Východné Karpaty

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Východné Karpaty môže byť:

 • a) v širšom zmysle: Juhovýchodné Karpaty (=Východné Karpaty v užšom zmysle + zvyšok Karpát na juhu až do Srbska)
 • b) v užšom zmysle: časť Karpát medzi Západnými Karpatmi a Južnými Karpatmi a Transylvánskou panvou, pozri Východné Karpaty (bez Južných Karpát)
 • v najužšom zmysle:
  • c) najmä v ukrajinskom chápaní: len severná časť Východných Karpát (končí zhruba pri Prislope), t.j. tá časť Východných Karpát, ktorá je primárne na Ukrajine (plus prípadne Nízke Beskydy)
  • najmä v rumunskom chápaní:
   • d) len južná časť Východných Karpát z bodu b (začína sa niekde v Podkarpatskej Rusi alebo až okolo Prislopu), t.j. tá časť Východných Karpát v užšom zmysle, ktorá je len alebo primárne v Rumunsku, pozri Rumunské Východné Karpaty
   • e) ako v bode b) alebo d), ale bez Carpaţii Carbură, teda bez územia od mesta Gherghe Gheorghiu-Dej na juh
 • chránená krajinná oblasť na Slovensku, pozri Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty
 • cezhraničná chránená oblasť UNESCO, pozri Biosférická rezervácia Východné Karpaty
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.