Tetrametylsilán

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tetrametylsilán
Tetrametylsilán
Tetrametylsilán
Tetrametylsilán
Tetrametylsilán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec Si(CH3)4
Synonymá TMS
Vzhľad Bezfarebná kvapalina.
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 88,225 g/mol
Teplota topenia -99 °C
Teplota varu 26 °C
Hustota 0,648 g/cm3
Bezpečnosť
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R12
Vety S S16, S3/7, S33, S45
NFPA 704
4
3
1
Ďalšie informácie
Číslo CAS 75-76-3
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Tetrametylsilán (skrátene TMS) je organokovová zlúčenina kremíku. Ide tu o jednu z najjednoduchších organických zlúčenín kremíku. Podobne ako ostatné silány, má molekulovú štruktúru štvorstenu.

Pripravuje sa ako vedľajší produkt výroby metylchlórsilánov - SiClx(CH3)4−x, ktoré sa pripravujú pomocou Müller-Rochowej syntézy, reakciou chlórmetánu s kremíkom.

Význam pri NMR spektroskopii[upraviť | upraviť zdroj]

Pri NMR spektroskopii sa tetrametylsilán často používa ako kalibračný štandard pre protónovú, 13C, 29Si NMR spektroskopiu. Pokiaľ je skúmaná látka rozpustená vo vode (s ktorou je TMS nemiešateľný), nahradzujeme ho pomocou DDS - sulfónovej kyseliny odvodenej od tetrametylsilánu.

Pri 1H NMR spektroskopii kvôli svojim 12 vodíkom, ktoré sú chemicky ekvivalentné vytvára singlet.[1] Podľa chemického posunu TMS sa určujú ostatné chemické posuny. V spektre 13C NMR spektroskopie, kvôli svojim chemicky ekvivalentným uhlíkom takisto vytvára singlet podľa ktorého sa určujú ostatné chemické posuny.[1]

Pri niektorých spektroskopiách sa používajú rozpúšťadlá bez TMS. V tomto prípade sa pri protónovej spektroskopii na kalibráciu použije zvyšok 1H v deuterovanom rozpúšťadle (napr. približne 0,001% chloroformu v deuterochloroforme), keďže pri tomto druhu NMR spektroskopie nevytvára deutérium žiadny signál, chemický posun ostatných látok sa dá odvodiť signálov zvyškov nedeuterovaného rozpúšťadla. Pri 13C NMR spektroskopii sa chemický posun ostatných látok odvodiť signálu deuterovaného rozpúšťadla, napríklad pri deuterochloroforme od tripletu s rovnakou výškou na 77 ppm.[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2019-02-16]. Dostupné online. Archivované 2015-01-23 z originálu.
  2. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2019-02-16]. Dostupné online. Archivované 2016-03-03 z originálu.