Thema

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Rozdelenie Byzantskej ríše na themy okolo roku 650.
Rozdelenie Byzantskej ríše na themy okolo roku 950.

Thema (iné názvy: théma[1], téma[2] ; gréc. θέμα / thema, mn. č. θέματα / themata) bola vojensko-administratívna územnosprávna jednotka Byzantskej ríše.

Počiatok thém a etymologický pôvod slova je predmetom diskusií. Podľa niektorých názorov (napr. Georgije Ostrogorski) ich vznik spadá už do vlády cisára Herakleiovi, iné, modernejšie názory, ich vznik kladú do obdobia arabských vývojov v druhej polovici 6. storočia. Ich vývoj bol dlhodobý, pôvodne boli themy tri: Armeniakon, Anatolikon a Opsikion, čiastočne odlišnou bola o čosi neskôr vytvorená námorná thema Kibyrrhaioton. Všetky sa nachádzali v Malej Ázii. V Európe vznikla prvá thema (Hellas) až koncom 7. storočia. Thema bola pôvodne byzantská vojenská jednotka. Vojsko themy tvorili slobodní roľníci, ktorí mali povinnosť vykonávať vojenskú službu v rámci themy. Každý štvrtý rok dostávali od štátu dávku (roga). Žili na svojich statkoch, niektorí dostávali od štátu k užívaniu vojenské statky (stratiotika ktemata). Neskôr však veliteľ témy (strategos) aj administratívne spravoval územie ovládané themou ako guvernér. To mu však zároveň poskytovalo značnú moc. Niektoré vzbury stratégov boli úspešné, takže cisári začali moc thém obmedzovať a deliť ich na menšie. Poslednou veľkou vzburou, v ktorej thémy zohrávali značnú úlohu bolo povstanie Tomáša Slovana. Fragmentáciou starých thém vznikalo stále viac jednotiek a v 10. storočí ich existovalo okolo deväťdesiat. V 11. storočí systém začal upadať a funkciu stratégov začali vykonávať civilní správcovia (kritai). Systém bol znovu zavedený po roku 1204 v Epirskom despotáte a Nicejskom cisárstve.[3][4]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. DANIŠ, Miroslav. Východná Evropa v premenách času: Zo sociálno-politických a kultúrnych dejín do konca 15. storočia. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1999. ISBN 978-80-223-1403-9. S. 39.
  2. MEŠKO, Marek. Bitka pri Beroé 1122: Posledný boj Pečenehov. Vojenská história (Bratislava: Vojenský historický ústav v Bratislave), 2007, čís. 4, s. 4. Dostupné online [cit. 2020-07-18]. ISSN 1335-3314.
  3. Thema In: VAVŘÍNEK, Vladimír; BALCÁREK, Petr. Encyklopedie Byzance. 1. vyd. Praha : Libri; Slovanský ústav AV ČR, 2011. 552 s. (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada; zv. 33.) ISBN 978-80-7277-485-2, 978-80-86420-43-1. S. 472.
  4. THEME In: The Oxford Dictionary of Byzantium. Ed. Alexander P. Kazhdan. 1. vyd. New York : Oxford University Press, 1991. 2338 s. ISBN 0-19-504652-8. S. 2034 – 2035. (po anglicky)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]