Uridíntrifosfát

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Uridíntrifosfát
Uridíntrifosfát
Uridíntrifosfát
Uridíntrifosfát
Uridíntrifosfát
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C9H15N2O15P3
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 484,141 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 63-39-8
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Uridíntrifosfát alebo UTP je pyrimidínový nukleozidtrifosfát, ktorý sa skladá z bázy uracilu viazaného na 1' uhlík ribózy, na ktorej 5' uhlík su viazané tri fosfátové skupiny. UTP funguje hlavne ako substrát pre syntézu RNA počas transkripcie. UTP je prekurzor pre syntézu cytidíntrifosfát (CTP) pomocou CTP syntázy.[1] UTP sa môže syntetizovať z uridíndifosfátu (UDP) pôsobením enzýmu nukleoziddifosfátkinázy, ktorá využíva fosfátovú skupinu z ATP:[2][3][4]

UDP + ATP ⇌ UTP + ADP

UTP a ATP sú energeticky ekvivalentné.[4]

Homológom UTP v DNA je tymidíntrifosfát (TTP alebo dTTP). Ak sa ribóza v UTP nahradí za deoxyribózu, vzniká deoxyuridíntrifosfát (dUTP).

Funkcia v metabolizme[upraviť | upraviť zdroj]

UTP funguje ako zdroj energie alebo aktivátor substrátov v metabolizme, podobne ako ATP, ale pre špecifickejšie reakcie. Pri aktivácii glukózy vzniká UDP-glukóza a štiepi sa anorganický fosfát.[5] UDP-glukóza potom môže byť využitá na syntézu glykogénu. UTP sa takisto účastní metabolizmu galaktózy, kde sa aktivovaná UDP-galaktóza mení na UDP-glukózu. UDP-glukuronát sa pre zmenu využíva na konjugáciu bilirubínu, čím vzniká bilirubíndiglukuronid, ktorý je lepšie rozpustný vo vode. Pomocou UTP sa takisto aktivujú amínocukry, ako glukozamín-1-fosfát na UDP-glukozamín a N-acetyl-glukozamín-1-fosfát na UDP-N-acetylglukozamín.[6]

Prítomnosť v receptoroch[upraviť | upraviť zdroj]

UTP sa takisto účastní sprostredkovania odpovede pomocou extracelulárneho viazania na P2Y receptory buniek. UTP a jeho deriváty a ich potenciálne aplikácie v medicíne sa stále skúmajú.[chýba zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. MEISENBERG, Gerhard Meisenberg. Principles of Medical Biochemistry. Philadelphia, PA, USA : Elsevier, 2017. ISBN 978-0-323-29616-8. S. 505.
  2. VICTOR, Rodwell. Haper's illustrated Biochemistry. USA : McGraw-Hill, 2015. ISBN 978-0-07-182537-5. S. 118.
  3. MEISENBERG, Gerhard Meisenberg. Principles of MEDICAL BIOCHEMISTRY, 4th edition. Philadelphia, PA, USA : Elsevier, 2017. ISBN 978-0-323-29616-8. S. 59.
  4. a b VOET, Donald. Biochemistry, 4th edition. USA : JOHN WILEY & SONS, INC, 2011. ISBN 978-0470-57095-1. S. 645.
  5. RODWELL, Victor. Harper's illustrated Biochemistry. USA : McGraw-Hill, 2015. ISBN 978-0-07-182537-5. S. 176.
  6. RODWELL, Victor. Harper's illustrated biochemistry, 13th edition. USA : McGraw-Hill, 2015. ISBN 978-0-07-182537-5. S. 204.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Uridine triphosphate na anglickej Wikipédii.