Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Výsledok hospodárenia (za účtovné obdobie) (staršie hospodársky výsledok (bežného účtovného obdobia), ešte staršie (za socializmu) bilančný zisk alebo súvahový zisk; neformálne zisk (alebo strata), účtovný zisk (alebo účtovná strata), bilančný/súvahový zisk (alebo bilančná/súvahová strata)) je v slovenskom účtovníctve oficiálny názov zostatku na účte Výkazu ziskov a strát. Zodpovedá teda rozdielu účtovných výnosov a účtovných nákladov.

Ak je kladný zvykne sa neformálne nazývať "(účtovný) zisk", ak je záporný "(účtovná) strata". Vyskytuje sa aj ako položka v súvahe (teda bilancii), preto sa nazýva aj "bilančný (súvahový) zisk/strata".

Mimo účtovníctva (vo finančníctve, ekonómii a podobne), ako aj v iných krajinách, sa výsledok hospodárenia bežne nazýva zisk (alebo strata) alebo rôzne inak, pričom v detailoch je často aj odlišne definovaný; napríklad nemusí zahŕňať:

  • kapitálové fondy a fondy zo zisku a/alebo
  • mimoriadne náklady a výnosy a/alebo
  • výsledok hospodárenia (zisk alebo stratu) z minulých rokov
  • daň z príjmu (podľa toho sa rozlišuje výsledok hospodárenia pred zdanením a po zdanení)

Slovenský výsledok hospodárenia toto všetko zahŕňa.

Zisk (právnických osôb) podľa daňového práva je fakticky (hoci sa ten pojem oficiálne nepoužíva) výsledok hospodárenia upravený o výnimky podľa daňového práva. Tvorí základ dane.