Tridentský koncil

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Tridentský koncil, neznámy maliar, 1600 cca, Museo Diocesiano Tridentino, Trento

Tridentský koncil (Tridentinum) bol cirkevný snem rímskokatolíckej cirkvi, ktorý sa konal v rokoch 15451563. Zvolal ho pápež Pavol III. a Karol V. Habsburský, ktorý chcel dosiahnuť kompromis medzi katolíkmi a protestantmi. Zasadal v talianskom meste Trident (Trento). Zúčastnilo sa na ňom asi 255 biskupov, ktorí riešili otázku protestantizmu a katolíckej reformácie. Bol vyvrcholením úsilia o protireformáciu.

Jezuiti ale o kompromise s protestantmi nechceli ani počuť. Dôraz kládli na prísnu rekatolizáciu a úplnú autoritu pápeža. Koncil bol napokon víťazstvom jezuitov.

Z koncilu vzišlo celkom 16 dogmatických dekrétov, ktoré sa venujú mnohým aspektom katolíctva.

Výsledky koncilu:

Prehľad koncilových dokumentov[upraviť | upraviť zdroj]

Predmet Zasadanie Dátum Kánonov Dekrétov
Sväté písmo 4. 8. apríla 1546 -- 1
Prvotný hriech 5. 7. júna 1546 5 4
Ospravodlivenie 6. 13. januára 1547 33 16
Sviatosti všeobecne 7. 3. marca 1547 13 1
Krst 7. 3. marca 1547 14 --
Birmovanie 7. 3. marca 1547 3 --
Eucharistia 13. 11. októbra 1551 11 8
Sviatosť pokánia 14. 15. novembra 1551 15 15
Pomazanie chorých 14. 4. novembra 1551 4 3
Eucharistia 21. 16. júna 1562 4 3
Eucharistia 22. 9. septembra 1562 9 4
Kňazské svätenie 23. 15. júla 1563 8 3
Manželstvo 24. 11. novembra 1563 12 1
Očistec 25. 4. decembra 1563 -- 1
Úcta k svätým, pozostatkom, obrazom 25. 4. decembra 1563 -- 3
Odpustky 25. 4. decembra 1563 -- 1

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]