Tvárová časť lebky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Niektoré kosti viscerokrania:
     vomer
     maxillae
     mandibula
     ossa nasalia
     ossa palatina
     ossa lacrimalia
     ossa zygomatica
     conchae nasales inferiores
3D model viscerokrania (rozklikni pre interakciu)

Tvárová časť lebky[1][2] (iné názvy: viscerokranium[3], tvárový skelet[4], staršie, podľa N. A. splanchnokranium; T. A.: lat. viscerocranium[5], N. A.: lat. splanchnocranium[pozn 1]) je v anatómii človeka jeden z dvoch funkčných celkov lebky (cranium); druhým je mozgová časť lebky (neurocranium). Viscerokranium obklopuje začiatok tráviacej rúry a sú v ňom uložené aj slinné žľazy (pozri tráviaca sústava, apparatus digestorius).

Tvoria ho tieto kosti, z ktorých niektoré sú – ako je uvedené – párové:

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Pochádza zo starogr. σπλάγχνα splanchna – „útroby, vnútornosti“.[6][7]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. „Viscerocranium“, Anatomický slovník, Praha: Memorix, c2020, https://memorixanatomy.com/dictionary/cz/, dost. 2020-03-29 
  2. Z anatomickej terminológie“, Slovenské odborné názvoslovie (Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied) 2 (12): 370, 1954, https://terminologickyportal.sk/son.html#id=23, dost. 2020-03-28 
  3. Napr.: Dylevský, Ivan (2009), Funkční anatomie (1. vyd.), Praha: Grada Publishing, str. 103, ISBN 978-80-247-3240-4, https://books.google.sk/books?id=5mFLhIjShw8C&pg=PA103, dost. 2020-03-29 
  4. Napr.: Bôžik, M.; Slobodníková, J. (2012), „Nečakaný nález pri CT vyšetrení mozgu traumatického pacienta – fibrózna dysplázia (kazuistika)“, Slovenská rádiológia (Bratislava: Slovenská rádiologická spoločnosť) 19 (1): 28, http://www.slovakradiologyjournal.com/1-2012-1/necakany-nalez-pri-ct-vysetreni-mozgu-traumatickeho-pacienta-fibrozna-dysplazia-kazuistika/, dost. 2020-03-29 
  5. Federative Committee on Anatomical Terminology (1998), Terminologia Anatomica : International Anatomical Terminology, Stuttgart; New York, NY: Thieme, str. 8, ISBN 3-13-114361-4 , A02.1.00.008
  6. Čihák 2011, s. 150
  7. Rieger, Franti.[išek] Lad.[islav], ed. (1870), „Splanchna“, Slovník naučný, Díl osmý. S – Szyttler, V Praze: I. L. Kober, str. 843, https://books.google.sk/books?id=TkZFAAAAYAAJ&pg=PA843, dost. 2020-03-28 
  8. Čihák 2011, s. 196

Použitá literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Čihák, Radomír (2011), Anatomie 1 (3. upr. a dopl. vyd.), Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3817-8