Tajovský potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tajovský potok
potok
Zdrojnica Skalka, Kremnické vrchy
Ústie Hron, Banská Bystrica
Dĺžka 11,8 km
Povodie Hron
Rád toku III.
Hydrologické poradie 4-23-02-118
Číslo recipienta 4-23-02-22??
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Tajovský potok je potok na hornom Pohroní, v západnej časti okresu Banská Bystrica.[1] Je to pravostranný prítok Hrona, meria 11,8 km a je tokom III. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v Kremnických vrchoch na juhovýchodnom svahu vrchu Skalka (1 231,6 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 150 m n. m., v blízkosti Bystrického sedla a západne od obce Králiky.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

V pramennej oblasti tečie sprvu smerom na severovýchod, pričom priberá viacero prítokov prevažne z ľavej strany z východných svahov Skalky a spod sedla Tunel. Po prijatí dlhšieho ľavostranného prítoku sa potok stáča smerom na východ, vteká do geomorfologického celku Starohorské vrchy, kde priberá najprv dva krátke pravostranné prítoky prameniace západne od chatovej oblasti pri obci Králiky a následne aj ľavostranný prítok z oblasti Podlavických lazov. Ďalej sa potok esovito ohýba, severovýchodne od obce Králiky priberá sprava Farebný potok, potom z tej istej strany aj Mútňanský potok a prechodne tečie opäť na severovýchod cez intravilán obce Tajov, kde zľava priberá Kordícky potok. Vzápätí sa stáča východným smerom, ešte v intraviláne obce (miestna časť Jabríková) priberá pravostranné prítoky - najprv potok prameniaci východne od kóty 740 m, potom prítok zo severozápadného svahu Suchého vrchu (800,4 m n. m.) - a vteká na územie mesta Banská Bystrica a zároveň aj do geomorfologického celku Zvolenská kotlina. Tu najprv tečie cez mestskú časť Podlavice, zľava priberá Riečanku, stáča sa smerom na juhovýchod, tečie okrajom Fončordy, podteká cesty I/69 i I/59 a napokon sa vlieva do Hronu.

Do potoka sú vypúšťané bazény Krytej plavárne Štiavničky.[2]

Geomorfologické celky[upraviť | upraviť zdroj]

Prítoky[upraviť | upraviť zdroj]

  • Pravostranné: krátky prítok spod Bystrického sedla (1 190 m n. m.), dva krátke prítoky vznikajúce západne od chatovej osady pri obci Králiky, Farebný potok, Mútňanský potok, prítok prameniaci východne od kóty 740 m, prítok zo severozápadného svahu Suchého vrchu (800,4 m n. m.)
  • Ľavostranné: prítok z oblasti Bystrického sedla, dva prítoky z východných svahov Skalky, dva prítoky vznikajúce juhozápadne od sedla Tunel, prítok spod Chaty nad Tajovom, krátky prítok vznikajúci západne od intravilánu Tajova, Kordícky potok a Riečanka

Ústie[upraviť | upraviť zdroj]

Tajovský potok sa vlieva do Hrona na území mesta Banská Bystrica, juhozápadne od centra mesta, v nadmorskej výške cca 319 m n. m.[3]

Obce[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-09-12]. Dostupné online.
  2. Prevádzkový poriadok krytej plavárne Štiavničky [online]. plavarenstiavnicky.sk, [cit. 2019-06-09]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-09-10]. Dostupné online.