Urbanova veža

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Východný pohľad na Urbanovu vežu
Pozliepaný zvon Urban z roku 1557 vystavený pred vstupom do veže.

Urbanova veža v Košiciach je zvonica Dómu sv. Alžbety zasvätená sv. Urbanovi – patrónovi vinohradníkov. Spolu s Dómom svätej Alžbety a Kaplnkou svätého Michala bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970.

Veža bola postavená na prelome 14. a 15. storočia ako zvonica v tom čase rozostavaného Dómu v gotickom štýle. Neskôršiu renesančnú podobu získala v roku 1628 od prešovského staviteľa Martina Lindtnera. K tejto prestavbe sa viaže mramorová tabuľa nad vstupom do zvonice. Tabuľa je trojdielna s erbom mesta a nápismi nad a pod erbom. Tabuľa nad erbom je čiastočne deštaurovaná, ale časť textu je čitateľná; uvádza sa na nej:

... // TV... // AVTHORES, FLEXO L... // NAMQ3 SENATORVM, CL... // CLARVS // QVEM PENES IMPERIVM TVNC FVI... // NVLLA SVPERSTITIO MEA FORS... AE... // FATIGET // SED VERVS VERAE RELLIGIONIS AMOR // O BENEDICTA TRIAS TANT... FAC, DOGMATA // PLAVSV // VT ...EA PER COELVM, VERBE...A SACRA TONENT.

Nápis pod erbom uvádza mená vtedajšieho richtára a prísažných:

IVD: STEPH: ALMASY // IOAN. LANGH. VALE: KONCZIK. WENCES: SWERTHEL // AND: DEMEK. NICO: KECZECY MICHA: WAS. // GRE: MISKOLCZI. GEOR: RVFFER. PET: MOLNAR: // GEOR. FRAIDENBERGER: IOAN: DEBRECZENY: FRAN: TRAGANER

pričom náhrobné tabule Jána Langa a Václava Schwertela sú dodnes na severnej stene kaplnky sv. Michala.

Pri veľkom požiari mesta v roku 1556, kedy vyhorela veža aj Dóm, sa roztavili aj ich zvony. Z nich bol zliaty v roku 1557 nový obrovský zvon Urban vážiaci 5 ton olomouckým zvonolejárom Františkom Illenfeldom, ktorý umiestnili do veže.

K ďalšej úprave veže došlo v roku 1775, keď ihlancovú strechu ukončili barokovou cibuľou s dnešným kovovým krížom. Na začiatku 19. storočia bola veža ukončená empírovou strieškou a na prízemí zriadené malé obchodíky. K ich odstráneniu došlo až v rokoch 1911 – 1912, kedy ich nahradila reprezentatívna arkáda, chraniaca náhrobné kamene z Dómu a z blízkeho zrušeného stredovekého cintorína vtesnaných do prízemného muriva veže. Arkáda bola dobudovávaná aj vo vojnových rokoch 1943 – 1944.

V roku 1966 došlo k požiaru veže, pričom bol zničený zvon Urban a strecha. V rokoch 1967 – 1971 došlo k jej rekonštrukcii do podoby, v akej ju poznáme aj dnes. V rokoch 1977 tu bola nainštalovaná expozícia umeleckého kovolejárstva Východoslovenského múzea.

V rámci reštitúcie sa veža vrátila v roku 1994 pôvodnemu majiteľovi, cirkvi. Tá budovu prenajíma, najskôr tu bol zriadený bar, od roku 2004 však vo veži sídli Múzeum voskových figurín, viažúcich sa prevažne k dejinám mesta.

Pôvodný zvon Urban, poškodený požiarom v roku 1966 bol poskladaný z úlomkov a od roku 1989 je vystavený pred vežou. Funkčnú kópiu zvona odliali ako dar mestu Košice majstri Východoslovenských železiarní v roku 1996, od kedy je zavesený opäť v Urbanovej veži.

Na pôvodnom zvone sú nápisy v dvoch riadkoch hore, nápis v strede a dvoch riadkoch dolu. Niektoré písmená sú zošúchané, takže text možno prepísať nie celý, ale v rozoznateľnej podobe znie:

Hore: OMNIS CARO FOENVM ET OMNIS GLORIA EVIS QVASI (F)LOS AGRI VERE FOENVM EST POPVLUS . MDLVI // ES (D)IXI EXICCATVM EST FOENVM . ET CECIDIT FLOS . VERBVM AVTEM DEI NOSTRI MANET IN AETERNVM

V strede: FRANCISCVS ILLEFELD OLMVCENSIS // ME CASSOVIAE FVDIT M DLVII

Dolu: ANO CHRI M D LVI QVO COMETAE DVO VISI AC REBELLIVM ALIQVOT REGNI PROCER CONTRA MA REG INVALESCEBAT CONSPIRATIO HAEC REGALIS VRBS CASSOVIA EX HORRIBILI ... FLATV PROXIMA DIEM ... APRIL SEQVENTE VNA CVM SACRIS AEDIBVS AC SPECIOSIS EDIFICIIS FERE TOTA CON:FLAGRAVIT // CVIVS CALAMITATIS VT E(T P)OSTERITATIS MONIMENTVM AGNOSCERET HOC OPVS EX FRAGMENTIS CAMPANARVM IGNE FVRENTE CONFRACTARVM INCLYTVS SENATVS IVDICI EMERICO P..TSCHNER PRO COMM(VNI) ECCLESIE COMMODO FIERI FECIT ANNO SALVTIS . M . D . LVII

Nápis v hornej časti zvonu vychádza z Biblie, z knihy proroka Izaiáša (40, 6-8): „... Omnis caro fenum, et omnis gloria eius quasi flos agri; 7 exsiccatum est fenum, et cecidit flos, quia spiritus Domini sufflavit in eo. Vere fenum est populus. 8 Exsiccatum est fenum, et cecidit flos; verbum autem Dei nostri manet in aeternum.“, teda „Všetko, čo má telo, je ako tráva a všetka jeho nádhera je sťa poľný kvet. 7 Tráva uschne, kvet zvädne, ak ho ovanie dych Hospodina. Naozaj, ľudia sú ako tráva. 8 Tráva uschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha pretrvá naveky.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°43′14″S 21°15′29″V / 48,720655°S 21,258169°V / 48.720655; 21.258169