Trojrozmerné modelovanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
3D grafika

Trojrozmerné modelovanie alebo 3D modelovanie umožňuje analýzy priestorových vzťahov 3D objektov. Každý element 3D objektu umožňuje pripojenie negrafických atribútov (napr. databázy s obsahom typov striech, fasád, databázy nájomníkov a pod.).

Na základe požiadavky na zameranie detailov a analytického spracovania dát je možné ponúknuť tri základné typy 3D modelov budov:

1. generácia: Blokový model[upraviť | upraviť zdroj]

Jednotlivé budovy sú nahradené blokom, ktorý je daný priemetom obvodu ich strešných plášťov stavieb na terén a charakteristickou výškou. Bloky budov sú umiestnené na zameraný digitálny model terénu.

2. generácia: Urbanistický model[upraviť | upraviť zdroj]

Jednotlivé budovy sú nahradené blokom, ktorý je daný priemetom obvodu ich strešných plášťov na terén, výškovou kostrou a je doplnený o automatizované generované tvary striech z meraných výškových a polohových údajov. Bloky budov sú umiestnené na zameraný digitálny model terénu a môžu byť doplnené jednoduchým priestorovým modelom vegetácie.

3. generácia: Podrobný model[upraviť | upraviť zdroj]

3D model blokov budov je daný priemetom obvodu ich strešných plášťov na terén a rozčlenením na jednotlivé budovy podľa stavebných parciel. Tvary striech sú vytvárané 3D modelovaním z meraných výškových a polohových údajov. Budovy sú umiestnené na zameraný digitálny model terénu a môžu byť doplnené priestorovým modelom vegetácie.