Unitatis Redintegratio

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Unitatis Redintegratio, dekrét o ekumenizme, je dokument Druhého vatikánskeho koncilu. Okrem iného potvrdzuje aj právo východných katolíckych cirkví na vlastnú teológiu (popri vlastnej liturgii, spiritualite a disciplíne). Neraz sa prekrýva s dekrétom Orientalium Ecclesiarum alebo ho dopĺňa, keďže obidva dekréty čiastočne vznikli zo schémy o jednote cirkvi.[1]

Prijatý bol v pomere 2 134 proti 11 hlasom biskupov. Vyhlásený bol pápežom Pavlom VI. 21. novembra 1964 (na sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Andrej ŠKOVIERA: Druhý vatikánsky koncil a obnova východného dedičstva v Katolíckej cirkvi. In: Byzantinoslovaca VI. Ed. Martin Hurbanič – Vratislav Zervan. Bratislava: Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre všeobecných dejín FiF UK, 2017, s. 278-279. (ISBN 978-80-8127-201-1) (Dostupné online.)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]