Tridentská omša

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tridentská omša celebrovaná litoměřickým biskupom Janom Baxantom (uprostred)

Tridentská omša je označenie pre rímskokatolícku liturgiu celebrovanú podľa Rímskeho misála z roku 1570 alebo jeho neskorších vydaní až do roku 1962. Tradične sa označuje ako liturgia Pia V. Bola celebrovaná celá po latinsky, s výnimkou niekoľkých hebrejských a gréckych viet. Tridentská sa nazýva podľa Tridentského koncilu. Po Druhom vatikánskom koncile pápež Pavol VI. v roku 1969 vydal nový Rímsky misál, ktorým tridentskú liturgiu prakticky zrušil.

V roku 1970 založil francúzsky biskup Marcel Lefebvre Kňazské bratstvo svätého Pia X., ktoré odmietlo liturgickú reformu rímskeho rítu a omše slúži výhradne podľa tridentského rítu. Katolícka cirkev bratstvo označila za schizmatikov a jeho prívržencov-kňazov suspendovala.

Pápež Ján Pavol II. povolil veriacim a kňazom, ktorí majú záujem o omše podľa tridentského rítu, sláviť omše podľa misála z roku 1962, pokiaľ na to dostanú povolenie od diecézneho biskupa. List Kongregácie pre liturgiu Quattuor abhinc annos z 3. októbra 1984 umožňuje biskupom udeliť povolenie na slávenie tridentskej omše za nasledovných podmienok:

  • Kňazi a veriaci, ktorí majú záujem o povolenie, musia verejne a jasne vyhlásiť, že nespochybňujú legitimitu a presnosť učenia Rímskeho misála, ktorý vyhlásil pápež Pavol VI.
  • Tridentské omše je možné sláviť len pre tie skupiny veriacich, ktoré o to majú záujem. Tridentská omša sa smie sláviť len v biskupom na to špeciálne určenom kostole alebo kaplnke (nesmie ísť o farský kostol, vo výnimočných prípadoch je možná výnimka), deň a podmienky slávenia rovnako určuje biskup.
  • Omša sa smie sláviť iba po latinsky podľa Rímskeho misála z roku 1962.
  • Kombinovať texty rôznych misálov je zakázané.
  • Biskup musí Kongregáciu pre liturgiu informovať o kňazoch a veriacich, ktorým povolenie na slávenie tridentskej omše udelí.

Pápež Benedikt XVI. v motu proprio Summorum Pontificum z 2007 podmienky pre slávenie tridentskej omše ďalej uvoľnil, predovšetkým už nie je potrebné povolenie biskupa.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=8050

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]