Preskočiť na obsah

Termická účinnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Termická účinnosť[1][2] (iné názvy: tepelná účinnosť[2][3], v širšom zmysle termodynamická účinnosť[2][3]) je miera účinnosti tepelného motora. Termická účinnosť sa označuje symbolom ηt, ak ju treba odlíšiť od iných účinností, alebo jednoducho η, pri teoretických termodynamických výpočtoch. Doplnok (výraz 1 - ηt) opisuje tepelné straty.

Matematický vzťah[upraviť | upraviť zdroj]

Pretože pri uzavretom cykle nedochádza k zmene vnútornej energie sústavy, na základe prvého termodynamického zákona platí rovnica:

Qp - Qo - Wp + Wk = 0 , kde:

  • Qp : teplo privedené do cyklu
  • Qo : teplo odvedené z cyklu
  • Wp : práca vykonaná cyklom
  • Wk : práca spotrebovaná cyklom

Termickú účinnosť tak môžeme vyjadriť ako pomer získanej práce k množstvu privedeného tepla:

η = alebo inak:

η = = = 1 -

Termmická účinnosť je vždy menšia ako 1, dokonca je vždy menšia ako účinnosť Carnotovho cyklu.

Účinnosť Carnotovho cyklu[upraviť | upraviť zdroj]

Carnotov vratný cyklus je najúčinnejší možný tepelný cyklus pracujúci medzi dvoma tepelnými zásobníkmi s teplotami Tp a To. Tento špeciálny cyklus je tvorený adiabatickou kompresiou a expanziou a izotermickým prívodom a odvodom tepla.

ηk = 1 -

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. ANTAL, Štefan. Termodynamika. Bratislava : Edičné stredisko STU, 1992. 317 s.
  2. a b c TRNKA, Jaroslav; URBAN, Jaroslav. Spaľovacie motory. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1992. 568 s. ISBN 80-05-01081-8.
  3. a b KUNC, Antonín, a kol. Mechanika III. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, n.p., 1965. 256 s.