Tyratrón

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Thyratron
tyratron , výrobca General Electric

Tyratrón je plynom plnená elektrónka, čiže výbojka. Ak je plnená ortuťovými parami alebo vzácnymi plynmi, nazýva sa aj plynová trióda.

V dokonalom vákuu elektrónok nenastáva znateľná ionizácia. Ak sú elektródy vo veľmi zriedenom plyne, ktorý sa prechodom prúdu ionizuje, hovoríme o výbojkách. Hustota iónov, ktoré sú ťažšie ako elektróny, zhromaždené okolo katódy, je značná a svojím kladným nábojom rušia jej záporný priestorový náboj, takže anóda ktorej stačí celkom nepatrné napätie(15 až 20V), pritiahne všetky elektróny. Výbojka dáva väčší prúd než elektrónka vákuová. Ak sa pri elektrónke nesmie prekročiť medzný prúd daný katódou, pri výbojke je to ešte kritickejšie. Táto katóda intenzívne bombardovaná kladnými iónmi, by sa zničila.

Výbojka s troma elektródami sa nazýva tyratrón. Ak má mriežka veľké záporné napätie, neprepustí elektróny k anóde. Keď postupne mriežkové napätie zmenšujeme, elektróny preniknú na anódu a nastane výboj. Mriežka prestane mať vplyv na výboj, nakoľko sa odtieni obklopenými ionizovanými časticami plynu. Výboj možno prerušiť len znížením na hodnotu zhášacieho napätia(okolo 20V). Okamih zapálenia tyratrónu možno pri rovnakom mriežkovom napätí ovplyvňovať zvyšovaním anódového napätia. Ich súvislosť vyjadruje zapaľovacia charakteristika. Výboj nastáva len napravo od krivky zapaľovacej charakteristiky.

Často sa vyskytujú tyratróny s tieniacou mriežkou. Majú výhodnejšiu pracovnú charakteristiku a na ovládanie je potrebný menší príkon.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Z českého originálu - Ing. Štěpán Vostrý 1961: ElektrotechnikaIII, Slovenské vydateľstvo technickej literatúry, n.p.,Hurbanovo nám.6, Bratislava v júni 1965, ako svoju 2769 publikáciu. Zodpovedný redaktor Metod Človieček, technická redaktorka Zora Kováčiková. Strana č.34, odsek: Tyratrón.
  • Ing. Štěpán Vostrý - Ing. Gustav Tauš, 1968: Elektronika, 3.nezmeniteľné vydanie. Nakladateľstvo alfa, Bratislava. Translation Ing Ján Kamiač, 1972. Strana č.49, odsek: 9.8.2.Tyratróny.
  • Ing. B.Květ a Ing. dr. J. Trůneček, 1960: Oznamovacia a ovládacia Elektrotechnika, Edícia elektrotechnickej literatúry. Český originál lektorovali Ing O Klika, prof. ing. dr. J. Stránský a prof . Št. Vostrý. Slovenský preklad lektoroval ing. Ladislav Habiňák. redigoval ing. Bedrich Formánek Strana č.136, odsek: 49. Výbojky.