Union List of Artist Names

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Union List of Artist Names, skrátene ULAN je online databáza, ktorá obsahuje asi 293 000 mien a ďalších informácií o umelcoch. ULAN vytvorila a spravuje inštitúcia Getty Research Institute v Los Angeles. Aj keď je ULAN zobrazovaný ako zoznam, ide o tezaurus.

Obsah[upraviť | upraviť zdroj]

Údaje zahŕňajú celé mená, pseudonymy, prepisy a varianty v rôznych jazykoch a mená, ktoré sa v priebehu času zmenili (napr. po svadbe). Medzi týmito menami je jedno označené ako preferovaný názov.

Databáza je zameraná na umelcov. V databáze je každý záznam identifikovaný jedinečným číselným kódom. Záznamy sú vzájomne prepojené so súvisejúcimi umelcami a dátami. Databáza sa nachádzajú autorov od antiky až po súčasnosť a jej rozsah je celosvetový.

V ULAN sa nachádzajú vlastné mená a súvisejúce informácie o umelcovi. Ako umelci môžu byť vedení buď fyzické osoby alebo skupiny jednotlivcov pracujúci spoločne (právnické osoby). Prevažne sú zahrnutý umelci z oblasti výtvarného umenia a architektúry, prípadne aj z literatúry. Herci, tanečníci a speváci obvykle zahrnutí nie sú.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Práce na ULAN začali v roku 1984, keď sa Getty Institute rozhodol zlúčiť a koordinovať jednotlivé samostatné databáze. Vznikli tak slovníky pre mená umelcov (ULAN) a geografické mená (TGN). V roku 1987 Getty Institute vytvoril oddelenie, ktoré sa venuje zostavovaniu a terminológií. Databáza ULAN bola pôvodne určená len pre interné využitie, záujem o jej využívanie však prejavili aj odborníci z iných inštitúcií. Getty Institute preto ULAN sprístupnil aj pre širšie využitie v súlade s princípmi katalogizácie a terminológie a so zárukou relevantných literárnych prameňov.

Pôvodne bol ULAN zostavený ako jednoduchý abecedný zoznam zahrňujúci mená a životopisy, v 90. rokoch 20. storočia bol uvedený do súladu s národnými a medzinárodnými normami pre tezaurus. Jeho pôsobnosť bola rozšírená aj na firemné subjekty, napríklad architektonické ateliéry alebo úložisko umenia.

ULAN bol v roku 1994 publikovaný v tlačenej podobe a ako strojovo čitateľný súbor. Vzhľadom na rastúci objem a časté zmeny a doplnky sa ukázala tlačená verzia ako nepraktická. Je teda naďalej publikovaná len v elektronickej podobe a s možnosťou online vyhľadávania.

Použitá literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  1. BOWER, James M.; BACA, Murtha. Union List of Artist Names. New York : G. K Hall, 1994. (po anglicky)

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]