Tridsaťročná vojna

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tridsaťročná vojna bol náboženský a mocenský konflikt v Európe v rokoch 1618 – 1648.

Začal sa ako rozpor medzi katolíckym a protestantským táborom v Európe, v konečnom dôsledku bojovali proti sebe:

Prebiehala v podobe nasledujúcich konfliktov:

Z vojenského hľadiska došlo k rozkvetu žoldnierstva a vojna dala aj základ na vytvorenie stálych armád.

Skončila sa roku 1648 vestfálskym mierom (kompromisom).

Hlavné výsledky boli:

 • Faktickými víťazmi boli Francúzsko, Švédsko a Brandenbursko: Francúzsko získalo územie po Rýn, Švédsko pobrežie Baltského mora, Brandenbursko získalo Východné Pomoransko a iné územia
 • Holandsko a Švajčiarsko prestali byť súčasťou Rímsko-nemeckej ríše (resp. ríša uznala ich nezávislosť)
 • Cisárska moc v Rímsko-nemeckej ríši bola značne oslabená v prospech stavov, ríša sa definitívne roztrieštila, najvýznamnejšími rímskonemeckými štátmi boli Bavorsko a Brandenbursko
 • Náboženské pomery boli ukotvené podľa stavu spred dánskej vojny (teda spred roku 1624) v duchu zásad augsburského mieru (tentoraz aj pre kalvínov), čiže protestantské vyznanie bolo zrovnoprávnené s katolíckym
 • Upevnila sa moc Habsburgovcov v Habsburskej monarchii
 • Prehĺbili sa hospodárske rozdiely medzi západnou Európou a východnou Európou. Západná Európa začala poskytovať výrobky a rozvíjala sa trhová ekonomika, kým východná Európa začala poskytovať suroviny a odbytiská a zachoval sa stredoveký systém ekonomiky.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • BALCÁREK, Pavel: Ve víru třicetileté války : Politikové, kondotiéři, rebelové a mučedníci v Zemích české koruny. České Budějovice  : Veduta 2011. 510 s. ISBN 978-80-86829-61-6
 • ENGLUND, Peter: Nepokojná léta : Historie třicetileté války. Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2001, 680 s. ISBN 80-7106-355-X
 • FUKALA, Radek: Sen o odplatě. Dramata třicetileté války. [edícia : Polozapomenuté války; zv. 5] Praha : Epocha, 2005. 389 s. ISBN 80-86328-84-8
 • FUKALA, Radek: Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století? : Otázky, úvahy a problémy. České Budějovice : Veduta, 2013. 193 s. ISBN 978-80-86829-81-4
 • KLUČINA, Petr: Třicetiletá válka : Obraz doby, 1618 - 1648. Praha : Paseka 2004. ISBN 80-7185-311-9
 • MATOUŠEK, Václav: Třebel : Obraz krajiny s bitvou. Praha : Academia, 2006. 368 s. ISBN 80-200-1466-7
 • UHLÍŘ, Dušan: Drama Bílé hory : Česká válka, 1618 - 1620. Brno : CPress 2015. 164 s. ISBN 978-80-264-0151-3

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]