Ucholaky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Ucholak)
Ucholaky

ucholak obyčajný (Forficula auricularia)
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Dermaptera
De Geer, 1773
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Ucholaky (lat. Dermaptera, Dermatoptera; iné slovenské a latinské názvy pozri nižšie) je taxón (spravidla presnejšie rad) ortopteroidného hmyzu (Polyneoptera).

Názvy[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenské názvy[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenské názvy tohto taxónu sú: ucholaky, staršie: ucholáci [1][2], ucholazi[3], škvori/škvory[3][4], čkori/čkory[5][6].

Tie rody z taxónu Derma(to)ptera, ktoré vôbec majú slovenské meno (napr. rody Forficula, Chelidura, Anechura, Labia, Labidura) sa dnes po slovensky volajú ucholak[7]. Staršie sa volali ucholák, ucholaz, ucholez, ucholár, ucholar, ucholáš, ucháľ, uchavec, škvor, čkor, okulár[8][9][10][11][12]. Ľudové (resp. nárečové) názvy sú: ucholák, uchalak, ukolak, uchár, ouchár, ouchar, ucháň, uchán, ucháľ, uchal, uhaľ, ucháč, uchač, ucháš, ucholár, uchovár, ucholaz, ukolaz, ucholap, uchorlak, ucholáč, ucholláč, ukoláš, ucholač, ukolač, uchalec, uchavec, ušiar, ušiak, zaušnik, chucholák, chucholak, chucheuak, chocholák, chocholak, chochoľak, chocholos, charcholak, charchokák, chuchorlak, okulár, okuláč, okuláš, okulaz, mikuláš, mikoláš, kikulaš, škvor, čkor, čkvor, žgor, ščipak, ščipľak, ščipanka, ščipalka, kliešť, kléšč, klešč, klišč[13][14][15]. Všetky uvedené slovenské názvy (t.j. slovo ucholak i vyššie uvedené staršie a ľudové názvy) v užšom zmysle označujú rod Forficula alebo druh ucholak obyčajný (Forficula auricularia).

Vedecké názvy[upraviť | upraviť zdroj]

Vedecké (latinské) názvy tohto taxónu sú (názvy sú platné pre významy nižšie označené ako A, B, C a D): Dermaptera (pozri nižšie), Dermatoptera; menej často: Dermoptera, Dermaptoria (-neplatí pre význam D), Labid(o)ura, Placoda, Trimera, Euplekoptera, Euplexoptera, Euplectoptera, Harmoptera, Pseudo-Orthoptera, Forficulariae, Forficulaedes, (čeľaď) Forficulidae v širšom zmysle, Forficularia, Forficulites, Forficulina (v širšom zmysle), Forficulodea, Forficulida, Forficulidi. Ďalšie názvy (t.j. názvy platné len pre jednotlivé významy A, B, C alebo D) pozri v kapitole Systematika.[16]

Dermaptera[upraviť | upraviť zdroj]

Názov Dermaptera sa dnes jednoznačne najčastejšie používa ako označenie taxónu, ktorý je predmetom tohto článku, čiže taxónu ucholaky. Vhodnejší (lebo jednoznačnejší) je latinský názov Dermatoptera, tento sa však v praxi používa len zriedkavo.[17]

Staršie (a pôvodne) sa názvom Dermaptera označoval:

 • taxón zodpovedajúci v dnešných systémoch ortopteroidnému hmyzu (Polyneoptera) okrem termitov, pošvatiek, snovačiek a zorapter, po slovensky: rôznokrídle, lat. synonymá: Orthoptera heteroptera, Heteroptera, Orthopter(i)a, Ulonata, Hemiptera, Deratoptera[18][19] - o tomto taxóne pozri v článku ortopteroidný hmyz alebo pozri starší systém uvedený v článku rovnokrídlovce
 • taxón dnes nazývaný Heteroptera, po slovensky bzdochy[18].

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Ucholaky sú podlhovastý hmyz s malým až stredne veľkým telom, nitkovitými mnohočlánkovými tykadlami a hryzavými ústnymi ústrojmi. Na konci bruška sú nápadné klieštikovité cerkusy. Ďalšie znaky sú príkladom konvergencie s chrobákmi: za hlavou nasleduje predohrudný štít (pronotum), kým 2. a 3. somit zrastajú s bruškom. Predné krídla sa premenili na skrátené krovky, podobne ako u drobčíkov. Pod nimi sú zložito skladané blanité krídla, ktoré používajú zriedka, hoci nie sú zlí letci. Pri rozkladaní blanitých krídel pred štartom i pri ich opätovnom skladaní pomáhajú cerkusy. Ucholaky sú saprofágny až polyfágny nočný hmyz, len málo druhov je aktívnych cez deň. Vývin je paurometabolia s 5 – 6 instarmi.[20]

Žijú hlavne v (sub)trópoch – na svete je známych asi 1 300 druhov, kým v našej faune len 7. Všade je hojný najznámejší druh Forficula auricularia (ucholak obyčajný). Na brehoch väčších riek žije lokálne a vzácne Labidura riparia (ucholak veľký), v svetlých listnatých lesoch sa vyskytuje Chelidurella acanthopygidia (ucholak bezkrídly), má blanité krídla úplne redukované a krovky iba rudimentálne. Na teplých lesostepných biotopoch žije lokálne Anechura bipunctata (ucholak dvojbodkový). Výnimkou je Labia minor (ucholak malý), ktorý má dennú aktivitu a lieta dosť často.[21]

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

ucholaky (Derma(to)ptera) A/ Dermopterida / Dermapteroidea/ Dermatopteroidea v širšom zmysle/ Dermapteroida/ Forficulida/ Protelytroptera v širšom zmysle/ Protelytrida v širšom zmysle/ Protelytrina v širšom zmysle:

Vysvetlivka: A, B, C... pomocne označuje rôzne významy toho istého názvu. Znak / oddeľuje úplné synonymá.

Poznámka: Paradermaptera je v niektorých systémoch označenie taxónu Hemimeridae + Apachyidae

Zdroje kapitoly Systematika:[22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Matzenauer F. O. Krátky prírodopis. 2. vyd. B. Štiavnica 1874. S. 41
 2. RADLINSKY, Ondrej. Skolnik. obsahujuci hviezdovedu, zemepis, silozpyt, zemeznalstvo, prirodopis ... a povinnost'ach obcanskych pre katolicke elementarne skoly. [s.l.] : Mechitaristendr., 1871. 330 s. S. 238.
 3. a b RÍZNER, Ľ. V. Živočíchopis. Uh. Skalica 1875. S. 201
 4. Vedecké práce Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešt̕anoch. [s.l.] : Príroda, 1961. 1202 s. S. 77.
 5. Kožehuba J. Prírodopis pre nár. školy. Diel 1. Živočíchopis. Turč. Sv. Martin 1872. S. 28
 6. čkor. In: Historický slovník slovenského jazyka
 7. Veľká kniha živočíchov. Bratislava: Ikar. 2019. S. 98
 8. Pozri zdroje uvedené vyššie k slovenským názvom taxónu Derma(to)ptera
 9. škvor. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 10. škwor; ucháľ. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 11. ucholak. In: Historický slovník slovenského jazyka
 12. ucholák. In: KOTT, František Štěpán. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický. [s.l.] : J. Kolář, 1884. 1276 s. S. 316.
 13. HABOVŠTIAK, A. Jazykový zemepis a etymológia. In: Slovenská reč 41 1976. S. 75 [1]
 14. okulár. In: Slovník slovenských nárečí
 15. KÁLAL, Karel; KÁLAL, Miroslav. Slovenský slovník z literatúry aj nárečí ((slovensko-český differencialny)). [s.l.] : [vl. nákl.] K. a M. Kálal, 1923. 1112 s. S. 739.
 16. Pozri zdroje uvedené v kapitole Systematika
 17. [2]
 18. a b [3]
 19. Pozri zdroje uvedené k tomuto taxónu v článkoch rovnokrídlovce a bzdochy (k názvu Heteroptera)
 20. PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
 21. PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
 22. ENGEL, M. S. Family-group names for earwigs (Dermaptera). 2007 [4]. S. 4-5
 23. Dermaptera Species File Taxa hierarchy [online]. dermaptera.speciesfile.org, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 24. PARKER, S. P. Synopsis and Classification of Living Organisms. Vol. 2. NY: McGraw-Hill. S. 383 a nasl.
 25. Mikko's Phylogeny Archive - Dermaptera [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 26. Mikko's Phylogeny Archive - Protelytroptera [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 27. Variety of Life - Forficulida [online]. taxondiversity.fieldofscience.com, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 28. Variety of Life - Neodermaptera [online]. taxondiversity.fieldofscience.com, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 29. Variety of Life - Eudermaptera [online]. taxondiversity.fieldofscience.com, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 30. Variety of Life - Archidermaptera [online]. taxondiversity.fieldofscience.com, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 31. Table Dermatoptera [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 32. Dermatoptera [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 33. Dermapteroidea [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 34. Protelytroptera [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 35. Brachydermaptera [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 36. Archidermaptera [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 37. Neodermaptera [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 38. Diploglossata [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 39. Holodermaptera [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 40. Order: Dermaptera Families [online]. faculty.ucr.edu, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 41. Kocarek P, John V, Hulva P (2013) When the Body Hides the Ancestry: Phylogeny of Morphologically Modified Epizoic Earwigs Based on Molecular Evidence. PLoS ONE 8(6): e66900. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0066900
 42. Chen Z-T (2022) Comparative mitogenomic analysis of two earwigs (Insecta, Dermaptera) and the preliminary phylogenetic implications. ZooKeys 1087: 105-122. https://doi.org/10.3897/zookeys.1087.78998