Teplomilné submediteránne dubové lesy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Teplomilné submediteránne dubové lesy alebo Teplomilné panónske dubové lesy[1] sú typom dubových a zmiešaných dubových lesov vyskytujúcich sa v suchých a teplých oblastiach, často na prudkých svahoch, na Slovensku do 400 – 600 m n. m.. Podľa smernice Európskej únie o biotopoch je to prioritný európsky významný biotop s kódom 91H0. Vytvárajú ho dub plstnatý, dub cerový, dub zimný s bohatým druhovým zložením krovinnej a bylinnej etáže.[2]

Pre európsky významné biotopy sa vyhlasujú v každej krajine Európskej únie v rámci siete Natura 2000 územia európskeho významu.

Výskyt a stav na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa Katalógu biotopov Slovenska ide o mapovaciu jednotku Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy[2] (klasifikačná jednotka Ls3 Dubové a zmiešané dubové lesy), biotopy Teplomilné zmiešané dubové lesy submediteránne (1234567) a Dubové subxerotermofilné a borovicové xerofilné lesy (2114300) - čiastočne.[3] Je to súčasne rovnomenný prioritný európsky významný biotop 91H0 Teplomilné submediteránne dubové lesy.[4]

Na Slovensku sa vyskytuje na ploche približne 10 800 ha[4] a v 90[1] územiach európskeho významu.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Natura 2000 - Sústava chránených území členských krajín EÚ, biotop 91H0 [online]. sopsr.sk, [cit. 2020-07-18]. Dostupné online.
  2. a b STANOVÁ, Viera; VALACHOVIČ, Milan; (eds.). Katalóg biotopov Slovenska. 1. vyd. Bratislava : DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, 2002. 225 s. Dostupné online. ISBN 80-89133-00-2. S. 92 – 93.
  3. RUŽIČKOVÁ, H.; HALADA, Ľ.; JEDLIČKA, J.; KALIVODOVÁ, E., (eds.) Biotopy Slovenska : príručka k mapovaniu a katalóg biotopov. [Bratislava] : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1996. 192 s. ISBN 80-967527-3-1.
  4. a b VICENÍKOVÁ, Andrea; POLÁK, Pavol; (eds.). Európsky významné biotopy na Slovensku. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2003. 151 s. ISBN 80-89035-24-8. S. 130 – 131.