Ultramafická hornina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ultramafické horniny niekedy tiež ultramafitityvyvreté horniny, ktoré obsahujú 90 až 100 % mafických minerálov (tmavé, s vysokým obsahom horčíka a železa). Ultramafické horniny predstavujú hlavne hlbinné ekvivalenty, ich sopečné obdoby sú vzácne[1]. Predpokladá sa, že horniny a taveniny ultramafického zloženia tvoria zemský plášť.

Označenie ultramafický nemožno zamieňať s označením ultrabázický, ktoré vyplýva s chemického zloženia, konkrétne obsahu SiO2, aj keď väčšina ultramafických hornín patrí zároveň medzi horniny ultrabázické[2].

Klasifikácia[upraviť | upraviť zdroj]

Klasifikačný diagram ultramafických hornín podľa IUGS. Modré pole vyznačuje zloženie peridotitov zemského plášťa

Ultramafické horniny sa podľa svojho minerálneho zloženia klasifikujú pomocou dvoch diagramov, v schéme IUGS označované ako pole 16[2]:

Intruzívne ultramafické horniny[upraviť | upraviť zdroj]

Intruzívne (hlbinné) ultramafické horniny predstavujú najmä peridotity, pyroxenity a hornblendity. Tieto horniny sa v zemskej kôre vyskytujú väčšinou v horninách orogénnych pásiem alebo v starých prevažne archaických a proterozických oblastiach. Ultrabázické magmy vo faneroziku sú menej časté.

Veľa dnešných výskytov ultramafických hornín pochádza z ofiolitových komplexov, typických sledov plášťových hornín, ktoré boli obdukované na kontinentálnu kôru nad subdukčnými zónami počas zrážky kontinentov. Väčšie intruzívne ultramafické komplexy tvoria takzvané zvrstvené intrúzie, ktoré vznikli zložitými procesmi magmatickej a gravitačnej diferenciácie.

Medzi ultramafické plutonické horniny patria:

Vulkanické ultramafické horniny[upraviť | upraviť zdroj]

Vulcanické alebo subvulkanické ultramafické horniny nie sú bežné. Väčšina dnes známych horninových telies tohto typu vznikala v archaiku a neoproteroziku alebo skôr. V súčasnosti vznikajúce ultramafické boninitové lávy sú známe zo zaoblúkovej panvy Manuskej priehlbiny na Filipínach. Subvulkanické ultramafické horniny a dajky sa tvorili vo viacerých geologických obdobiach ale sú tiež veľmi vzácne.

Usudzuje sa, že i na Jupiterovom mesiaci Io by sa ultramafické horniny mohli vyskytovať, keďže teplota eruptujúcich láv je vyššia ako teplota mafických láv, ktoré boli sledované na zemskom povrchu.

Medzi ultramafické vulkanické a subvulkanické horniny sú zaraďované hlavne[3]:

Význam[upraviť | upraviť zdroj]

Ultramafické vyvreté horniny sú prakticky jediným primárnym zdrojom chrómu a platiny[1].

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b http://www.geology.cz - On-line Geologická encyklopedie (Online) prístup: 2.11.2008
  2. a b Krist, E., Krivý, M., 1985; Petrológia. Alfa, Bratislava, 464 s.
  3. Hovorka, D., 1990; Sopky. Veda, Bratislava, 147 s.