UBV systém

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

UBV systém alebo Johnsonov systém alebo aj Johnsonov-Morganov systém je širokopásmový fotometrický systém na klasifikáciu hviezd podľa ich farby. Je to prvý známy štandardizovaný fotometrický systém. Písmená U, B a V znamenajú ultrafialové, modré (blue) a vizuálne magnitúdy, ktoré sa merajú na hviezde na klasifikáciu v tomto systéme. Voľba farieb je preto práve takáto, pretože fotografický film je citlivý na tieto farby. Systém zaviedli v 50. rokoch 20. storočia americkí astronómovia Harold Lester Johnson a William Wilson Morgan.

Filtre sa vyberajú takým spôsobom, že stredné vlnové dĺžky funkcií citlivosti sú 364 nm pre U, 442 nm pre B a 540 nm pre V. Nulový bod farebných indexov B-V a U-B bol definovaný ako nula pre hviezdy A0 V neovplyvnené medzihviedznym sčervenaním.

UBV systém má aj nevýhody. Krátky rozsah vlnovej dĺžky pre filter U je definovaný hlavne zemskou atmosférou, ako samotnou hviezdou. To znamená, že hodnota tejto zložky ako aj pozorovaná magnitúda sa môže meniť s nadmorskou výškou a atmosférickými podmienkami. Napriek tomu veľké množstvo meraní bolo vykonaných práve týmto systémom, vrátanie mnohých jasných hviezd.