Výmena obyvateľstva medzi Česko-Slovenskom a Maďarskom

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Výmena obyvateľstva medzi Česko-Slovenskom a Maďarskom po skončení druhej svetovej vojny, bolo presťahovanie približne rovnakého počtu (2 x asi 70 000 ľudí) ľudí slovenskej národnosti z Maďarska na Slovensko a maďarskej z Česko-Slovenska do Maďarska. Stalo sa nevyhnutným, potom ako víťazné veľmoci vojny už nedovolili „odsun“ obyvateľstva podobný tomu, ktorý sa uskutočnil s Nemcami v Česku. Maďari boli v tom čase (do roku 1948) podobne ako Nemci (tí aj po roku 1948), s výnimkou početných prípadov protifašistov a podobne, považovaní v zásade za vojnových zločincov a zbavení početných občianskych práv. V prípade Maďarov to malo azda najviac súvis s perzekúciami Slovákov na území okupovaného Slovenska na základe Prvej viedenskej arbitráže.

Výmena sa uskutočnila na základe medzivládnej dohody vlád Česko-Slovenska a Maďarska. Je kontroverznou udalosťou. Z Maďarska boli presídlení len tí Slováci, ktorí sa dobrovoľne prihlásili. Keďže maďarské úrady vtedy začala Slovákov v Maďarsku zastrašovať a robiť obštrukcie (strata domu, strata zamestnania), prihlásilo sa z okolo 450 000 Slovákov, ktorých vtedy osobitní sčítací komisári v Maďarsku napočítali, na výmenu len asi vyše 60 000. Na česko-slovenskej strane sa časť maďarského obyvateľstva presťahovala dobrovoľne, väčšina bola presídlená nedobrovoľne.

Na Slovensku Slováci presídlení z Maďarska dostali svoje politické zastúpenie zvolením Ondreja Beňa do Slovenskej národnej rady[1].

Zdroje

  1. Báťa Ondrej Beňo

Externé odkazy