Tiokyanatan draselný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tiokyanatan draselný
Tiokyanatan draselný
Tiokyanatan draselný
Tiokyanatan draselný
Tiokyanatan draselný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec KSCN
Synonymá tiokyanát draselný
sulfokyanatan draselný
rodanid draselný
Vzhľad Biela kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 97,2 u
Molárna hmotnosť 97,181 g/mol
Teplota topenia 175 °C
Teplota rozkladu 500 °C
Hustota 1,886 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
177 g/100 ml (0 °C)
217 g/100 ml (20 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
acetón 21,0 g/100 ml
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H302+312+332, H412
Vety EUH EUH032
Vety P P261, P273, P280, P301+312+330, P304+340, P321
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R20/21/22, R32, R52/53
Vety S S13, S36/37, S46, S61
NFPA 704
0
3
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 333-20-0
EINECS číslo 206-370-1
Číslo RTECS XL1925000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Tiokyanatan draselný (iné názvy: tiokyanát draselný, rodanid draselný, sulfokyanatan draselný) je draselná soľ, kyseliny tiokyanatej so vzorcom KSCN. Je to dôležitá soľ tiokyanátového aniónu, jeden z pseudohalogenidov. Zlúčenina má nízky bod topenia vzhľadom k väčšine iných anorganických solí.

Použitie v chemickej syntéze[upraviť | upraviť zdroj]

Vodný roztok tiokyanatanu draselného reaguje takmer kvantitatívne s dusičnanom olovnatým (Pb(NO3)2) pričom vzniká tiokyanatan olovnatý (Pb(SCN)2), ktorý sa používa na premenu acylchloridov na tiokyanatany.[1]

Tiokyanatan draselný konvertuje etylénkarbonát na etylénsulfid.[2] Na tento účel sa tiokyanatan draselný najprv roztaví vo vákuu na odstránenie vody. V príbuznej reakcii tiokyanatan draselný premieňa cyklohexénoxid na zodpovedajúci episulfid.[3]

C6H10O + KSCN → C6H10S + KOCN

Tiokyanatan draselný je aj východiskovým produktom syntézy karbonylsulfidu.

Iné použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Zriedený vodný roztok tiokyanatanu draselného sa príležitostne používa na mierne realistické krvavé účinky vo filme a v divadle. Môže byť natretý na povrch alebo udržiavaný ako bezfarebný roztok. Pri kontakte s roztokom chloridu železitého (alebo inými roztokmi obsahujúcimi železitý katión (Fe3+)) je produktom reakcie roztok s krvavočervenou farbou v dôsledku tvorby iónovej zlúčeniny tiokyanátokomplex železa. Chemikália ako táto sa často používa na vytvorenie efektu "stigmy". Vzhľadom na to, že oba roztoky sú bezfarebné, môžu byť umiestnené na každej strane zvlášť. Keď ruky sa dostanú spolu do kontaktu, chemikálie pohotovo reagujú a efekt vyzerá pozoruhodne ako stigmy.

Podobne sa táto reakcia používa v laboratóriách ako test na prítomnosť železitého katiónu Fe3+ v roztokoch.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Smith, P. A. S.; Kan, R. O.. 2a-Thiohomophthalimid. Organic Syntheses, 1973, roč. 5, s. 1051. Dostupné online [cit. 2018-05-02].
  2. Searles, S.; Lutz, E. F.; Hays, H. R.; Mortensen, H. E. Ethylenesulfide. Organic Syntheses, 1973, roč. 5, s. 562. Dostupné online [cit. 2018-05-02].
  3. van Tamelen, E. E.. Cyclohexenesulfide. Organic Syntheses, 1963, roč. 4, s. 232. Dostupné online [cit. 2018-05-02].

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Potassium thiocyanate na anglickej Wikipédii.