Trh kapitálu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Trh kapitálu (teoretický)trh, na ktorom sa obchoduje s výrobným faktorom kapitál.

Dopyt po kapitále je odvodeným dopytom a závisí od dopytu po tých tovaroch, ktoré daný kapitál v konečnom dôsledku vyrába. Dopyt po kapitále teda závisí od produktivity kapitálu a od úrokovej miery. Ak je produktivita kapitálu vyššia ako trhová úroková miera, bude sa dopyt po kapitále zvyšovať. Ak je produktivita kapitálu nižšia ako trhová úroková miera, neoplatí sa kapitál investovať. V tom prípade je výhodnejšie uložiť peniaze do banky a poberať úrok.

Pri tvorbe ponuky kapitálu majú rozhodujúcu úlohu úspory, a tie závisia od výšky vytvoreného dôchodku. Proces, v ktorom sa pomocou investícií vytvárajú nové kapitálové statky, nazývame akumuláciou kapitálu (kapitálových statkov). Reálna akumulácia kapitálu predstavuje čisté investície, ktoré sú predpokladom rozširovania výroby.

Porovnaj[upraviť | upraviť zdroj]

Kapitálový trh ako súčasť finančného trhu.