Všeobecný súd Európskej únie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Všeobecný súd Európskej únie (do novembra 2009 Súd prvého stupňa) je súčasťou Súdneho dvora Európskej únie. Všeobecný súd vykonáva niektoré kompetencie patriace Súdnemu dvoru EÚ, ktoré mu zakladajúce zmluvy a Štatút Súdneho dvora EÚ výslovne priznávajú. Proti rozhodnutiam Všeobecného súdu možno podať opravný prostriedok na Súdny dvor, ale len z dôvodov ustanovených v článku 58 Štatútu Súdneho dvora.

Všeobecný súd sa skladá zo 44 sudcov menovaných dohodou vlád členských štátov Európskej únie na obdobie šiestich rokov. Predsedu Všeobecného súdu volí Všeobecný súd na tri roky. Generálnych advokátov je možné podľa Štatútu Súdneho dvora EÚ ustanoviť aj pre Všeobecný súd (túto novinku zaviedla zmluva z Nice).

Všeobecný súd, rovnako ako Súdny dvor, sídli v Luxemburgu.

Členovia Všeobecného súdu podľa protokolárneho poriadku[upraviť | upraviť zdroj]

 • Marc Jaeger - predseda
 • Josef Azizi - sudca
 • Arjen W. H. Meij - sudca
 • Mihalis Vilaras - sudca
 • Nicholas James Forwood - sudca
 • Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro - sudkyňa
 • Franklin Dehousse - sudca
 • Ena Cremona - sudkyňa
 • Ottó Czúcz - sudca
 • Irena Wiszniewska-Bialecka - sudkyňa
 • Irena Pelikánová - sudkyňa
 • Vilenas Vadapalas - sudca
 • Küllike Jürimäe - sudkyňa
 • Ingrida Labucka - sudkyňa
 • Savvas Papasavvas - sudca
 • Enzo Moavero Milanesi - sudca
 • Nils Wahl - sudca
 • Miro Prek - sudca
 • Teodor Tchipev - sudca
 • Valeriu M. Ciucă - sudca
 • Alfred Dittrich - sudca
 • Santiago Soldevila Fragoso - sudca
 • Laurent Truchot - sudca
 • Sten Frimodt Nielsen - sudca
 • Kevin O'Higgins - sudca
 • Heikki Kanninen- sudca
 • Juraj Schwarcz - sudca
 • Emmanuel Coulon - tajomník

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súdny dvor Európskej únie
Zástupcu SR pred súdmi EÚ

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]