Teritórium

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Teritórium môže byť:

 • všeobecne:
 • (spravidla jasne ohraničený) správno-politický územný celok, napr. štátne územie, územie kraja či územný celok v rámci územného plánovania[4][1][5], pozri pod územný celok
 • priestor (územie), ktorý si privlastnila a prostredníctvom výkonu moci kontroluje osoba, skupina alebo organizácia (napr. štát)[6], pozri napr. pod teritorialita
 • štátne územie (a prípadne aj ďalšie územie, na ktoré sa vzťahuje štátna moc, napr. kolónia)[7][8][9][10][11][12]
 • (vzdialené) územie spravované (priamo) federálnou vládou nejakého štátu alebo cudzie územie, nad ktorým nejaký štát vykonáva zvrchovanú moc (napr. v USA, Francúzsku)[13][14], pozri napr. teritórium USA, závislé územie
 • v niektorých štátoch (napr. v Kanade, Austrálii) riedko osídlené, slabo rozvinuté (ale sčasti vojensky a hospodársky významné) územie, často so zvláštnym postavením[15][16][13], pozri napr. teritórium (Kanada), teritórium (Austrália)
 • v Rímskonemeckej ríši: pôvodne územie, na ktorom vazal vykonával v mene kráľa určité výsostné práva, neskôr územie ovládané “klasickým” zemepánom, t.j. kniežaťom, na základe regálnych práv[10][11], pozri teritórium (Rímskonemecká ríša)
 • v ekológii a pod.[17][18]:

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b teritórium. In: Slovník cudzích slov (akademický). dostupné online
 2. teritorium. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 3. teritórium. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online
 4. Territorium. In: Lexikon der Geowissenschaften. [CD-ROMs] Heidelberg; Berlin : Spektrum, Akad. Verl., 2002. ISBN 3-8274-1655-8.
 5. Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, [cit. 2016-02-14]. Dostupné online. Archivované 2016-02-22 z originálu.
 6. Territorium. In: Lexikon der Geographie. [CD-ROMs] Heidelberg ; Berlin : Spektrum, Akad. Verl., 2002. ISBN 3-8274-0418-5.
 7. teritórium. In: Pyramída. s. 5579.
 8. teritorium. In: BUJNÁK, Pavel, ed. Slovenský náučný slovník III. Bratislava: Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. s. 262.
 9. Fremdwörterbuch [online]. Langenscheidt, [cit. 2016-02-14]. Dostupné online.
 10. a b territorium. In: Ottův slovník naučný díl 25: T – Tzschirner. V Praze : J. Otto, 1906. dostupné online. s. 265 – 266.
 11. a b territorium. In: Masarykův slovník naučný: 5. T – Ž. Praha: Československý kompas, 1933. s. 215.
 12. Staatsgebiet. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon : Band 18. 6., gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Leipzig und Wien: Bibliographisches Institut, 1909. dostupné online s. 809. (Poznámka: Tu sa uvádza, že napr. štátna moc sa vzťahovala aj na nemecké kolónie, hoci neboli súčasťou nemeckého územia štátu)
 13. a b territory. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 14. teritorium. In: ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. 1. vyd. Praha : Libri, 1996. 511 s. ISBN 80-85983-11-7. S. 425.
 15. teritorium. In: MATĚJČEK, Tomáš, a kol. Malý geografický a ekologický slovník : příručka pro školy i veřejnost. 1. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2007. 132 s. ISBN 978-80-86034-68-3. S. 114.
 16. Territorium. In: Brockhaus Enzyklopädie : Bd. 22 TEP – UR. 19., völlig neu bearb. Aufl. Mannheim: Brockhaus, 1993. ISBN 3-7653-1122-7. s. 21.
 17. teritorium. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích : 8 t – ž. Vyd. 1. Praha: Diderot, 1999. ISBN 80-902723-0-4.
 18. teritórium. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník IV S – Ž. 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-768-6. s. 526.


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.