bernardinus Gantin erigoval 23. marca 1993[1]. V septembri 2015 bol za predsedu KBS tretíkrát za sebou zvolený Stanislav Zvolenský.[2] Sídlom KBS je Bratislava.

Vyňaté definície KBS podľa štatútu KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Tento štatút Konferencie biskupov Slovenska bol schválený Kongregáciou pre biskupov dňa 21. júna 2000 pod číslom 221/93:

čl. 1
Konferencia biskupov Slovenska, zriadená Apoštolskou stolicou, je zhromaždenie biskupov Slovenskej republiky, ktorí spoločne plnia niektoré pastoračné úlohy pre veriacich svojho územia ...
čl. 2
Konferencia biskupov Slovenska má na základe samého práva právnu subjektivitu (porovnaj kánon 449, § 2, CIC).[3]
čl. 3 – § l
Do Konferencie biskupov Slovenska patria všetci diecézni biskupi územia Slovenskej republiky a im podľa práva na roveň postavení, biskupi koadjútori a pomocní biskupi a ostatní titulárni biskupi, ktorí na tomto území alebo mimo neho plnia osobitnú úlohu zverenú im Apoštolskou stolicou alebo Konferenciou biskupov na spoločné dobro krajiny (porov. kán. 450, § l, CIC).[4]
čl. 3 – § 2
Členmi Konferencie biskupov Slovenska sú aj eparchiálni biskupi a im podľa práva na roveň postavení, biskupi koadjútori a pomocní biskupi východného obradu v Slovenskej republike, ktorí nepatria do inej Konferencie biskupov.
čl. 3 – § 3
Emeritní biskupi nie sú členmi Konferencie biskupov Slovenska.
čl. 4
Konferenciu biskupov Slovenska tvoria: plenárne zasadanie, stála rada, generálny sekretariát, rada pre ekonomické záležitosti, ako aj komisie a rady ustanovené konferenciou na vymedzený cieľ.[5]

Orgány KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Generálny sekretariát KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Predsedovia KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Biskup Biskupstvo Funkčné obdobie
začiatok koniec
František Tondra Biskupstvo Spišské Podhradie 4. máj 1993 13. apríl 1994
Rudolf Baláž Biskupstvo Banská Bystrica 13. apríl 1994 29. apríl 1997
29. apríl 1997 31. august 2000
František Tondra Biskupstvo Spišské Podhradie 31. august 2000 16. september 2003
16. september 2003 3. október 2006[7]
3. október 2006 28. október 2009[8]
Stanislav Zvolenský Bratislavská arcidiecéza 28. október 2009 8. november 2012[9]
8. november 2012[10] 21. september 2015
21. september 2015[6] vo funkcii

Tlačová kancelária (TK KBS)[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasťou sekretariátu KBS je Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, ktorá slúži aj ako tlačové oddelenie KBS. Vydáva spravodajský servis zo života Cirkvi vo svete a na Slovensku, elektronický spravodajský bulletin Život Cirkvi a zabezpečuje kontakty medzi médiami a Katolíckou cirkvou na Slovensku ako aj monitoring dennej tlače.[11]

Stála rada KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Komisie KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Rady KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Členovia KBS v súčasnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Diecéza Hodnosť Biskup Menovanie do hodnosti Iné biskupské hodnosti v období pôsobenia v KBS
Západná cirkevná provincia
Bratislavská arcidiecéza arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský 14. február 2008 2004 - 2008: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

2004 - 2008: titulárny biskup sídla Nova Sinna

pomocný biskup Mons. Jozef Haľko 31. január 2012 2012 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Serra
Trnavská arcidiecéza arcibiskup Mons. Ján Orosch 11. júl 2013 2004 - 2008: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

2004 - 2013: titulárny biskup sídla Semina

2008 - 2012: pomocný biskup Trnavskej arcidiecézy

2012 - 2013: apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy

Nitrianska diecéza diecézny biskup Mons. Viliam Judák 16. júl 2005
Žilinská diecéza diecézny biskup Mons. Tomáš Galis 14. február 2008 1999 - 2008: pomocný biskup Banskobystrickej diecézy

1999 - 2008: titulárny biskup sídla Bita

Banskobystrická diecéza diecézny biskup Mons. Marián Chovanec 20. november 2012 1999 - 2012: pomocný biskup Nitrianskej diecézy

1999 - 2012: titulárny biskup sídla Maxita

Východná cirkevná provincia
Košická arcidiecéza arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober 4. jún 2010 1992 - 1995: pomocný biskup Košickej diecézy

1992 - 2010: titulárny biskup sídla Vissalsa

1995 - 2010: pomocný biskup Košickej arcidiecézy

pomocný biskup Mons. Marek Forgáč 11. jún 2016 2016 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Seleuciana
Rožňavská diecéza diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik 21. marec 2015 2004 - 2015: pomocný biskup Košickej arcidiecézy

2004 - 2015: titulárny biskup sídla Barica

Spišská diecéza diecézny biskup Mons. Štefan Sečka 4. august 2011 2002 - 2011: pomocný biskup Spišskej diecézy

2002 - 2011: titulárny biskup sídla Sita

Gréckokatolícka cirkev sui iuris
Prešovská arcidiecéza arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ 30. január 2008 2002 - 2008: eparcha Prešovskej eparchie
Košická eparchia eparcha Mons. Milan Chautur CSsR 30. január 2008 1992 - 1997: pomocný biskup Prešovskej eparchie

1992 - 2008: titulárny biskup sídla Cresima

1997 - 2008: apoštolský exarcha Košického exarchátu

Bratislavská eparchia eparcha Mons. Peter Rusnák 30. január 2008
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR
Ordinariát ozbrojených síl a

ozbrojených zborov SR Bratislava

ordinár Mons. František Rábek 20. január 2003 1991 - 2003: pomocný biskup Nitrianskej diecézy

1991 - 2003: titulárny biskup sídla Catrum

Členovia KBS v minulosti[upraviť | upraviť zdroj]

Biskup Biskupská hodnosť v období pôsobenia v KBS Poznámka
Mons. Dominik Hrušovský 1982 - 1996: titulárny biskup sídla Tubia

1992 - 1995: pomocný biskup Trnavskej arcidiecézy

1995 - 1996: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

† 27. júl 2016
Mons. Peter Dubovský SJ 1991 - 2008: titulárny biskup sídla Carcabia

1991 - 1997: pomocný biskup Banskobystrickej diecézy

† 10. apríl 2008
Mons. Ján Hirka 1989 - 2002: eparcha Prešovskej gréckokatolíckej eparchie † 10. apríl 2014
Mons. Štefan Vrablec 1998 - 2017: titulárny biskup sídla Thasbalta

1998 - 2004: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

† 1. september 2017
Mons. Dominik Tóth 1990 - 2015: titulárny biskup sídla Ubaba

1990 - 1995: pomocný biskup Trnavskej arcidiecézy

1995 - 2004: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

† 16. máj 2015
Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec 1990 - 2005: diecézny biskup Nitrianskej diecézy † 24. október 2015
Mons. Eduard Kojnok 1990 - 2008: diecézny biskup Rožňavskej diecézy † 27. október 2011
Mons. Ján Sokol 1989 - 1995: arcibiskup metropolita Trnavskej arcidiecézy

1995 - 2008: arcibiskup metropolita Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

2008 - 2009: arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

Mons. Alojz Tkáč 1990 - 1995: diecézny biskup Košickej diecézy

1995 - 2010: arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy

Mons. Rudolf Baláž 1990 - 2011: diecézny biskup Banskobystrickej diecézy † 27. júl 2011
Mons. František Tondra 1989 - 2011: diecézny biskup Spišskej diecézy † 3. máj 2012
Mons. Róbert Bezák CSsR 2009 - 2012: arcibiskup Trnavskej arcidiecézy
Mons. Vladimír Filo 1990 - 2002: titulárny biskup sídla Thucca v Mauretánii

1990 - 1995: pomocný biskup Trnavskej arcidiecézy

1995 - 2002: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

2002 - 2008: biskup-koadjútor Rožňavskej diecézy

2008 - 2015: diecézny biskup Rožňavskej diecézy

† 18. august 2015
Mons. Andrej Imrich 1992 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Castellum Titulianum

1992 - 2015: pomocný biskup Spišskej diecézy

Mons. Milan Lach SJ 2013 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Ostracina

2013 - 2017: pomocný biskup Prešovskej gréckokatolíckej arcidiecézy

Dokumenty KBS[upraviť | upraviť zdroj]

Normy Konferencie biskupov Slovenska ohľadom katolíckych médií a vystupovania klerikov[upraviť | upraviť zdroj]

Konferencia biskupov Slovenska schválila na svojom 74. plenárnom zasadaní na Donovaloch 11. až 12. marca 2013 Normy Konferencie biskupov Slovenska ohľadom katolíckych médií a vystupovania klerikov a zasvätených osôb a predkladania katolíckej náuky prostredníctvom prostriedkov spoločenskej komunikácie. Šiesty bod vyhlásenia určuje túto povinnosť: „Diecézni klerici, členovia inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života vystupujúci v médiách sa majú vyznačovať vernosťou učeniu evanjelia, spoľahlivými vedomosťami, rozvážnosťou a zodpovednosťou za vypovedané slová, starostlivosťou o lásku k pravde a o účinné odovzdávanie evanjeliového posolstva. Majú sa zdržať vystupovania v médiách, osobitne ak ide o zložité a kontroverzné otázky. Sú povinní rešpektovať názor Konferencie biskupov Slovenska v otázkach, ktoré boli predmetom jej oficiálneho stanoviska. Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska prezentuje v médiách jej hovorca.“ Bod číslo osem určuje: „K stálej i jednorazovej spolupráci klerika alebo rehoľnej osoby s rozhlasovou, televíznou stanicou, alebo inými médiami, sa vyžaduje súhlas vlastného ordinára.“[12]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. KBS. Historický prierez desaťročnej činnosti Konferencie biskupov Slovenska [online]. [Cit. 2012-07-20]. Dostupné online.
 2. MIKLOŠKO, František. Pravda nás oslobodí. Týždeň, 09 2015, roč. 12, čís. 40, s. 26. ISSN 1336-653X.
 3. Kánon 449 § 2 CIC [online]. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online. (slov.)
 4. Kánon 450 § 1 CIC [online]. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online. (slov.)
 5. KBS. Štatút Konferencie biskupov Slovenska [online]. [Cit. 2016-07-07]. Dostupné online. (slov.)
 6. a b c Predsedom Konferencie biskupov Slovenska zostáva Stanislav Zvolenský [online]. TK KBS, 21.09.2015, [cit. 2015-09-21]. Dostupné online.
 7. TK KBS. Staronovým predsedom KBS Mons. František Tondra [online]. 16. 09. 2003 17:10, [cit. 2012-12-01]. Dostupné online.
 8. TK KBS. Biskup Tondra naďalej na čele Konferencie biskupov Slovenska [online]. 03. 10. 2006 10:58, [cit. 2012-12-01]. Dostupné online.
 9. TK KBS. Novým predsedom KBS Mons. Stanislav Zvolenský [online]. 28. 10. 2009 14:04, [cit. 2012-12-01]. Dostupné online.
 10. KBS. 73. plenárne zasadanie KBS [online]. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online.
 11. TK KBS. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online.
 12. Normy Konferencie biskupov Slovenska ohľadom katolíckych médií a vystupovania klerikov a zasvätených osôb a predkladania katolíckej náuky prostredníctvom prostriedkov spoločenskej komunikácie [online]. Konferencia biskupov Slovenska, 12.03.2013, [cit. 2013-03-13]. Dostupné online.

Externé stránky[upraviť | upraviť zdroj]